İşyeri otomasyonu gelecekte işleri nasıl etkileyecek?

Teknoloji iş fonksiyonunuzun yerini mi alacak, yoksa otomasyon teknolojisinin yükselişi yeni iş alanları mı yaratacak? Bu soruları ve işyeri otomasyonunun geleceğini birlikte araştıracağız.

Otomasyon teknolojisinin gelişiminden daha hızlı yükselen tek şey, işyeri otomasyonunu çevreleyen tutku. Her gün haberlerden havaalanlarındaki bilet kontrol gişelerine kadar pek çok yerde otomasyon teknolojisi hakkında bir şeyler duyuyor ve karşılaşıyoruz. Günümüzde otomasyonun ve otomasyon hakkındaki tartışmaların işyeri dâhil her yerde olduğunu inkâr etmek imkânsız.

Otomasyonun sunduğu kolaylıklar bazılarımızı heyecanlandırsa da, hepimiz otomasyonun ofislerimize taşması konusunda biraz temkinliyiz. Dolayısıyla, bu tartışmanın merkezinde yer alan korkunun işyeri otomasyonu hakkındaki araştırmaları gölgede bırakmasına izin vermememiz önem kazanıyor.

Dünya Ekonomik Forumuna göre, bir ankette soru yöneltilen 200 iş liderinin %85’i otomasyonun 10 yıl içinde yerini aldığı işlerden daha fazlasını yaratacağı konusunda hemfikir. Ayrıca, Deloitte otomasyonun Birleşik Krallıkta halihazırda 3.5 milyon yüksek beceri gerektiren iş yarattığını ve ekonomiye 140 milyar Sterlinlik yeni maaş eklediğini iddia ederek otomasyonla ilgili potansiyel iş yaratımına dair kanıtlar sunmuş durumda.

İş liderleri otomasyonun daha yüksek verimliliği teşvik edebileceğine inanıyor

Capita’nın yeni araştırmasına göre ankete katılan iş liderlerinin %91’i otomasyonun bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini düşünüyor ve %76’sı daha yüksek verimliliği teşvik edebileceğine inandıklarını belirtiyor.

Tüm bunlardan bağımsız olarak, çalışanlar bu konuda işverenlerinden daha temkinli olmaya devam ediyor. Her ne kadar çalışanların %67’si işyeri otomasyonunun bir miktar fayda sağlayacağını düşünse de, %72’si bir miktar kaygı bildiriyor. Bu kaygıların büyük kısmı iş kaybı (%38) ve işyerinde sosyalliğin kaybolması (%27) etrafında odaklanıyor.

Otomasyon gerilimini aşmanın kilidi eğitimle açılacak

Özellikle iş liderleri çalışanlarının otomasyonla ilgili kaygılarının ve işlerini kaybetme korkularının üstesinden gelmelerine yardımcı olma noktasında önemli bir rol oynamaktalar. İş liderleri çalışanlarının eğitim programlarını otomasyonun istihdam ve profesyonel gelişim üzerindeki etkilerini ele alacak şekilde uyarlayarak çalışanların korkularını en aza indirebilirler.

Bu sürecin bir parçası olarak, tesis yöneticilerinin de aktif olmaları ve insanlarla makinelerin yan yana çalışabilecekleri ve birbirlerinin zayıf yönlerini kapatıp güçlü yönlerini destekleyen bir biçimde tüm potansiyellerini kullanarak görevlerini yerine getirebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanmaları gerekir.

Bazı işler ortadan kalkacak ama yeni işler ortaya çıkacak

Şirketler arasında rekabet avantajını sağlamak için iş liderlerinin ve birlikte çalıştıkları insan kaynakları profesyonellerinin teknolojinin günlük işyeri faaliyetlerini nasıl büyüteceğini anlamaları ve bunun sonucu olarak ortaya çıkacak iş tanımlarının türlerini araştırmaları gerekmektedir. Hiç şüphe yok ki bazı işler ortadan kalkacak, ancak yeni işlerin ortaya kalkacağı konusunda da hiç şüphe yok. Robotlar 7/24 çalışabiliyor olsalar da, iş liderleri robotların insanlar gibi yaratıcı olabilecekleri ve duygusal zekâya sahip olabilecekleri konusunda şüpheleri vardır. Dolayısıyla sosyal ilişkiler, sorumluluk, yaratıcılık, hayal gücü ve liderlik odaklı beceriler insanların elinde olmaya devam edecektir ve çalışma ortamlarını, çalışan bireylerin bu benzersiz becerilerini otomasyon teknolojisiyle yan yana hayata geçirebilecekleri şekilde yeniden düzenlemek kurumsal liderlere, insan kaynakları bölümlerine ve işyeri strateji uzmanlarına bağlı olacaktır. İşyerinde artan ölçüde otomasyon yönündeki değişim devam ederken, işyerlerindeki odak noktası mevcut işgücünün genel profilini anlamaya ve mevcut çalışanların beceri setlerini genişletmeye yönelik net bir eylem planı geliştirmeye yönelmelidir.

Şüphesiz ki bu süreçte çalışanlara düşen bir rol de vardır. Çalışanlar, otomasyonun potansiyel faydalarına yönelik olarak açık fikirli olmalıdır; otomasyon işleri ve iş rollerini daha ilginç, kârlı ve tatminkâr bir hale getirebilir.

Yeni Çalışma Yöntemleri – geleceğin işyerleri hakkında daha fazla bilgi edinin. Aşağıdaki düğmeye tıklayarak Beyaz Kitabımızı indirin.