Waarom diversiteit op de werkplek een goed idee voor bedrijven is

Een van de uitkomsten van ons recent uitgevoerde onderzoek “Divers leiderschap leidt tot hogere inkomsten” was dat bedrijven met divers leiderschap financieel beter presteren. Maar hoe komt dat? En hoe creëert diversiteit in de workplace waarde voor klanten en aandeelhouders? Ontdek de voordelen van diversiteit in workplace experience.

Het effect van diversiteit in de workplace is al een aantal keren onderzocht. De meerderheid van deze studies is niet gevalideerd en de individuele conclusies ervan zijn dus aanvechtbaar.

Maar het algemene beeld, gezien als groter geheel en ondersteund door casestudy’s van en door organisaties die diversiteit in de workplace verwelkomen, is zeer overtuigend. Wat zijn nu echt de voordelen van diversiteit in workplace experience?

Om te verklaren waarom bedrijven diversiteit in de workplace moeten verwelkomen, hebben we het klassieke Service-Profit Chain model aangepast tot wat wij de Diversiteitswaardeketen noemen. Dit model richt zich op de wijze waarop diversiteit in leiderschap, gebaseerd op de relevante studies, de belangrijkste organisatiefactoren als leiderschap, werknemers en klanten beïnvloedt.

Voordelen van diversiteit in workplace experience

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiderschap

Volgens de studie uit 2004 Hoe heterogeniteit van kennis de prestaties en innovatiekracht van managers beïnvloedt, levert een managementteam met een grote mate van op kennis gebaseerde diversiteit over het algemeen betere managementprestaties. Een soortgelijk resultaat bleek uit een metastudie uit 2009, waaruit bleek dat gemengde teams innovatiever zijn en zich aan budgetten en deadlines houden. Hoewel bij deze studie teams in het algemeen werden onderzocht, lijdt het geen twijfel dat dezelfde dynamiek kan worden toegepast op managementteams.

Er is gebleken dat variatie in etniciteit en cultuur binnen een managementteam eveneens een positieve invloed op de resultaten heeft. Deze studie uit 2011 toonde aan dat managementteams met een hoge mate van culturele intelligentie als gevolg van etnische en nationale diversiteit beter presteerden.

Betrokken medewerkers

Volgens een Gallup-studie leidt diversiteit binnen leiderschap en de organisatie als geheel tot tevredener werknemers. In hun enquête gaf 60% van de werknemers die voor bedrijven met een hoog diversiteitsniveau werkten aan dat ze betrokken waren bij hun werk. Dit staat in schril contrast met de antwoorden van werknemers die werken bij bedrijven met een lage mate van diversiteit. Hier voelde slechts 11% van de werknemers zich betrokken bij hun werk.

Met het oog op bedrijfsrentabiliteit en klanttevredenheid zijn betrokken werknemers enorm belangrijk omdat ze zorgen voor veel positieve, waardevolle en aantoonbare resultaten voor organisaties. En divers leiderschap is nu juist een van de voordelen van diversiteit in workplace expierence die leidt tot betrokkenheid van werknemers.

In onze recent uitgevoerde studie, Service Management 3.0: het verband tussen werknemer en klantbetrokkenheid, een van de meest uitgebreide studies op grote schaal in zijn soort, hebben we ook de sterke correlatie tussen betrokken werknemers, tevreden klanten en winst vastgelegd. Daarnaast is aangetoond dat betrokken werknemers productiever zijn en dat organisaties met betrokken werknemers meer winst maken.
Op basis hiervan concludeerde Aon Hewitt dat organisaties in de VS met betrokken werknemers een 22% hoger dividend uitkeerden dan gemiddeld. Daarnaast werd in een studie uit 2012 geconcludeerd dat bedrijven met betrokken werknemers 4,2 keer zo veel kans maken om winst te maken als hun concurrenten.

Het feit dat divers leiderschap leidt tot grotere betrokkenheid maakt het een krachtig middel om een groot aantal commerciële voordelen te behalen.
Ziekteverzuim en retentie

Alles wijst er ook op dat divers samengestelde teams een hoger retentiepercentage en een lager ziekteverzuim vertonen. Dit leidt tot meer stabiliteit, bevordert interpersoonlijke relaties en resulteert in door klanten beter beoordeelde services. In dit verband bleek uit onze studie Diversiteit in Outsourcing dat het ziekteverzuim en het verloop onder het management twee keer zo hoog waren onder mensen die in Denemarken waren geboren als onder mensen die buiten Denemarken geboren waren. Over het algemeen zagen we dat het retentiepercentage hoger was in teams met een gemengde samenstelling.

Talent aantrekken

Het aantrekken van talent behoort ook tot de voordelen van diversiteit in workplace experience. Uit een Deense Stepstone-studie uit 2013 bleek dat 60% van de kandidaten uit de nieuwe generatie aangetrokken worden door bedrijven met een divers profiel. Voor deze kandidaten was het “heel belangrijk” of in elk geval “belangrijk” dat op hun workplace mensen welkom zijn, ongeacht hun nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, gender en handicap.

Producten

Harvard Business Review publiceerde een studie waaruit bleek hoe diversiteit in leiderschap zowel innovatie als marktgroei stimuleert. Andere studies laten ook zien dat hoe diverser organisaties zijn, des te beter hun vooruitzichten zijn op het verkrijgen van nieuwe patenten, het oplossen van complexe problemen en het realiseren van innovaties.

Services & klanten

Zoals eerder opgemerkt, leidt diversiteit tot betere ideeën, meer perspectieven en diepere inzichten in de markt, waardoor goede services kunnen worden afgestemd op de doelgroep. En een beter inzicht in de markt leidt tot hogere omzetten. In een studie onder 800 bedrijfseenheden binnen twee grote servicebedrijven, in 2014 uitgevoerd door Gallup, verdienden de gemengde eenheden 19% meer dan niet-gemengde eenheden. Dit bevestigde eens te meer dat een divers samengesteld management leidt tot een meer klantgerichte organisatie.

Conclusie: De voordelen van diversiteit in workplace experience:

De voordelen van diversiteit in workplace expierence gelden voor de hele organisatie. Werknemers voelen zich meer betrokken bij verschillende werkomgevingen, diversiteit zorgt ervoor dat werknemers trouwer zijn en vermindert tegelijkertijd het ziekteverzuim, over het algemeen is het bedrijf aantrekkelijker voor talentvolle werknemers, en bedrijven met diversiteit in de workplace bieden betere services en hebben blijere klanten.

Hoewel diversiteit niet moet worden beschouwd als een enkele reis naar betere financiële prestaties, spreken de resultaten voor zich: divers leiderschap heeft een positieve uitwerking op de financiële prestatie van een organisatie.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Download dan de whitepaper New Ways of Working.