Akıllı Binalar: Kullanıcı Deneyiminde Teknolojik Deneyimi Artırma

Akıllı binalar ve işyeri teknolojileri son on yıldır organizasyonlara nüfuz ediyor, ancak bu konuda gelecekte bizi ne bekliyor? Bu hayata organizasyonlar nasıl adapte olacaklar? Aşağıda bu konu hakkında ISS İş Forumundan en önemli görüşleri bulabilirsiniz.

Kurumsal Gayrimenkul ve Tesis Yönetimi yöneticileri bugün bir taraftan varlık ve operasyonel maliyetlerini azaltmakla uğraşırken, diğer taraftan iş deneyimlerini arttırmaya çalışıyorlar. Doğru kullanıldıkları takdirde, yeni teknolojiler ve bilişsel araçlar iş yeri profesyonellerinin işte rekabet gücünü ve verimliliği en üst düzeye çıkarırken, aynı zamanda farklı ihtiyaçları da karşılamalarını sağlayabilirler.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=VHsQX0-kl_4[/embed]

Yeni çağda mekanik öğrenme ve adaptasyon

“Geleceğin işyerleri çalışanları güçlendirecek. Gelecek jenerasyon akıllı binaları, hayatı daha kolay, daha rahat,eğlenceli ve verimli hale getirmek için kullanıcıların ihtiyaçlarını öngörecek ve bu ihtiyaçlara adapte olacaklardır.” – John Raspin, Frost & Sullivan

Sensör teknolojileri ve dijital platformlar ile etkinleştirilen kavramsal iş yerleri, kullanıcı geçmişi ve örneklerini hafızaya alır ve hizmet ettiği organizasyonlar ve insanlarla birlikte gelişmek için kendisini sürekli olarak günceller.

İş yerinde optimal refahı ve verimliliği sağlama amacı doğrultusunda, kavramsal technolojiler ısı ve aydınlatma gibi koşulları görüntülememizi ve binanın özel alanlarında kullanıcıların tercihlerine göre ayarları otomatik olarak değiştirmemizi sağlar.

Geçmişte yaşanan durumlardan ders alarak, kavramsal ve yüz tanıma teknolojileri beslenme (alerjiler), toplantı aktivitelerinin düzeyi ve tercih edilen çalışma şekilleri gibi kullanıcıların spesifik ihtiyaçları konusunda içgörüye sahip inşaat profesyonelleriyle gereken hizmeti sağlar. Tüm bu hizmetlerle birlikte iş yeri deneyimi otomatik olarak kullanıcı yolculuğunun her bir aşamasında bireysel tercihlere adapte edilebilir.

Kullanıcı davranışlarına tepki gösterme kabiliyetine sahip en önemli bina metrikleri ile ana adaptasyon teknolojilerini gösteren bir gösterge paneli sayesinde Tesis Yöneticilerinin daha az oranda manuel çalışma yapmaları gerekecek. Bu sayede her bir bireysel bina kullanıcısının daha fazla katma değeri olan faaliyetlere ve hizmet deneyimine odaklanacak serbest zamanı olacak.

İnsanlara hizmet etmek için yakınsama teknolojileri

Geleceğin iş yerinin başarılı şekilde dönüşümünü sağlamak için, bağlantısız silolarda çalışmayı durdurmamız gerekir. Kullanıcı yolculuğunun tamamını anlamak ve kullanıcı deneyiminin bütününü geliştirmek için çeşitli kullanıcı temas noktaları, davranışları, ihtiyaçları ve hizmetlerine ilişkin entegre çözümlere ihtiyaç vardır.

Gelecekte, akıllı binalar ve akıllı şehirler arasında artan oranda bir entegrasyon göreceğiz. İş yerinin hem içerisinde hem de dışarısında verileri birleştirerek ve kullanıcı yolculuğunu optimize ederek, örneğin Pazartesi sabahı işe gidiş-geliş deneyimini optimize edebileceğiz.

[embed]https://www.slideshare.net/issworld/ss-business-forum-smart-buildings-and-workplace-technologies[/embed]