Met Liquid Productivity een hogere productiviteit?

In een eerder artikel introduceerde we de drie uitdagingen bij het creëren van de beste Workplace Experience. Van die drie uitdagingen hebben we Immersive Real Estate al kort toegelicht. Een tweede uitdaging is Liquid Productivity. In dit artikel gaan we in op deze uitdaging en oplossingen die geselecteerde startups in de School of Workplace Innovation presenteerde.


Wat is Liquid Productivity?

Nieuwe generaties medewerkers op de werkvloer hebben andere behoeften en verwachtingen. Moet u dan die Workplace Experience volledig naar hun wensen en eisen inrichten? Het risico is dat u daarmee andere groepen uitsluit. U wil juist een inclusieve Workplace Experience. Die nieuwe generatie is op zoek persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze willen hun talenten goed inzetten en het gevoel hebben impact te kunnen maken.

De secundaire arbeidsvoorwaarden wegen dan ook veel zwaarder dan bij de oudere generaties op de werkvloer. De corporates die meedoen aan de School of Workplace Innovation erkennen deze uitdagingen en zoeken naar oplossingen die de kantoorlocatie een aantrekkelijke, inclusieve werkplek maken waar alle medewerkers op hun eigen manier productief kunnen zijn en de taken kunnen doen die zij leuk vinden. Uitgangspunt is dat elke medewerker de kantooromgeving ziet als een Great place to be.

Communicatie

Een organisatie bestaat uit mensen en communicatie verbindt die mensen. Ongeacht het tijdstip en de locatie. Binnen een organisatie zijn groepen met hun eigen cultuur en communicatiemethoden. Hoogstwaarschijnlijk is er een platform voor de gehele organisatie. Toch zijn er altijd alternatieve manieren waarop medewerkers onderling met elkaar communiceren. De methode hangt af van de subcultuur en de behoeften binnen een bepaalde afdeling of proces.

Afstemming neemt het meeste tijd in beslag en zorgt voor verminderde productiviteit en/of effectieve vergadertijd. Binnen een organisatie die een vergadercultuur heeft, is het uitwerken van een (slecht voorbereide) meeting dodelijk voor de productiviteit. Een aantal oplossingen hiervoor zorgen voor transcriptie van gesprekken, al dan niet live en met ondertiteling in de taal naar keuze. Dat laatste biedt ook mogelijkheden voor medewerkers met een beperking. Natuurlijk staat of valt een effectieve vergadering met voorbereiding en een gestructureerd verloop die deelnemers ondersteunt in het brengen van structuur en inhoudelijke agendapunten. Zo verloopt een meeting effectief en met transcriptie tools zijn notulen ook meteen klaar.

Amazon voor activiteiten

Vooral in grote organisaties met meerdere locaties en verschillende expertises is het lastig om de juiste kennis en vaardigheden te vinden voor een taak of opdracht. Een oplossing daarvoor is een marktplaats voor opdrachten en taken die niet door de medewerker zelf (goed) kunnen worden uitgevoerd. Door de taken te distribueren, worden nieuwe samenwerkingen gevonden en wordt kennis breder gedeeld. Het werk wordt ook afwisselender en leuker, omdat iedere medewerker doet wat hij of zij leuk vindt en goed kan. Daarmee gaat ook de productiviteit omhoog. Het biedt zelfs mogelijkheden om de flexibele schil rond een organisatie efficiënt aan te haken.

Hospitality

Met meerdere locaties, veel mobiele medewerkers en een eventuele flexibele schil, is het handig als u de juiste personen op de juiste plek van harte welkom kunt heten. Een startup voorziet in een eenvoudig systeem met tags die informatie geven, toegang geven tot een ruimte of een bepaald assortiment in het bedrijfsrestaurant en elke vorm van communicatie sterk vereenvoudigen.

Nadat de gast op een locatie (via die tag) de veiligheidsinstructie heeft doorgenomen is het prettig als hij of zij snel naar een vrije werkplek of vergaderruimte kan. Hetzelfde platform biedt ook mogelijkheden om efficiënter facilitaire diensten aan te bieden. Datzelfde geldt voor een oplossing die AVG-proof gezichtsherkenning mogelijk maakt en daarmee op volledig die persoon afgestemde werkplekdienstverlening mogelijk maakt.


School of Workplace Innovation

ISS heeft dit jaar, samen Accenture Workplace de School of Workplace Innovation. In dit Open Innovation programma worden op basis van drie actuele thema's in Workplace Experience oplossingen van startups en scale ups geselecteerd en aan de deelnemers van dit programma voorgelegd. Deze deelnemers zijn corporates die de uitdagingen erkennen en herkennen. Na kennismaking met de startups en scaleups en klik tussen beide partijen wordt er een pilot van 100 dagen gestart. Deze pilot wordt begeleid door de Innovation Leads van ISS. Aan het eind van het jaar vinden zogenoemde pecha kucha events plaats om de pilots te evalueren. Heeft u interesse in de uitkomsten van de pilots, dan bent u van harte welkom. Klik op de knop voor meer informatie over het programma.

School of Workplace Innovation in het kort!