ISS araştırma sonucuna göre çeşitlilik liderlik performansını artırıyor

ISS tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre birbirinden farklı ekiplerin günlük yönetimi iletişim, ilişki kurma ve yetenek gelişimi konularında yöneticilerin yeterliğini güçlendiriyor.   

Şüphesiz ki iş gücü, her iş alanı ve organizasyonun en önemli varlığı olmaya devam ediyor ve bir rekabet üstünlüğü yaratıyor. Forbes, Harvard Business Review ve ISS tarafından yayınlanan araştırmada belirtildiği gibi, çeşitlilik en iyiye ulaşmak için büyük önem teşkil ediyor.

2016 yılında ISS tarafından yapılan araştırma, farklı liderliğe sahip şirketlerin daha yüksek kâr sağladığını gösterdi; diğer araştırmalar ise iş gücünde çeşitliliğin iş ekonomisi, yaratıcılık, inovasyon ve insaniyet üzerinde olumlu etkisi olduğunu belgeledi.

Çeşitliliğin gizli faydası ortaya çıktı

Yeni bir ISS araştırması, çeşitli iş gücünün önceden varsayılanın da üzerinde fayda sağladığını gösteriyor. 30 orta düzey yöneticinin günlük yönetim uygulamaları üzerine yapılan gözlemler gösterdi ki, çeşitli ekipleri yönetmek iletişim, ilişki kurma ve yetenek gelişimi konularında yöneticilerin yeterliliklerini güçlendiriyor.      

Neden?

Dil, eğitim, cinsiyet, kültür ve dinde çeşitlilik dikkate alındığında farklı ekiplerin liderleri tek tip liderliğe bağlı kalamaz. Yönetim şekillerini sürekli olarak ekibin yapısına, bireysel yeteneklere ve sosyal ve profesyonel dinamiklere adapte etmeleri gerekir.

Bu karmaşayla mücadele edebilen ve kendini adapte edebilen liderler, ekipte yer alan tüm yeteneklerden faydalanarak ve onların ekibe dahil olmalarını sağlayarak, ilişki temelli ve empatik bir yönetim şeklini geliştirme potansiyeline sahiptir.

Çeşitlilik iletişim, ilişki kurma ve yetenek gelişimini güçlendirir

Lider, farklı ekipleri yöneterek üç önemli yönetim yeteneğini aktif olarak güçlendirir: iletişim, ilişki-kurma ve yetenek gelişimi.

Farklı ekipleri yönetmenin oldukça somut bir avantajı, yüksek iletişim becerileridir. Çeşitlilik tüm çalışanları gözeterek hızlı, yaratıcı, takdir edici, etkili ve sabırlı iletişim becerisi metodlarının geliştirilmesini gerekli kılar. Bu iletişim becerilerine sahip olmak ve çok yönlü iletişim metodlarını uygulamak, güvenlik, onaylama ve itina duygusu yaratması dolayısıyla çalışanların elde tutulması açısından önemli bir faktördür. Bu ise güçlü ve adanmış lider-çalışan ilişkileri inşa ettiği için ekiplerde istikrar ve esneklik sağlar.

Farklı ekipleri yönetmek aynı zamanda bir ilişki kurucu olarak yöneticiyi güçlendirir. Homojen ekipler bir topluluk ve üyelik duygusunu hemen sağlayabilirken, farklı ekiplerin yöneticileri buna ek olarak sosyal ve profesyonel bağların kolaylaştırılmasına yardım etmeye odaklanmalıdır. Burada bağıntısal liderlik becerileri ve sosyal beceriler, ekip üyeleri arasında sosyal bağları güçlendirmeleri ve dayanıklı ilişkiler yaratmaları dolayısıyla merkezi konumdadırlar.

Sonuç olarak, farklı bir ekibin temsil ettiği birçok yeterlik ve yetenekten faydalanmak ve bunların farkında olmak için liderin bireysel olarak üyelerin katkılarını ve değerlerini tanımlaması ve takdir etmesi gerekir. Bu çalışma gösteriyor ki, farklı becerileri ve işe karşı yaklaşımları takdir etmek, yetenek gelişimine odaklanan liderleri olumlu yönde etkilemektedir.