Welke drie trends in Facility Management zien we in 2020?

Het eind van 2019 is in zicht. In deze periode worden we overladen met lijstjes en kijkt iedereen terug op het afgelopen jaar. Op ServiceFutures werpen we graag een blik op de (nabije) toekomst. In dit artikel kijken we dan ook vooruit en lichten we de trends voor 2020 kort toe.


Welke wereldwijde economische, maatschappelijke en culturele krachten vormen de toekomst van de facilitaire industrie?

De drie trends voor facility management outsourcing in 2020

Hieronder gaan we in op de drie overwegingen om uw organisatie toekomstbestendig te maken en succes op lange termijn veilig te stellen.

1. Outsourcing en stijgende personeelskosten

Het uitbesteden van Facility Management wordt steeds populairder. Deze ontwikkeling komt door de vraag naar zowel hoogwaardige workplace experiences als naar lagere operationele kosten. De trend wordt verder aangewakkerd door de hogere kosten voor het inhuren van interne FM-teams en de complexe taak van het beheren van een groot aantal werkplekdiensten.

Er is veel druk op organisaties om waarde aan hun klanten te bieden. Hierdoor voelen ze de druk om constant te innoveren en hun kerndiensten uit te breiden. Het gevolg is vaak een verlaging het budget voor Facility Management. Dat staat in schril contrast tot de behoefte van medewerkers en klanten aan betere workplace experiences. Het uitbesteden van beheer, aansturing en de werkplekdienstverlening zorgt ervoor dat de behoeften van organisatie en medewerkers worden ingevuld.

2. Een revolutie in technologie en digitalisering

Organisaties gaan technologie ook verder omarmen om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen. Allereerst met een bredere toepassing van Internet of Things (IoT) en sensortechnologie in gebouwbeheer, verlichting en klimaatregeling.

Daarnaast adopteren organisaties robotica om de FM-kosten te verlagen. Robotica is zeer geschikt voor zowel gevaarlijke als repetitieve taken. Sommige facility managers kiezen robots voor schoonmaak- en beveiligingsrollen. De besparingen in de operationele kosten door technologie zorgt er waarschijnlijk voor dat in de komende tien jaar IoT en robotica op grote schaal worden toegepast.

3. Werkplekpersonalisatie en welzijn

De productiviteit en het welzijn van werknemers staan de laatste jaren centraal. De waarde van gelukkige, betrokken medewerkers wordt nu volledig erkend. Dit heeft geleid tot facility managers die zich richten op het creëren van werkplekstrategieën die de betrokkenheid, het welzijn en uiteindelijk de productiviteit van de medewerkers verbeteren.

Deze werkplekstrategieën moeten zich aanpassen aan een steeds diverser wordend medewerkersbestand. Dat betekent personaliseren van werkplekdienstverlening aan de specifieke behoeften. Een groot deel van deze personalisatie bestaat uit het aanpassen van de werkomgeving aan de prioriteiten van de jongere generatie medewerkers. Zij verwachten duurzame catering en werkplekontwerpen. En zij verwachten ondersteuning in de integratie van werk en privé.

In het kort

In alle sectoren van de industrie, inclusief luchtvaart, bankwezen, life sciences, gezondheidszorg, productie en de technologiesector gaan meer activiteiten uitbesteed worden. Het enige punt van onzekerheid is waar precies de prioriteiten van klanten liggen voor uitbesteden. Zij blijven namelijk zoeken naar het bieden van toegevoegde waarde.

Natuurlijk zullen kosten altijd een van de belangrijkste beslissende factoren zijn. Dit zet de meeste organisaties er überhaupt toe aan om hun diensten uit te besteden. Organisaties gaan waarschijnlijk ook investeren in hoogwaardige werkplekdienstverlening. Het biedt onderscheidend vermogen in hun branche en helpt bij het aantrekken en behouden van talent. Ook laten studies zien dat workplace experience een positieve invloed heeft op gezondheid, welzijn en productiviteit.

Wil je meer weten? Bovenstaande ideeën vinden hun oorsprong in recent onderzoek van McKinsey en ons eigen ISS 2020 Vision White Book.