Çalışan bağlılığını geliştirmenin 9 yolu

Son 20 yılda yapılan bir dizi araştırmaya göre, bağlılığa sahip çalışanların üretkenliği, müşteriye odaklanması ve sadakati daha yüksek oluyor; yüksek düzeyde çalışan bağlılığına sahip şirketler ise daha yüksek karlılığa sahip.

Klişe bir söz olarak, çalışan bağlılığı, bir değeri müşterilerine aktarmak için çalışanlarına bağlı olan tüm kuruluşların listesinin en başında yer alır. Raconteur tarafından hazırlanan yakın tarihli Çalışan Bağlılığı ve Faydaları raporu, baby boomer kuşağının (İkinci Dünya Savaşını takip eden, nüfusun hızla arttığı dönemde doğan kuşak) emekli olmaya başlamasıyla "hırslı y neslinin, çalışanların bağlılığı ve kazanımları açısından onlardan önceki nesillerden daha fazla talepkâr" olduğunu ortaya koymaktadır. Aslında, aynı raporda, şaşırtıcı olmayan şekilde işçilerin %60'ının işyerinde mutlu hissetmeleri halinde daha üretken olacakları belirtilmektedir. ISS'deki çalışan bağlılığı, ISS çalışanlarına yönelik yıllık anket, posta, telefon veya çevrimiçi analizin bir birleşimi ile ölçülür. Yıllar geçtikçe, çalışanların bağlılığının kapsamı ve güdüleri ile ilgili sonuçlar topladık ve çalışanların bağlılığını artırmaya yardımcı olan dokuz ortak temayı tespit ettik.

Çalışanların bağlılığını geliştirmek için 9 öneri

9 ways to improve employee --2.1

9 ways to improve employee --2.2

 

  1. Bu araştırmadan çıkan temel tavsiye, müşteriyle doğrudan temas eden hizmet sağlayıcılarının, çalışan bağlılığını teşvik etmede denetçilerin (süpervizörlerin) ve ilk amirlerin gerçekleştirdiği önemli rolün farkına varması gerektiğidir. Bu rol, ilişki odaklı davranışların önemini vurgulamak için yeniden çizilmeli, bunun yanı sıra görünürlük, yüksek erişilebilirlik ve çalışanlarla daha fazla birebir geçirilen zaman işin içine katılmalıdır. Gerektiğinde, bu görevler için işe alınan kişilerin profili, görevlerinin özellikleri ve eğitimleri, işin bu önemli yönünü yansıtacak şekilde uyarlanmalıdır.

 

  1. Genel olarak, şirketlerin çalışan bağlılığını geliştirmek için, şirket bağlılık kurulu oluşumu gibi yüksek düzeyli önlemlerden, şirket genelinde bilinçlendirme eğitimi ve çalışan bağlılık programlarına kadar daha odaklanmış bir kurumsal yaklaşım benimsemesi önerilir. Çalışanların bağlılığının tüm avantajlarından faydalanabilmek için, bağlılık ve müşteri memnuniyeti boyutlarını çalışan prim sistemine dâhil etmek gibi, her seviyede ciddiye alınmalıdır.

 

  1. Bir bağlılık kültürüne destek olmak için, şirketin genelinden seçilecek üst düzey personelden oluşan bir bağlılık kurulu kurulması. Kurul, bağlılığı çalışan bakış açısından daha iyi anlamak için ‘bağlılık forumları' kurabilir; Bir ‘bağlılık görev gücü' yeni yaklaşımlar uygulayabilir ve çalışan bağlılığının önemi ve gücü konusunda farkındalık yaratmak için ‘bağlılık şampiyonları' saptanabilir.

 

  1. Yıllık çalışan anketini tamamlamak ve geliştirmek için kurumsal hizmet yöneticilerini içeren bağlılık odak grupları kurmak. Odak grupları, çalışanlar tarafından yönlendirilecek ve yıllık anket ve anketin bir sonucu olarak alınan önlemler hakkında bir geribildirim mekanizması olarak görev yapabilecektir.

 

  1. Bağlılığın önemini, yüksek bağlılık seviyelerinin yararlarını ve bağlılığın önündeki engelleri açıklamak adına denetim ve yönetimin her seviyesi için bağlılık bilinci eğitimi vermek.

 

  1. Çalışanların ödül etkinlikleri, takdir edilen hikâyelerini, vaka incelemelerini kapsayan ve çalışanların başarılarını tanımak gibi bağlılığı artırmaya hizmet eden stratejiler ve taktikler geliştirmek için iletişimin tam bir gözden geçirmesini gerçekleştirmek. Araştırma bulguları ile vurgulandığı gibi, iletişimin yalnızca yöneticilerin bakış açısından değil, çalışan bakış açısından görülebilmesi de önemlidir.

 

  1. Bağlılık sürecini kolaylaştırmak için çalışan katılım programlarının uygulanması; Örneğin, çalışanların kendi işlerinin güvenlik yönleriyle ilgilenmesini sağlayarak iyileştirmeleri kolaylaştırmak ve şirketin güvenlik programını teşvik etmek için sağlık ve güvenlik konularına katılım sağlamak.

 

  1. Araştırma bulguları, iş arkadaşlarına güçlü bir şekilde bağlanmanın yararlarını vurguladığından dolayı, mümkün olduğu ölçüde, bağlılığı artırmak için ekip halinde çalışma konsepti denenmelidir.

 

  1. Çalışanların bağlılığı ve müşteri memnuniyetindeki gelişmeleri de ödüllendirmek için şirket prim planını yeniden yapılandırma (genellikle sadece mali sonuçlara dayalıdır).

 

Son olarak, çalışanların bağlılığını geliştirmek, yeni yaklaşımlar geliştirmek, tükenmişlikten kaçınmak ve rekabet avantajı yaratmak için, saha çalışanlarının bakış açısı ile çalışan bağlılığının farklı yönleri üzerine daha ileri araştırmaların yürütülmesi tavsiye edilir.

Kuruluşunuzdaki çalışanların bağlılığını artırmak için önerileriniz mi var? Aşağıdaki yorumlar bölümünde paylaşın!

Bu blog paylaşımı, ISS 'Çalışan katılımı – Denetçinin (Süpervizörün) hayati rolü – isimli beyaz kitabına dayalıdır.