Wat is de invloed van de werkomgeving op uw hersenen?

In dit artikel bespreken we de invloed van de werkomgeving op de geestesgesteldheid van de mens. De werkomgeving kunnen we namelijk gebruiken om ons humeur positief te beïnvloeden.

De invloed van de werkplek op de menselijke geest

U bent omgevingspsycholoog. Hoeveel invloed heeft de werkplek op de menselijke geest? Kan de werkplek worden gebruikt om gedragsveranderingen teweeg te brengen? Net zoals cultuur, biologie en allerlei andere factoren heeft de inrichting van de werkplek een grote invloed op het gedrag en de denkwijzen van de mens. Veel mensen krijgen bijvoorbeeld een ander humeur door een specifieke kleur licht of behang. Ook de aanwezigheid van planten de mate waarin de omgeving de cultuur van de organisatie tot uitdrukking brengt, spelen een rol. Binnen onze directe omgeving hebben al dat soort aspecten invloed op wat er in ons hoofd allemaal speelt.

Ik durf wel te zeggen dat de werkplek een factor is met een grote invloed op het gedrag en de denkwijzen van de mens. De werkplek an sich kan geen gedragsverandering teweegbrengen. Maar je kunt er wel bepaald gedrag mee stimuleren en gewenste handelingen mee triggeren.

De werkplek met de hoogste productiviteit

Wat moeten we weten om de werkplek te vinden waar onze collega’s het productiefst kunnen werken? Dat hangt goeddeels af van het soort werk dat ze doen. Stel, je doet heel veel herhalende taken waarvoor je je geestelijk niet echt hoeft in te spannen. Dan is een open werkruimte prima. In zo’n ruimte ga je namelijk niet zo snel dagdromen. Wie dagdroomt, is minder productief. Een open werkruimte werkt ook goed voor mensen die vaak nauw contact met elkaar moeten hebben. Denk daarbij aan de coördinerende teams van een hulpdienst.

Aan de andere kant: als je je voor je werk juist heel goed moet concentreren, kan zo’n open werkruimte te veel ruis veroorzaken. En dat is dan weer niet gunstig voor de productiviteit.

Positieve mindset op de werkplek

Hoe kunnen we op de werkvloer aansturen op een positieve mindset? Daarvoor kunnen organisaties het beste zorgen voor een inrichting van de werkplek die strookt met de fundamentele behoeften van de mensen. Dat gaat voor een groot deel om het ondersteunen van de gezondheid en het welzijn op de werkvloer. Daarnaast moeten ze ook een goed gevoel van controle over de werkomgeving krijgen. Mensen werken over het algemeen het prettigst als ze een zekere mate van controle over hun directe omgeving hebben.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt in het strategisch met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation,War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Lees het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace!