İş, İş Gücü ve İş Yerlerinin Geleceğini Şekillendiren Yeni Trendler

Günümüzde ve gelecekte, güçlü ve etkili iş yeri stratejileri oluşturmak için trend analizlerinin yapılması gereklidir.

Bu durumda İş, İş gücü ve İş Yerlerinin Geleceğini şekillendiren en yeni trendler nelerdir?

İşin geleceğini etkileyen trendler

Hiper-rekabet ve cesur işbirliği, “faal organizasyonun” ortaya çıkmasını sağlıyor. Faal organizasyonların çevik, uyumlu, teknolojik ilerlemenin avantajlarını yakalayabilir, kültürler üzerinden çalışır ve piyasaya hızlı bir şekilde geçiş yapar nitelikte olmaları gerekir.

Böylece işin geleceği, işin performansını artırmak için organizasyon içi işbirliklerinin yeni formlarıyla, sorumlulukları delege etmenin ve paylaşmanın daha özgün ve hızlı yolları ve çevre ile teknolojiyi artıran daha iyi araçlarla karakterize edilecektir.

İş gücünün geleceğini etkileyen trendler

Teknolojik gelişme birçok çalışanı yerinden ederken, diğerlerinin ise yerleşik organizasyonlara karşı rekabet edebilmelerini sağlar. Birçok bölgede giderek yaşlanan bir nüfusun olması nedeniyle, organizasyonların daha yaşlı çalışanların hayatlarının ileri aşamalarında da çalışmalarını ve halihazırdaki emeklilik yaşlarını ötelemeyi sağlayacak yeni çözümler gelişmelerini gerektirecektir.

Organizasyonların süreçlerinin giderek tam-zamanlı ve bağlı çalışanlardan oluşan hybrid iş gücüne dayanması nedeniyle, artan oranda çeşitliliğe sahip iş gücünü çekme, entegre etme ve elde tutma zorlukları da gittikçe artacaktır.

Geleceğin iş yerlerini etkileyen trendler

Güçlü mobil teknolojilerin artan katılımı sebebiyle, ofisler bir organizasyonda değer yaratma konusunda merkeziyet niteliğini yitiriyor. Çalışanlar giderek ortak lokasyonlardan, evden ve üçüncü lokasyonlardan çalışıyorlar.

Fiziksel iş yerlerinin artık bir organizasyonun merkez üssü olarak görülmemelerine rağmen, organizasyonel kültürü yaratmak ve desteklemek için hala kritik öneme sahipler. Dolayısıyla burada, organizasyonel stratejinin ve iş performansının gerçekleşmesini sağlayan bir kültür söz konusu.

Bunu desteklemek amacıyla Tesis Yöneticilerinin, sadece orada bulunmaları gerektiği için değil aynı zamanda orada olmak istedikleri için nihai kullanıcılara katma değer katan ve onların ofise gelmelerini sağlayan iş yeri deneyimleri yaratmaya odaklanmaları gerekiyor.

İş, iş gücü ve iş yeri  kavramları bütünleşiyor

İş, iş yeri ve iş gücü kavramları, yetenekleri çekmek ve elde tutmak, organizasyonel performansı teşvik etmek amacıyla iş yerini kullanmak için organizasyonun kabiliyeti üzerinde daha güçlü odaklanma sağlamak üzere bir araya geliyor.

Bunu etkili bir şekilde yapmak, farklı organizasyonel departmanların görünmez şekilde işleyişini gerektirir.

Nihai kullanıcıların, IK ve FM gibi (son kullanıcılarla günlük olarak ön safta işlev gören) departmanlarının, tesislerin stratejik ve uzun vadeli planlamasına dahil olan CRE departmanı ile paylaşımda bulunmaları gereken bilgileri tahmin etmek ve anlamak gerekmektedir.

Organizasyonların, bir taraftan uzun vadeli hedefleri gözden kaçırmazken, diğer taraftan sürekli olarak nihai kullanıcıların kısa vadeli taleplerini karşılamaları gerekecektir. Yüksek seviyede yansıyabilirlik ve cevap verebilirlik sağlamak, CRE, İK ve FM arasında organizasyonel siloların ve işbirliğinin ortadan kalkmasına neden olur.

İş, İş Gücü ve İş Yerinin Geleceği hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Yeni ISS 2020 Vizyon “Captstone Whitebook’u indirin!