Deze vier trends gaan de werkplek veranderen

Van welke trends mogen we verwachten dat ze de werkplek gaan veranderen? Op zowel de korte als op de lange termijn? Die vraag hebben we voorgelegd aan Gitte Andersen, Managing Partner bij SIGNAL. Dit is het adviesbureau dat werkplekken ontwerpt. Hier volgt een overzicht van de trends die volgens Gitte de kantooromgeving gaan veranderen.

In het vorige artikel ging Gitte in op de nut en noodzaak van strategisch werkplekmanagament. Daardoor werd de why wel duidelijk, maar de how ontbrak in dat artikel. In dit artikel gaat Gitte wat dieper in op de trends en hoe anticipeert op deze trends. Daarmee wordt de how ook duidelijker. Overigens is elke trend of ontwikkeling weer aanleiding voor artikelen die dit concreet maken.

1. De leeftijdloze werkplek

Op de werkplek wordt leeftijd steeds minder relevant. Geboortecijfers nemen af, de levensverwachting neemt toe en dankzij goede gezondheidszorg en werkomstandigheden werken we met z’n allen steeds langer.

Toonaangevende organisaties weten een medewerkersbestand met meerdere generaties optimaal te benutten. Ze laten oudere, meer ervaren medewerkers samenwerken met hun jongere collega’s. Zo ontstaan er op de werkvloer nieuwe synergieën, met werkervaring, technische kennis en oog voor de toekomst als stuwende krachten.

Zo’n combinatie werkt alleen als werkgevers werkplekken inrichten waar iedere generatie zich prettig voelt. Dat betekent ook meer aansturen op een gezonde manier van werken. Het eten op kantoor moet voedzaam zijn en het welzijn van de medewerker op kantoor moet toenemen.

2. Mindfulness op kantoor

De laatste jaren verschuift de nadruk van de lichamelijke naar de geestelijke gezondheid. De buffelaars en marathonlopers hebben hun tijd wel gehad. Ze maken plaats voor mindfulness en meditatie. Zowel op de werkplek als daarbuiten. De nieuwste luxe in ons digitale tijdperk is dat we ons juist kunnen loskoppelen van de apparaten en het web. We willen ons meer richten op het sociale contact op de werkvloer. We gaan elkaar ruimte bieden om naar behoefte te dagdromen en de gedachten even de vrije loop te laten.

Werkgevers spelen in op die wens door meer te doen voor de geestelijke gezondheid. Ze zorgen ervoor dat mensen af en toe daadwerkelijk offline kunnen zijn. Zo komt iedereen tot betere prestaties.

3. De logische werkplek

Organisaties zetten steeds vaker de kracht van technologie en data in om nieuwe kansen bloot te leggen. Daarbij bieden ze een gepersonaliseerde werkplekbeleving die aansluit op de wensen en toenemende diversiteit binnen het team.

Het gebruik van het Internet of Things en sensortechnologie geeft organisaties informatie over medewerkers. Hierdoor kunt u aan de slag met een logische werkplekindeling. Met informatie over de interactie tussen medewerkers heeft u vervolgens ook informatie om een goede werkomgeving op te zetten. Het resultaat is een werkplek die creativiteit, innovatie, samenwerking en de productiviteit van mensen bevordert.

Organisaties die niet anticiperen op de behoeften van hun medewerkers en er niet naar handelen, gaan talent verliezen. Zonder informatie wordt de relatie tussen medewerker en werkgever giswerk. En dat leidt dan weer tot een lagere productie, uitholling van de loyaliteit en een verhoogd personeelsverloop.

4. De samenwerkplek

In onze moderne wereld staan sociaal gedrag, transparantie en wederzijdse afhankelijkheid meer en meer centraal. Daardoor worden rangorden steeds meer ontmanteld en gedemocratiseerd. Vrouwen maken hun opmars in het bedrijfsleven en brengen nieuwe waarden en werkwijzen met zich mee. Denk daarbij aan een cultuur met meer empathie, flexibiliteit, openheid en, heel belangrijk samenwerking.

Steeds meer werkgevers gaan zich beter bekwamen in luisteren, relatieonderhoud en empathie. Het resultaat is een werksfeer waarin de sociale betrekkingen open en ongecompliceerd zijn. Werkgevers gaan voor een werkplek zorgen waar medewerkers regelmatig kunnen deelnemen aan open discussies, workshops en brainstormsessies.

Daarnaast gaan steeds meer organisaties werken met gezamenlijke doelen. Ze gaan niet concurreren, maar samenwerken om gezamenlijk gunstige resultaten te behalen.

Over Gitte Andersen

Gitte Andersen - Managing Partner bij SIGNAL over strategisch werkplekmanagementGitte is oprichter en Managing Partner van SIGNAL. Ze is de drijvende kracht achter de denkwijze van het bedrijf. De SIGNAL-visie: gebruik ruimte als een strategische tool zodat je als organisatie beter kunt presteren. Gitte adviseert het topmanagement van bedrijven en organisaties in zowel de private als de publieke sector. Daarnaast geeft ze lezingen en schrijft ze artikelen en boeken. Haar nieuwste boek, Space at Work, is eind maart 2017 uitgekomen.