Wat zijn de kenmerken van effectief leiderschap?

Weten al uw medewerkers wat ze doen en waarom ze dat doen? En zijn ze daar ook voor gemotiveerd? Volgens John Baldoni, een autoriteit op het gebied van leiderschap, vormt zingeving een van de belangrijkste kenmerken van effectief leiderschap. In dit artikel gaat hij in op dit streven naar zingeving en hoe u als leidinggevende hier op in kunt spelen.

Wat is uw doel?

Zingeving gaat veel verder dan de lichamelijke en emotionele behoeften van de mens. Wie zich door een doel of missie laat leiden, ervaart er veel meer van dan iemand die zich voornamelijk laat motiveren door doelen die gebaseerd zijn op basisbehoeften.

De Maslow-hiërarchie van behoeften en de Baldoni-hiërarchie van zingevingAls we ons door zingeving laten leiden, gaan we op zoek naar betekenis in onze werkzaamheden. We zoeken naar manieren om ons leven te verrijken, mooier te maken. Zingeving houdt in wezen een zoektocht naar onze bestaansreden in.

Steeds meer mensen willen tegenwoordig dat hun werk zinvol is. Daarom is het voor effectief leiderschap zo belangrijk dat u uw medewerkers dat diepe, rijke gevoel van zingeving kunt bieden.

Zingeving vormt de lijm die de organisatie bij elkaar houdt

Als een organisatie uitstekende service biedt, komt dat vaak doordat de medewerkers weten wat ze doen en waarom ze dat doen. Succesvolle organisaties slagen er in feite in grote groepen mensen te motiveren voor een gezamenlijk doel. Ze weten zingeving tot de ruggengraat van de organisatie te maken. Het is aan de organisatie en de leidinggevenden om medewerkers zingeving te bieden. Ze kunnen dat zien als een manier om sneller tot de gewenste resultaten te komen.

Werknemers moeten zich bewust zijn van de zingeving in het werk en gemotiveerd voor de missie van de organisatie. Dat is de beste manier om zowel consumenten als medewerkers betrokken te houden. We weten allemaal echter dat het al lastig genoeg is om individuele zingeving te vinden. Hoe pakt u dat dan aan bij een organisatie vol mensen die allemaal van elkaar verschillen?

Verschillende soorten zingeving

De eerste stap is: erkennen dat er verschillende soorten zingeving bestaan. Dat kan om persoonlijke waarden gaan: wie je bent en waar je voor staat. Maar het kan ook om actie gaan: wat je doet en wat anderen daaraan hebben.

Het uiteindelijke doel lijkt het om de individuele zingeving en de missie van de organisatie met elkaar in evenwicht te brengen. In je werkzaamheden moet je identiteit naar voren komen, terwijl het doel van de organisatie moet aansluiten op het doel van de klanten. Maar helaas. In het sociale tijdperk van nu is dat soort zingeving niet meer voldoende.

Het probleem is eigenlijk heel eenvoudig: de meeste leiders denken in termen van 'zingeving voelen bij', maar het gaat juist om 'zingeving samen met'. Klanten zijn geen klanten, maar mensen met wie je samen iets maakt. Ze vormen geen passieve doelgroep, maar een actief deel van een gemeenschap. Ze willen ergens bij horen en aansluiting vinden. Het doel van de organisatie moet niet zomaar goed voelen. Ze willen zich persoonlijk achter dat doel kunnen scharen. Het gaat ze er niet om zingeving bij hun werk te voelen. Ze willen de zingeving samen met u meemaken. Met andere woorden: de zingeving moet gemeenschappelijk zijn.

Hoe kunt u leidinggeven met zingeving?

De grote vragen bij het stellen van gedeelde zingeving binnen een organisatie zijn de volgende.

Wat is het gemeenschappelijke doel:

  • waaraan de organisatie, de medewerkers en de klanten samen kunnen werken?
  • dat van nature voortvloeit uit onze identiteit en de waarden van onze organisatie?
  • waarmee we winstgevendheid kunnen koppelen aan de manier waarop we een bijdrage aan de wereld leveren?

Uiteindelijk komt het bij goed leiderschap aan op inspiratie, begeleiding en motivatie voor een gemeenschappelijk doel. Wilt u daarin slagen, maak dan zingeving tot het kloppend hart van uw organisatie.


Met een blik op de (nabije) toekomst van World Workplace Experience meets Facility for Future is het goed om eens te kijken waar u staat. Waar wilt u met uw organisatie in 2019 heen en welke rol speelt Service Management daar in? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!