Wat zijn de oplossingen voor het ongelijke temperaturen?

Een recent wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat de effecten van temperatuur op de prestaties van de werkplek drastisch verschillen tussen mannen en vrouwen. In dit artikel gaan we in op hoe Facility Managers met een doordacht verwarmingsbeleid kunnen aansluiten op de persoonlijke behoeften van de gast en daarmee de workplace experience verbetert.


Het onderzoek onder 543 deelnemers liet zien dat de prestaties in zowel wiskunde als verbale communicatie onder vrouwen aanzienlijk verbeterden bij hogere binnentemperaturen. Bij mannen was het tegenovergestelde het geval. Zij presteerden beter bij lagere temperaturen. Op basis van de resultaten concludeerden de onderzoekers dat hogere temperaturen instellen voor gemengde werkruimten de algehele productiviteit kan verbeteren.

Deze studie zorgde voor verwarring bij een aantal mensen over hoe de temperatuur op de werkplek momenteel wordt bepaald. Volgens een ander bekend onderzoek over binnenklimaatregelgeving werd het ‘thermisch comfortmodel’ ontwikkeld in de jaren 1960 en ingesteld op het standaard metabolisme van een gemiddelde man. Daardoor wordt het thermisch comfort van vrouwen tot 35% overschat en genegeerd. Bovendien draagt deze ‘standaard voor thermisch comfort’ bij tot niet energie-efficiënte gebouwen.

Inpandige temperaturen

Temperaturen in (kantoor)gebouwen worden grotendeels geregeld door gebouwbeheerders. Zij nemen standaarden als uitgangspunt voor het thermische comfort van ongeveer 80% van de bewoners van het gebouw. Dit betekent onvermijdelijk dat 20% van de bewoners zich altijd ongemakkelijk zal voelen.

Facility Managers en hun servicemedewerkers weten dat temperatuurregeling in een gebouw uitdagend kan zijn. Het facilitair bedrijf begrijpt ook dat het regelen en instellen van de juiste temperatuur van vitaal belang is voor het creëren van een productieve en energiezuinige werkruimte.

Blijft de vraag hoe Facility Managers met een doordacht verwarmingsbeleid kunnen aansluiten op de persoonlijke behoeften van de gast.

Workplace design

De eerste, mogelijke oplossing is een workplace design die verschillende temperaturen op de werkplek mogelijk maakt. Uiteraard worden die werkplekken met verschillende temperaturen aangeboden na inventarisatie en communicatie van de wensen.

Internet of Things (IoT)

De tweede, mogelijke oplossing is het gebruik van sensortechnologie en data-analyse. De perceptie van de temperatuur wordt direct beïnvloed door de luchtvochtigheid. Sensoren die met elkaar communiceren en analyse van de data kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het binnenklimaat. Naast real-time monitoring van binnentemperatuur, relatieve vochtigheid en CO2-niveaus in verschillende ruimten geeft de data ook de mogelijkheid om te anticiperen op de toekomst (Bron: Lionel Anciaux, 2018). De data geeft dan inzicht in de energiebehoefte bij een bepaalde bezetting en maakt op termijn goede voorspellingen en daarmee besparing op energiekosten mogelijk.

Door verwarmingsplannen op te stellen, kan het facilitair bedrijf de werkplekbeleving concreet verbeteren door de binnentemperaturen in de werkruimte te optimaliseren.

De beste plek om te werken

ISS creëert samen met de gasten van een locatie de beste werkomgeving en daarmee de beste werkplekbeleving. Als de opdrachtgever dat wil, is sensortechnologie een onderdeel van het serviceconcept. Het biedt veel inzicht en voordelen. Bijvoorbeeld om beweging en bezetting in een gebouw inzichtelijk te maken. Waar parkeren gasten, welke koffieautomaat wordt veel gebruikt, welke toiletten worden frequent bezocht en welke werkplekken of vergaderruimten zijn bezet? Welke looproutes worden gebruikt in een productie-omgeving? Uiteindelijk geldt voor elke waarde: is er optimalisatie mogelijk?

Sensortechnologie biedt actueel inzicht aan gasten en het facilitair bedrijf en de data die het oplevert, maakt precieze voorspellingen mogelijk. Data onderbouwen de plannen en beslissingen en leveren op besparingen op energie, meubilair en vierkante meters, voedselinkoop en afvalverwerking en werving en selectie op.


Meer weten over de impact van integraal facilitair management op de workplace experience en employee engagement? Lees er meer over via onderstaande knop.

Lees meer over Integrated FM (IFM)