Arttırılmış nihai-kullanıcı bilgisi daha iyi iş yeri deneyim tasarımı sağlıyor

Önemli iş yeri deneyimlerini nasıl yaratırız? ISS İş Yeri Deneyimi Yöneticileri, Tina Halborg Nielsen ve Emilia Aasted’dan en iyi uygulamalarını bizimle paylaşmalarını rica ettik. Aşağıda bu bilgileri bulabilirsiniz.

Bir İş Yeri Deneyim Yöneticisi ve geleceğin İş Yeri Deneyim Yöneticisi olarak, bu yeni rolümüzü Tesis Yönetimi endüstrisine ciddi ölçüde yansıttık; gelecekte nasıl geliştirilebilir ve iş alanı ve onun nihai kullanıcıları için mümkün olan en yüksek değeri nasıl yaratır?

Şüphesiz; İş Yeri Deneyim Yöneticisi, doğru hizmet deneyimlerini, doğru bağlam ve doğru zamanda belirlemek ve tasarlamak için gereklidir.

Ancak, İş Yeri Deneyim Yöneticisi tek başına “mükemmel deneyim” tasarlayamaz.  Bunu gerçekleştirmek için muazzam bir nihai-kullanıcı geribildirimi, etkileşim, iletişim ve bilgi gerekir!

Basitçe söylemek gerekirse; mükemmel deneyim yaratmak için nihai-kullanıcı işinizin tamamının merkezinde yer almalıdır.

Kullanıcı Deneyimi Anketleri bütün bir veri altyapısı oluşturabilir

Kullanıcı Deneyimi Anketleri (KDA), birçok dış kaynak sözleşmesinde genel bir standardı temsil ederler. KPI’ların anket sonuçlarına doğrudan bağlı olmaları yaygın değildir (örn. kullanıcı memnuniyeti).

Birçok durumda, bir KDA geniş bir nihai-kullanıcı kitlesine bölüştürülen önceden belirlenmiş soruların yer aldığı standartlaştırılmış online bir ankettir. Bu anketin amacı, her bir temas noktasıyla nihai-kullanıcının memnuniyetini ölçmek ve sürekli gelişim ve inovasyonu sağlamak için nihai-kullanıcı geribildirimlerini kullanmaktır.

Bir KDA kullanmak, İş Yeri Deneyim Yöneticilerinin nihai-kullanıcı memnuniyetinin genel seviyesini anlamalarına ve karar vermeye yönelik olarak güçlü bir dayanak oluşturmalarına yardım eder. Kantitatif veriler verilen hizmetlere ilişkin olası iyileştirmelerin belirlenmesine ve genel memnuniyet modeline dayalı farklı temas noktalarında iş yeri deneyimlerinin yeniden tasarlanmasına yardım edebilir.

İstikrarlı bir şekilde kullanılması halinde, KDA ülkeler ve bölgeler çapında benchmarking (*karşılaştırmalı değerlendirme) için bir temel oluşturabilir.

Neden ve nasılın peşine düşmek

Şüphesiz ki KDA, hizmet algısının tamamına büyük ölçüde bir içgörü sağlayabilir. Bununla birlikte deneyimlerimize dayanarak bu veriyi kalitatif mülakatlarla tamamlamak veriyi yönlendiren temel trendlere derinlemesine bir içgörü sağlamak için ve “Nedenler” ile “ Nasılları” araştırmak için gereklidir.

Nihai-kullanıcıların “neden” temas noktalarını kendi yöntemleriyle deneyimlediğini ve temas noktalarının “nasıl” geliştirildiğini anlamak, deneyim tasarımıyla çalışırken gereklidir.

Sadece bu türden bir ortak-tasarım ve ortak-inovasyon ile, nihai-kullanıcılar üzerinde en olumlu etkiye sahip olan doğru iş yeri deneyimlerine sürekli olarak odaklanma sağlanabilir.

Sonuç

Bir İş Yeri Deneyim Yöneticisi olarak başarılı olmak için, nihai-kullanıcılar ve onların iş yeri deneyimi algıları ve davranış şekilleri üzerine derinlemesine bilgiye ihtiyacınız vardır. Deneyimlerimize dayanarak, kalitatif Kullanıcı Deneyimi Anketleri ile kapsamlı odak grubu mülakatlarının bir kombinasyonu yardımıyla bu içgörülere sahip olmak altın bir fırsattır. Sadece iş yaptığınız insanları ve şirketi anlamak değil, aynı zamanda en büyük etkiyi yaratan deneyimleri optimize etmeye odaklanmak gerekir.