Çok kuşaklı işgücünün yönetilmesine ilişkin engeller nedir ve nasıl aşılır

Azalan doğum oranları, daha uzun ortalama yaşam süresi ve daha iyi çalışma koşullarının olduğu bir dünyada çalışanların hizmet süresi arıyor. Sonuç, birbirleriyle yan yana çalışan Baby Boomer Kuşağı (İkinci Dünya Savaşını takip eden, nüfusun hızla arttığı dönemde doğan kuşak), X Kuşağı ve Milenyum kuşağıdır. Her kuşağın farklı iş beklentileri olduğu için, sözü edilen bu çok-kuşaklı işgücü yöneticiler için son derece önemli bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır.

İşyerleri çok-kuşaklı yerler haline geliyor. Hem şimdi hem de gelecekte farklı altyapılar, kültürler, beklentiler ve çalışma tarzlarına sahip farklı kuşakların etkin bir şekilde yan yana çalışmaları beklenecektir.

Kuşaklar arasını yönetmek kolay bir iş değil ve 500’den fazla çalışana sahip kuruluşları içeren ve yakın zamanda yapılmış bir insan kaynakları yönetimi çalışması, yöneticilerin %58’nin sıklıkla genç ve yaşlı çalışanlar arasında çatışmalar deneyimlediğini göstermiştir.

 

Bu anlaşmazlıkların üstesinden gelmek, etkin ve kucaklayıcı bir işyeri yaratmak için yöneticilerin çok-kuşaklı çalışma davranışlarını anlaması gereklidir. Bu modern işgücündeki başlıca zorluklardan bazıları ve yöneticilerin etkili bir şekilde bunların nasıl üstesinden gelebileceği aşağıda sunulmuştur.

 

1. Zorluk: Yaş

Çalışanlar, benzer yaştaki kişilerle çalışma ve etkileşimde bulunmayı tercih etmektedir.  Farklı yaştaki çalışanlara sahip kuruluşların olduğu bir dünyada bu, tüm yaşların eğilimlerini ve belirli özelliklerini öğrenmek ve bunları uyumlu ekiplere entegre etmek için yöneticilere yeni işyeri zorlukları yaratacaktır. Bu, daha yaşlı kuşağa ait çalışanların kapsamlı deneyimlerini en iyi şekilde uygulayacağı ve daha yeni beceriler ve teknikler aracılığıyla daha genç kuşakların işgücü kalitesine katkıda bulunacağı şekilde ekipler oluşturmayı gerektirecektir.

Bunun başarılı olabilmesi için, yöneticilerin mevcut yaş gruplarının farklı çalışma tarzları ve davranışlarına uyumlu sağlayacak esneklikte bir işyeri ortamı yaratması gerekmektedir. Daha yaşlı kuşaklar için bu çalışan mutluluğu ve iş-yaşam dengesine odaklanmak anlamına gelirken daha genç kuşaklar içinse her zaman ve her yerden çalışma imkanıyla birlikte esnek bir iş ortamı anlamına gelebilir.

Birbirlerinin güçlü yönleri ve zayıf yönlerine ilişkin kuşaklar arası anlayışı geliştirmek için farklı kuşaklar arasındaki iletişimi geliştirmeye de ayrıca önem verilmelidir.

Şüphesiz ki her kuşağın güçlü yönlerini geliştirip ortaya çıkan problemleri ele alıp çözebilen yöneticiler geleceğin en başarılı yöneticileri olacaktır.

  

2. Zorluk: Değerler

Her kuşak grubu işyerine farklı değerler getirir. Ekonomik durgunluk, savaş dönemleri ve teknolojik gelişmeler gibi etkili olaylar, bir kuşaktan diğerine farklılık gösterecek şekilde değerleri şekillendirmiştir.

Baby Boomer Kuşağı (İkinci Dünya Savaşını takip eden, nüfusun hızla arttığı dönemde doğan kişiler), bireyselliğe ve maddi başarıya önem verirken, X Kuşağı esnek çalışma düzenlemeleri, aileyle geçirilen zaman ve daha hızlı terfi fırsatlarına daha fazla odaklanmıştır. Milenyum Kuşağı ise sosyal faaliyetler, kişisel özgürlük ve işyerine bağlılığa değer vermektedir.

