Het nieuwe werken: de voordelen en uitdagingen

Virtueel werken, werken op afstand, telewerken of het nieuwe werken. Allemaal verschillende termen voor het werken op een andere locatie dan de kantoorlocatie. De populariteit neemt nog steeds toe. In de aanloop naar 2020 zullen steeds meer werknemers flexibiliteit willen in waar en hoe ze werken. Dat heeft uiteraard gevolgen. Wat zijn de voordelen van het nieuwe werken en welke uitdagingen brengt dit met zich mee voor de werkplek?

Het nieuwe werken

Zo nieuw is het nieuwe werken natuurlijk niet meer. Het fenomeen bestaat al enkele tientallen jaren. Met de komst van razendsnel (mobiel) internet zijn de mogelijkheden alleen maar toegenomen. We hebben alleen nog maar een plek nodig waar we kunnen zitten. Bij voorkeur met een goede kop koffie, een fruitsmoothie of een heerlijke lunch. Dat kan altijd en overal buiten de traditionele kantooromgeving. Vooral voor kenniswerkers is het soms zelfs inspirerend om op een andere locatie aan de slag te gaan.

Met minder medewerkers die fysiek aanwezig zijn of medewerkers die minder vaak fysiek aanwezig zijn (mind the difference) ontstaan er andere uitdagingen. In het onderzoeksrapport "Nieuwe manier van werken" zijn respondenten overwegend unaniem. Zij verwachten dat het nieuwe werken de belangrijkste factor zal zijn voor veranderingen in de inrichting van kantoren en werkplekken. Het nieuwe werken is dé manier waarop organisaties hun medewerkers meer flexibiliteit en zeggenschap over de indeling van hun dagelijkse werkzaamheden kunnen bieden. Maar aan de andere kant blijkt uit onderzoek dat managers vaak niet goed weten hoe ze leiding kunnen geven aan virtueel werkende medewerkers. Verder geven ze aan moeite te hebben om op afstand werkende werknemers aan te sturen.

Wat zijn de voordelen van het nieuwe werken?

Is het nieuwe werken iets voor uw organisatie? We hebben de belangrijkste voordelen en uitdagingen van het nieuwe werken in onderstaande interactieve visual weergegeven.

De belangrijkste voordelen van het nieuwe werken

In de visual worden de voordelen van het nieuwe werken en uitdaging kort besproken. Allereerst de voordelen:

  • Personalisatie: Werken op afstand geeft medewerkers de mogelijk om hun dagelijkse agenda volledig zelf te beheren en in te vullen. Ze zijn niet mee gebonden aan werktijden.
  • Toegang: Organisatie hebben door digitale ontwikkelingen toegang tot een grotere talentenpool. een die niet meer gebonden is aan landsgrenzen.
  • Optimalisatie: Met minder bezetting heeft een organisatie ook minder capaciteit nodig. Dat betekent ook minder energiekosten en lagere uitstoot van broeikasgassen.

De uitdagingen hebben betrekking op:

  • Leiderschap: Leiding geven aan medewerkers die thuiswerken of op afstand werken, vraagt een andere manier van aansturen. Als manager moet opener en consistenter communiceren, dan in face-to-face-communicatie.
  • Betrokkenheid: Of medewerkers thuis werken of in een co-working office, zij zien geen collega's bij het koffiezetapparaat of in het bedrijfsrestaurant. Hierdoor raken ze vervreemd van de organisatiecultuur. Het risico bestaat zelfs dat ze besmet raken door een andere cultuur. Hierdoor komt de betrokkenheid richting werk en werkgever in gevaar. Zorg voor betrokkenheid richting de organisatie voor productieve medewerkers.
  • Erkenning: Verschillende onderzoeken tonen aan dat lagere zichtbaarheid leidt tot lagere erkenning. Thuiswerkers worden gemiddeld lager gewaardeerd, ontvangen minder vaak en een lagere promotie. Ook groeit hun salaris minder hard dan dat van collega's in dezelfde functie die op de 'traditionele' manier werken.

Is het nieuwe werken oud nieuws?

Zoals in de inleiding al aangegeven, is het nieuwe werken niet echt nieuw meer. Wat opvalt, is dat medewerkers sneller nieuwe mogelijkheden adopteren dan sommige werkgevers dat kunnen of willen. Daarmee ontstaat het risico dat organisaties zich van hun medewerkers vervreemden. De oudere oudere generatie medewerkers kent nog een bepaalde van loyaliteit. Nieuwere generaties hebben dat minder en kijken veel meer naar of de purpose van een organisatie past bij hun purpose. Waarden zijn dan belangrijker. Net zoals ontwikkeling en erkenning.


Creëer een duurzame workplace experience die alle doelgroepen op de werkplek boeit, bindt en betrekt. Download het whitepaper Win de 'War on Talent'!