Wat maakt een Facility Manager succesvol?

Eén van de belangrijkste aspecten van workplace management is het creëren en verbeteren van een werkomgeving die talent aantrekt, betrekt en te behoudt. Elke goed presterende organisatie zal dat beamen. De rol die de Facility Manager daar in speelt, is minder duidelijk. In dit artikel gaan we in op de toegevoegde waarde van een Facility Manager en wordt duidelijk hoe deze succesvol kan zijn.


Organisaties zijn het dus eens over het belang van de werkplek in talent acquistion & retention. De meeste organisaties geven ook aan dat dit niet lukt met goed leiderschap alleen. Organisaties hebben voorzieningen nodig die de visie en missie versterken. En er zijn systemen nodig die medewerker in staat stelt om leiderschap te krijgen en te nemen. In dit opzicht is een Facility Manager onvervangbaar.

Wat maakt een Facility Manager succesvol?

Jarenlange ervaring met Facility Management laat zien dat een Facility Manager enkele specifieke eigenschappen heeft. Hieronder de belangrijkste eigenschappen waar u op moet letten.

Uitstekende luisteraar en communicator

Een Facility Manager creëert en versterkt de organisatiecultuur en ondersteunende faciliteiten die noodzakelijk zijn in het realiseren van de strategische doelen.

Om die opdracht uit te voeren, moet een Facility Manager een uitstekende luisteraar zijn. Met inleving in en begrip voor de mensen die de faciliteiten en services gebruiken. Een geweldig Facility Manager gebruikt deze informatie om actief nieuwe strategieën en initiatieven te implementeren die werkgedrag en voorkeuren ondersteunen.

Verandering op de werkplek kan weerstand veroorzaken. Een geweldige Facility Manager is dan ook iemand met uitstekende communicatievaardigheden. Dat betekent ook het vermogen om nieuwe strategieën en tactieken voor de werkplek te vertalen naar iets tastbaars en maatwerk voor elke individuele werknemer.

Daagt altijd de status quo uit

Een organisatie of een werkplek verandert voortdurend. Of het nu gaat om nieuwe generaties die het kantoor binnenkomen, een herstructurering van de organisatie en/of externe druk die de bedrijfsvoering beïnvloedt.

Een geweldige Facility Manager is iemand die veranderingen omarmt. De persoon is niet om status quo uit te dagen. Deze Facility Manager implementeert nieuwe innovatieve oplossingen de strategische doelen van de organisatie te ondersteunen. Bijvoorbeeld innovaties die kostenefficiëntie opleveren, organisatorische transformatie ondersteunen of samenwerking tussen verschillende organisatieonderdelen of organisaties ondersteunt.

Creëert strategische waarde

Een geweldige Facility Manager weet hoe de kpi's in Facility Management te koppelen aan de organisatiedoelstellingen. Op die manier levert Facility Management meer toegevoegde waarde aan de organisatie dan het dagelijks beheer en onderhoud.

We zitten in een tijdperk waarin Facility Managers evolueren naar Experience Managers. Van Facility Managers wordt verwacht dat ze de werkplek inzetten om de organisatiecultuur te versterken, de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te verhogen en een Workplace Experience ontwikkelen die de waardepropositie van een organisatie communiceert en versterkt.

Nauwe aansluiting kpi's

Een facilitair bedrijf dat toegevoegde waarde wil hebben, denkt vanuit de strategische doelen van de organisatie en leidt daaruit de gewenste dienstverlening af. In dit dienstverleningsconcept koppelen we integrale facilitaire dienstverlening aan de Needs en Outcomes van de organisatie. Door transparantie en flexibiliteit beweegt het facilitair bedrijf soepel mee met de organisatiestrategie en de eisen en behoeften van de medewerkers en gasten. Meer weten over integrale facilitaire dienstverlening (IFM)? Lees verder via onderstaande knop.

Lees meer over Integrated FM (IFM)