Waarom zijn uw medewerkers niet betrokken en wat kunt u daar aan doen?

Er heerst momenteel een betrokkenheidscrisis onder medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat wereldwijd slechts 13% van de medewerkers betrokken is bij zijn werkzaamheden. Maar wat is de oorzaak van die onbetrokkenheid? En wat kunnen Facility Managers er aan doen?


Iedereen heeft het tegenwoordig over de betrokkenheid van medewerkers en de voordelen daarvan voor de organisatie. Ook uit ons eigen onderzoek blijkt dat de medewerkersbetrokkenheid een positieve invloed heeft op de winstgevendheid en klanttevredenheid bij organisaties. Maar waar loopt het spaak? Waarom zijn medewerkers niet betrokken bij hun werk?

Ze kunnen hun sterke punten kwijt niet in hun werkzaamheden

De mens is op zijn best als hij kan doen waar hij goed in is. Iets dat onze geest uitdaagt en onze belangstelling wekt. Komen die factoren niet terug in de werkomgeving, dan komen we ’s ochtends niet bepaald enthousiast ons bed uit.

Uit een onderzoek van Gallup blijkt dat bij medewerkers die iedere dag hun sterke punten in hun werk kwijt kunnen, de kans op betrokkenheid zes keer groter is dan bij medewerkers bij wie dat niet het geval is. Daarnaast verliest 71% van de medewerkers betrokkenheid als leiders en managers vooral hameren op wat er niet goed is gedaan.

Tip 1: Focus op de sterke punten van de medewerker

Uit dat onderzoek van Gallup blijkt ook dat 61% van de medewerkers betrokken is als ze voor een leidinggevende werken die focust op de sterke punten van de medewerker. Slechts 1% is dan niet betrokken.

De zwakke punten van medewerkers mogen natuurlijk niet zomaar worden weggewuifd. Het is echter wel belangrijk dat u zich richt op wat de medewerker goed doet. Zorg ervoor dat de medewerker zijn natuurlijke talenten kan ontplooien op een manier die zingeving biedt.

Ze voelen zich niet gewaardeerd

Niets is zo funest voor de medewerkersbetrokkenheid als het gevoel dat je werkzaamheden zinloos zijn of niet worden opgemerkt. Een medewerker kan de zingeving in zijn werk verliezen, en begrijpt dan niet dat zijn bijdrage wel degelijk een aanwinst voor de organisatie is. Als het al zover is, is er een probleem. Aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat werknemers die een helder verband tussen hun werk en positieve eindresultaten zien, zich buitengewoon betrokken voelen.

Tip 2: Laat iedereen meetellen

Voorkom als manager altijd dat er mensen buiten de boot vallen. Zo raken medewerkers overtuigd van het belang van hun werk en krijgen ze vanzelf een helder doel voor ogen.

Zorg er daarom voor dat u uw mensen regelmatig feedback geeft. Maak duidelijk waar hun persoonlijkheid in hun werk doorschijnt en hoe ze met hun bijdrage de organisatie naar een hoger niveau tillen.

Ze zien het nut, het doel en de visie van de organisatie niet meer

Niets is voor medewerkers zo belangrijk als zingeving bij alles wat ze doen. Dat betekent dus ook dat niets de motivatie en betrokkenheid zo ondermijnt als een situatie waarin de medewerker van het nut, het doel en de visie van de organisatie is vervreemd.

Tip 3: Maak duidelijk wat het nut, het doel en de visie van de organisatie inhouden

Een medewerker raakt pas betrokken als hij overtuigd is van het nut, het doel en de visie van de organisatie. Het management moet dat soort aspecten goed weten uit te dragen.

Uit onderzoek blijkt dat managers die samen met medewerkers doelen opstellen uiteindelijk een werknemersbetrokkenheid van maar liefst 69% kunnen bereiken. Als managers dat juist niet doen, voelt maar 53% van de medewerkers zich betrokken bij hun werk.

Wilt u uw medewerkers betrokken houden? Stel dan heldere doelen op en ga goed om met verwachtingen. Blijf ook duidelijk maken wat het nut van de organisatie is en waarom we doen wat we doen. Zo wordt uw team vanzelf een stuk gelukkiger.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt in het strategisch met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!