Vier samenwerkingsvormen in Facility Management

Organisaties hebben elk hun eigen aanvliegroute bij het invullen van de uitbesteding van Facility Management. In dit artikel gaan we in op de vier verschillende samenwerkingsvormen bij het uitbesteden van Facility Management.


Sommige organisaties leggen de nadruk op gastgerichtheid en gepersonaliseerde dienstverlening. Andere organisaties zijn meer bezig met transparantie en standaardisering van de beheerstructuur in Facility Management. Zo kunnen zij op alle locaties dezelfde dienstverlening bieden. Het kan een best complex proces zijn om de beste samenwerkingsvorm te vinden die helpt in het realiseren van uw organisatiebehoeften binnen Facility Management.

De vier samenwerkingsvormen voor dienstverlening

Uit onderstaande afbeelding wordt duidelijk welke vier 'werelden' er zijn bij uitbesteding van Facility Management. De afbeelding helpt oriënteren op welk partnerschapsmodel het beste past bij uw organisatie.

Vier samenwerkingsvormen in Facility Management

De vier samenwerkingsvormen lopen langs twee assen. De waarde-as en de levering-as:

  • De waarde-as: aan de ene kant staat organisatie-efficiëntie. Hierbij wordt gericht op een efficiënt beheer van infrastructuur en activa. Het andere kant van deze as betreft de outcomes van innovatie. Dienstverlening hangt dan sterker aan zakelijke resultaten, toegevoegde waarde en strategische doelen.
  • De levering-as: Aan rechterkant op deze as staat één-op-één personalisatie. Hiermee wordt het voldoen aan verschillende zakelijke uitdagingen en behoeften van een klant met oplossingen op maat bedoeld. Aan de linkerkant van de as staat een generieke aanpak centraal. Hierbij zijn kant-en-klare diensten en korte implementaties de norm.

De combinatie van deze twee assen geeft vier werelden of dimensies in facilitaire dienstverlening. In bredere zin beschrijft het vier verschillende samenwerkingsvormen waarop u als opdrachtgever kunt richten met uw uitbestedingspartner.

Aansturing en beheer

Alleen het toepassen van bewezen werkmethoden en procesoptimalisatie of schaalvoordelen zorgt er voor dat een Facility Managementpartner efficiëntie in een maatwerkomgeving realiseert. Hier draait het om één-op-één-relaties gericht op de voorspelbaarheid van prijzen. Een belangrijk resultaat van de aansturing is het efficiënte beheer van op maat gemaakte facilitaire diensten.

Onderhoud

Het gebruik van gestandaardiseerde oplossingen heeft grote voordelen. Standaardisatie in FM zorgt voor efficiëntie door schaalbaarheid. Het maakt automatisering en betalen voor werkelijk gebruik mogelijk. Daarnaast kunnen gestandaardiseerde oplossingen ook kostenbesparingen opleveren door schaalvoordelen. In deze samenwerkingsvorm is een belangrijke uitkomst voor onderhoudsdiensten dat deze gebruik maken van een efficiënte, grootschalige en generieke aanpak in infrastructuurdiensten en nutsvoorzieningen.

Optimalisatie

Optimalisatie is een opkomende, hybride samenwerkingsvorm in de uitbesteding van facilitaire diensten. Deze vorm focust zich op de het verbeteren van de organisatie door efficiëntie, snelheid en wendbaarheid. Facilitaire diensten en oplossingen worden in een gedeelde omgeving aangeboden. Dit zijn één-op-veel of veel-op-veel-relaties met betalingen die zijn gekoppeld aan zakelijke transacties. De belangrijkste outcome is de optimalisatie van facilitaire oplossingen en organisatieprocessen met een netwerk van de beste facilitaire dienstverleners.

Transformatie

In deze samenwerkingsvorm in de uitbesteding van Facility Management staat creatie, design en ondersteuning centraal. Zo ontstaat er een unieke, speciaal op maat gemaakte oplossing die organisatieprocessen transformeert. Deze samenwerkingsvorm bestaat uit één-op-één-relaties waarbij betaling gebaseerd is op het halen en ondersteunen van de organisatiedoelstellingen. Er is dus sprake van een op uitkomsten gebaseerd, prestatiegericht betaalmodel. Een belangrijk resultaat van transformerende dienstverlening is de ontwikkeling van verregaand maatwerk in facilitaire oplossingen en organisatieprocessen. Uitbesteding van FM verplaatst zich richting transformerende diensten. Deze diensten herdefiniëren en vormen de opbrengsten voor organisaties, cultuurveranderingen en het aantrekken van nieuwe vaardigheden binnen organisaties. Daarmee wordt afstand genomen van de traditionele focus op kostenbesparingen die er voor zorgde dat senior management blind was voor de strategische potentie van Facility Management.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt in het strategisch met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Het gaat dus over Service Management in de brede zin. Van het moment dat een medewerker van huis gaat tot het moment dat deze weer thuis komt. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!