Workplace managers, ga terug naar de basis!

Organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in aantrekkelijke een workplace experience en welzijnsprogramma’s gericht op het gedrag van medewerkers. De vraag is alleen of deze investeringen ook werkelijk het verschil maken. Uit onderzoek van de wellness consultants van View blijkt welke factoren belangrijk zijn voor de productiviteit van medewerkers. In dit artikel gaan we kort in op de uitkomsten van dit onderzoek.


Werkgevers vergeten belangrijke welzijnsfactoren

Het onderzoek onder 1.601 professionals die in kantooromgevingen werken, laat zien dat verschillende factoren die het belangrijkst zijn voor het welzijn van werknemers over het hoofd worden gezien. Het resultaat is dat de tevredenheid van medewerkers, betrokkenheid en productiviteit van de organisatie negatief worden beïnvloed.

Terug naar de basis

Organisaties moeten voor hun werkomgeving terug naar de basis. De focus moet liggen op luchtkwaliteit, licht en temperatuur. Die hebben de grootste invloed op de gezondheid, de productiviteit en de betrokkenheid van de medewerker.

Ondersteun gezondheid en welzijn

De oproep komt voort uit ‘Future Workplace Wellness Study’. Hierin werden meer dan 1.000 medewerkers van corporates ondervraagd. Meer dan twee derde van de medewerkers gaf aan dat een werkplek die gezondheid en welzijn ondersteunt en verbetert zou aanmoedigen een andere baan te accepteren (67%). Verbetering en ondersteuning van gezondheid en welzijn op de huidige werkplek is 69% van de respondenten aanleiding om te blijven. Medewerkers geven aan dat zij een per werkdag verliezen door achtereenvolgens fysieke (34%), omgevings- (31%) en emotionele factoren (38%). Andere interessante uitkomsten zijn:

  • 50% geeft aan dat slechte luchtkwaliteit hen slaperig maakt gedurende de werkdag;
  • maar een op de drie medewerkers vindt dat de luchtkwaliteit er voor zorgt dat zij hun werk goed kunnen doen;
  • 50% wil dat de werkgever luchtkwaliteit, licht en temperatuur in de werkomgeving verbetert.

Het loont dus voor werkgevers om te investeren in Health & Wellbeing. Anders blijven organisaties investeren in het aantrekken van talent dat na korte tijd weer de organisatie verlaat.

Geef medewerkers meer invloed

Hieruit wordt duidelijk dat een organisatie de focus moet leggen op basiselementen als luchtkwaliteit, licht, temperatuur en geluid. Om de werkomgeving te verbeteren wil 42% graag zelf de mogelijkheid hebben om met een app de werkomgeving zelf aan te passen aan de persoonlijke wensen en behoeften. Het complete onderzoek is terug te vinden onderaan het artikel op kennisplatform Smart Workplace.

We schreven eerder op ServiceFutures een artikel over de drie bronnen om de werkplek en werkplekdienstverlening continu te verbeteren. Werkomgeving, werkplek en dienstverlening, afgestemd op de strategische doelen en de cultuur van de organisatie én de behoeften van medewerkers die realisatie mogelijk maken, vormen de kern van de dienstverleningsconcept dat we bij ISS integrale facilitaire dienstverlening (Integrated Facility Management / IFM) noemen.

Lees meer over Integrated FM (IFM)