Başarılı Tesis Yöneticisinin Önde Gelen 3 Özelliği

Tesis Yöneticisinin işyerindeki rolü müthiş bir tempo ile ilerleme göstermektedir. Ancak, başarılı bir Tesis Yöneticisi olmanın ardında neler yatmaktadır? ISS bünyesinde yıllarca yürüttüğümüz Tesis Yönetimi faaliyetlerimiz sırasında gözlemlediğimiz temel özellikler aşağıda yer almaktadır.

Yüksek performans sergilemekte olan şirketlerin hiçbiri, işyeri yönetiminin önde gelen boyut ve vasıfları arasında çalışanların cezbedildiği, işe katılımlarının sağlandığı ve elde tutularak kaçırılmadıkları bir çalışma ortamının oluşturularak güçlendirilmesinin yer aldığına karşı çıkmayacaktır.

Yine pek çoğu, bunu başarmanın sadece güçlü bir liderlikle mümkün olmadığını da Kabul edecektir. Şirketler, gerek kuruluşun vizyon ve misyonu ile hizmetlerini güçlendiren tesislere, gerekse çalışan merkezli liderlik hedeflerini yansıtan destekleyici sistemlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bağlamda, Tesis Yöneticisi yeri doldurulamaz bir rol oynamaktadır.

Bu gibi görevlerin ele alınabilmesi, ve bunların iyi bir şekilde yerine getirilebilmesi bakımından, bir Tesis Yöneticisinde aranması gereken özellik ve niteliklerden bazılarına aşağıda yer vermekteyiz.

 

Başarılı bir Tesis Yöneticisi mükemmel bir dinleyici ve etkili bir iletişimcidir

 Tesis Yönetiminin, şirketin bodrum katından yönetildiği günler artık çok geri kalmış bulunmaktadır. Şirketin stratejik hedeflerine güç kazandıran başarılı kurumsal kültürlerle tesislerin oluşturularak geliştirilebilmesi için, başarılı bir Tesis Yöneticisi gerek çok iyi bir dinleyici olmalı, gerekse kendisini tesislerden yararlanan ve hizmetleri kullanan kişilerin yerine koyarak onları anlayabilecek durumda olmalıdır. Bunların arasında söz konusu kişilerin iş yaşamları, çalışma şekil ve yöntemleri, işe geliş-gidiş şekil ve yolları ile yeme-içme alışkanlıkları sayılabilir. Tesis Yöneticisi, söz konusu bu gibi çalışma davranışlarıyla tercihlerini destekler mahiyetteki yeni stratejilerle inisiyatiflerin uygulamaya sokulabilmesi bakımından bu bilgileri fiilen ve etkin bir şekilde kullanmak durumundadır.

İşyerinde değişikliklerin yapılması, bir dirence sebep olabilir. Bu yüzdendir ki, başarılı bir Tesis Yöneticisinden aynı zamanda da mükemmel iletişim becerilerine sahip olan, ve yeni işyeri strateji ve taktiklerini etkilenen her bir çalışan bakımından ayrı ayrı somut ve elle tutulur kavramlara dönüştürebilen kişi anlaşılmalıdır.

 

Başarılı bir Tesis Yöneticisi daima statükoya karşı çıkarak meydan okur

 Her ticari faaliyet veya işyeri sürekli değişime tabidir. İster işyerine yeni katılan çalışanlar, ister organizasyonel yeniden yapılanma, isterse de şirketin faaliyetleri üzerinde etki yaratan harici baskılardan kaynaklansın bu bir gerçektir.

Başarılı bir Tesis Yöneticisi, değişikliklere kucak açarak onları sahiplenen ve kuruluşun stratejik hedeflerine destek sağlayacak olan yeni maliyet verimlilikleri yaratabilecek, kurumsal dönüşüme destek verecek ya da organizasyon çapında karşılıklı yeni sorumluluklar üstlenilmesini gerektirecek yeni ve yaratıcı çözümleri uygulamaya sokmak suretiyle statükoya karşı çıkan kişidir.

 

Başarılı bir Tesis Yöneticisi stratejik değerin nasıl yaratılacağın bilir

 Başarılı bir Tesis Yöneticisi, Tesis Yönetimi ile stratejik iş faaliyetlerini birbirinden ayrı iki olgu olarak görmez. Aksine, başarılı bir Tesis Yöneticisi, Tesis Yönetimin Temel Performans Göstergelerini işletmenin Temel Performans Göstergeleriyle nasıl bağdaştırarak birleştirecek olduğunu bilen, ve Tesis Yönetiminin günlük yönetim ve bakım-tutum faaliyetlerinin ötesine geçen bir ticari değerin ne şekilde sağlanabilecek olduğunu kavrayarak anlayan kişidir.

Tesis Yöneticilerinin giderek artan bir şekilde Deneyim Yöneticilerine evrilmekte olduğu bir dönemde, kendilerinden şirket kültürünü güçlendirmek, çalışan katılımını ve üretkenliği geliştirmek, ve şirketin sunduğu değer önerisini iletmek ve güçlendirmek için işyerini bir araç olarak kullanmak kabiliyetine sahip olmaları bekleniyor olacaktır.

 

Tesis Yönetiminin geleceğin işyerindeki rolü hakkında daha fazla bir şeyler öğrenmek mi istiyorsunuz? Beyaz Kitabımızı indirin. Aşağıdaki butonu tıklayın.

download

Bir Tesis Yöneticisinin en önemli özellikleri hakkındaki düşünceniz nedir? Görüş ve düşüncelerinizi aşağıdaki "Bir cevap bırakın" kısmına yazarak paylaşmanızı rica ederiz.