ISS araştırması: Sağlık ve Sıhhat Programlarının Durumu

İş yeri, nihai kullanıcıların fizyolojik ve psikolojik performanslarının kritik bir parçasıdır. 2020 yılına doğru ve bundan sonrasında iş yerlerinin çalışanların çeşitli ihtiyaçlarını daha fazla karşılaması, işbirliği ve işe odaklanma arasında ortak bir nokta bulması ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratması gerekiyor.

Bu ortak noktayı bulabilen iş yerleri, organizasyonel başarı açısından önemli, kabiliyetleri etkileme ve elde tutma açısından vazgeçilmez olacak ve personel deneyimlerini ve bağlılığını artıracaktır.

Sağlık ve sıhhat programları ortak noktayı bulabilir

Yeni ISS ve CoreNet Global Sağlık & Sıhhat Anketi (2017) katılımcıları için sağlık ve sıhhat programları, tam anlamıyla dengeyi sağlamak için en uygun çözümleri üretir.

Hangisinin sağlık ve sıhhat gündeminin motivasyon kaynağını en iyi şekilde tanımlayacağı sorulduğunda, katılımcıların %33.3’ü yeteneklerin çekilmesi ve elde tutulması, %20’si çalışan sağlığının geliştirilmesi konusunun kritik bir komponent haline getirilmesinin devamsızlığı azaltması ve %24.7’si ise artırılan verimlilik ile kârlılığın yükseltilmesi nedeniyle motive olmuştur.

Sonuca dahil edilen sağlık ve sıhhat programları

Çalışmamız, söz konusu motivasyonun yapılan uygulamalar ile gerçekleştirileceğini belirtir. Katılımcılarımız bu programların, çalışan memnuniyeti, motivasyonu, bağlılığı ve sağlığının yükselişte olması nedeniyle muhteşem sonuçlar doğurduğunu belirtiyorlar.

Gallup aynı zamanda, sağlık indeksinde yüksek puanı olan çalışanların daha fazla oranda bağlılığı rapor etme olasılığının olduğunu bulmuştur.

Yüksek oranda bağlılık gösteren ancak sağlık sıhhat durumu daha düşük seviyelerde olan çalışanlarla kıyaslandığında, hem yüksek seviyede bağlılık, hem de yüksek seviyede sağlık sonuçları verenlerin %30 oranında sağlık durumunun kötü olması nedeniyle işe gitmeme olasılığının daha az olduğu görülmüştür.

Bununla beraber, bağlılık ve sağlık düzeyi yüksek olan çalışanların bir değişim olması durumunda yüksek seviyede uyum yeteneği gösterme olasılığı %45, 12 ay içinde başka bir organizasyonda iş arama olasılığı %29 ve 12 aylık süreç içinde çalışanların değiştirilme ihtimali ise %18’dir.

Bağlılık ve sağlık, birbirini kuvvetlendirir ve çalışanlar sağlık durumlarını görmezden gelerek ya da fiziksel sağlık programlarına kendi kendilerine odaklanarak önemli fırsatları kaçırırlar.

Tesis Yöneticilerinin net önlemlere ilişkin sorumlulukları

Sağlık ve sıhhat programlarıyla etkin şekilde çalışmak için, şirketlerin yerinde ve doğru önlemler almaları ve sürekli olarak gösterilen çabaları optimize edecek bir kaynağa sahip olmaları gerekir.

Odak noktasını binadan kullanıcılara yönlendirerek, Tesis Yöneticileri sağlık ve sıhhate ilişkin sorumluluğu üzerlerine almak için mükemmel bir konuma geçerler.

Tesis Yöneticileri bu rolü üstlendikleri zaman, bina sakinleri için hangi temas noktalarında hangi önceliklerin en büyük duygusal farkı yaratacağını tespit etmeleri ve aynı zamanda önceki ve sonraki etkileri ölçmek için doğru ‘benchmark’ ve metrikleri uygulamaları gerekir.

CoreNet Global ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen son sağlık ve sıhhat çalışması hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

ISS 2020 Vizyon “Capstone” Beyaz Kitabımızın tamamını indirin: İş, İş Yeri ve İş Gücünün Geleceği