Etkinlik Bazlı Çalışma: 2017'de daha yüksek çalışan bağlılığı için ofis tasarımı

2017 yılında yapın son araştırma göstermektedir ki,   Faaliyet Temelli Çalışma günümüzün en kritik iş ölçüm kriterlerinden birinin sihirli değneği, diğer bir deyişle çalışan bağlılığı olabilir. Bunların arasındaki bağlantı aşağıdaki gibidir.

Çalışanların bağlılığının sağlanmasının, kuruluşlar bakımından hatırı sayılır asgari müşterek teşkil ettiği abartılı bir ifade teşkil etmeyecektir. Durmak bilmeyen işe kendini adama ve heyecan, isteklilik, üretkenlik ve esneklik kabiliyetleriyle, şirketine bağlı çalışanlar şirketleri işlerin kötü gittiği zamanlarda ayakta tutar, büyüme zamanlarında ise rekabet üstünlüğünü sağlarlar.

Tüm bunlara rağmen, dünya bazında faal olarak şirketine bağlılığı bulunan çalışanların oranı toplam işgücünün sadece %13’ünü teşkil etmekte olup, geri kalan yüzde ise bağlılık  hissetmeyen kesime aittir. Sürekli olarak düşük orandaki bir bağlılık, şirketin başarısı üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Şirketine bağlılık hissetmeyen çalışanlar daha az karlı, üretken ve sadıktırlar.

Kuruluşlar, söz konusu böyle bir bağlılık hissetmeme konusuyla başa çıkabilmek üzere birbirinden farklılık gösteren stratejiler arasından seçim yapabilirler. Çalışanlara Faaliyet Temelli Çalışma vasıtasıyla iş ortamları üzerinde kontrol sağlama imkanının tanınması bu stratejilerden biridir.

 

İşyeri üzerindeki kontrol ile çalışan bağlılığı arasındaki korelasyon

Diğer iş ortamına ilişkin kavramlardan ayrı olarak, Faaliyet Temelli Çalışma çalışanlara nerede, ne zaman ve ne şekilde çalışacakları hakkında seçme olanağı tanımaktadır. Bunun çalışma ortamındaki karşılığı ise, her biri farklı görevler, davranış şekilleri ve ruh halleri için tasarlanmış bulunan iş ortamı kurgulamaları şeklinde kendini göstermektedir.

Faaliyet Temelli Çalışma çalışanlara ofis ortamı dışında, ister evden, ister herhangi bir kafeden, isterse havaalanının bekleme salonundan olsun, her nereden isterlerse oradan çalışma imkanı tanımaktadır.

Bağlılık hisseden ve hissetmeyen çalışanlar arasındaki farkların araştırılması söz konusu olduğunda ise, ortaya süreklilik gösteren bir husus çıkmaktadır. Çalışanlar nerede ve ne şekilde çalıştıklarının kendi kontrolleri altında olduğuna dair ne denli güçlü bir duyguya sahiplerse, iş ortamları bakımından da o denli bağlı ve tatmin olmuş durumdadırlar.

Dikkat çekici olan şudur ki, yüksek düzeyde bağlılık sergileyen çalışanların %88’i yapmakta oldukları işe göre çalışma yöntemlerinde büyük ölçüde esnekliğe sahip olduklarını ifade etmektedirler. Bu ise, çalışanların önemli bir projeye odaklanma ya da canlanma için birkaç dakika kaçamak yapmaya gereksinimleri olduğunda, ister kendi asli iş ortamlarında, isterse ofis bünyesindeki diğer türden mekanlarda olsun, bu gibi davranışlara en iyi desteği verecek ortamı seçebilmektedirler.

 

İşe bağlılık sergilemeyen çalışanların, çalışma ortamları üzerinde düşük ölçüde kontrolleri bulunmaktadır.

Yaptıkları işe en az bağlılık sergileyen çalışanlar, çalışma ortamları üzerinde en az tercih hakkına ve kontrole sahip olanlardır. Yaptıkları işe bağlılık sergilemeyen çalışanların %86’sı, yerine getirmekte oldukları görevlere bağlı olarak alternatif ortamlarda çalışma imkanına sahip olmadıklarını belirtmektedirler. Söz konusu çalışanlardan %87’si ise ekipler halinde çalışırken sık sık kendilerine müdahale edilerek işlerinin kesintiye uğratıldığı duygusuna kapıldıklarını ifade etmekte, sadece %15’i ancak tek başlarına çalışırken konsantre olabildiklerini ifade etmektedirler.

Faaliyet Temelli Çalışma kapsamında uzaktan çalışmaya imkan tanınması yer almakla birlikte, en az bağlılık sergileyen çalışanlar uzaktan çalışma gibi bir seçeneklerinin bulunmadığı, bunun ise gerek mesleki gerekse şahsi esneklikleri bakımından uyuşmaz bir durum teşkil ettiğini belirtmektedirler.

 

İşverenler, İK ve Tesis Yöneticileri bakımından yansımalar

Bağlılık gösteren çalışanların ayırt edici özelliklerinden birinin, nerede ve ne şekilde çalışacakları hakkında daha fazla kontrole sahip oldukları ortaya çıkartılmış bulunmaktadır. Faaliyet Temelli Çalışma kavramı sayesinde kendilerine kontrol etme imkanı tanınmaktadır. Dolayısıyla da, çalışan bağlılık düzeyinin yükseltilebilmesi için işverenler ve onların peşi sıra İK ve Tesis Yöneticileri temel tasarım ilkelerinden biri olarak esnekliğe sahip olmalıdırlar.

Çalışanların çeşitlilik gösteren çalışma ortamlarına erişebilmeleri gerekmektedir, bu bağlamda gruplara ve ayrı ayrı bireylere, gezici ve sabit çalışanlara ayrılmış mekan ve ortamlar, ve çalışanların işlerini en iyi ne şekilde yapacaklarına dair tercihte bulunma hak ve imkanlarının kendilerine tanındığı çalışma ilkelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Yeni Çalışma Yol ve Yöntemleri ile geleceğin iş ortamı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı arzu ediyor musunuz? ISS 2020 Vizyonu Beyaz Kitabımızı indirin. Bunun ardından tek yapmanız gereken, aşağıdaki butonu tıklamaktan ibaret.

download