Bu değerler işyerine aktarılır. Baby Boomer Kuşağı, daha genç kuşakların uzun çalışma saatlerine ilişkin aynı bağlılığı göstermelerini ve kendilerinin yetiştiği şekilde hiyerarşik yapılara saygı göstermelerini beklemektedir.

Aileye son derece önem veren X Kuşağı aynı zamanda esnek çalışma saatlerinden keyif almakta ve daha az denetimi tercih etmektedir. Bu durum, mesai dışı saatlere değer veren Milenyum Kuşağı ile birleştiğinde işyerinde çatışmalı bir ortamın zemini oluşmaktadır.

Değerler arasındaki farklılıkları anlamak, farklı davranışları yönetmek ve kuruluşu ileriye taşımak adına son derece önemlidir. Yöneticilerin işyerine katkıda bulunmaya yönelik farklı yolları takdir etmeye ve çalışma tarzına bakmaksızın her ekip üyesinin çabalarını onaylamaya odaklanması gerekmektedir.

 

3. Zorluk: İletişim

Genç ve yaşlı çalışanlar arasındaki iletişim tarzlarındaki farklılıklar belirgin olabilir. Milenyum Kuşağı, kendi ortamlarındaki insanlarla iletişim kurmak için sosyal medya veya diğer dijital teknolojileri kullanırken, Baby Boomer Kuşağı ve daha yaşlı X Kuşağı yüz yüze veya telefon ve e-posta yoluyla iletişim kurmayı tercih etmektedir.

Ayrıca, daha genç kuşakların iletişim tarzı daha resmi olmayan bir tarzdır ve daha yaşlı kuşağa ait çalışanlara kıyasla fazlasıyla kısaltmalar kullanmaya dayanmaktadır. Eğer doğru şekilde ele alınıp çözülmezse, bu iletişimsel farklılıklar işyerinde ciddi savaşlara yol açabilir.

 

Çok kuşaklı engellerin aşılması

Şüphesiz ki yöneticiler, kuşaklar arasındaki etkinliği geliştirmeye yönelik olarak yönetim tarzını düzenlemelidir. Çok-kuşaklı düzenleme, yöneticilerin kendilerini eğitmelerini ve ilgili işyerlerindeki tüm yaş gruplarının ihtiyaçlarını belirlemelerini gerektirmektedir.

Yöneticilerin başarılı olabilmesi ve işyerindeki çok-kuşaklı engelleri aşmak için aşağıdaki yönetim teknikleri ve stratejileri dikkate alınabilir:

  • Esneklik: Farklı yaş gruplarının farklı kişisel ve mesleki ihtiyaçları vardır. Farklı çalışma yolları ve iş davranışlarına açık ve esnek bir çalışma ortamı sağlayın.
  • Yöneticilerin çalışanlarına hitap ederken çoklu iletişim kanallarını kullanması gerekir. Bu, farklı toplantı formatları, kişisel iletişim tarzı ve dijital medyanın kullanımını kapsar.
  • Farklı kuşaklar işyerine farklı beklentiler getirdiği için, günlük iş rutinlerinin bir parçası olarak sık geri bildirim, değerlendirme ve teşvik uygulaması yöneticiler için giderek daha çok önemli hale gelecektir.
  • Bilgi paylaşımı için ortam yaratın. Daha yaşlı ve daha deneyimli çalışanların daha genç nesil için kariyer akıl hocası olarak hareket etmelerine ve aynı zamanda yenilikçi çözümler ve yeni çalışma yolları aracılığıyla daha genç kuşakların yaşlı çalışanlara ilham vereceği bir ortam yaratılmasına izin verin.

 

Geleceğin işyeri ve işgücü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz? 2020 Vizyonu Beyaz Kitabımızı indirin: Yeni Çalışma Yolları– Geleceğin işyeri. Aşağıdaki butonu tıklayın.

download