Verbeter prestaties duurzaamheidsinitiatieven met data

We zijn de fase voorbij waarin duurzaamheid 'leuk voor erbij' is. Er wordt van organisaties verwacht dat duurzaamheidsinitiatieven integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Het doen en inzichtelijk maken, zijn twee verschillende activiteiten. Inzicht bieden in de mate van duurzaamheid van een organisatie zonder valide data is een uitdaging. In dit artikel gaat Katrina Christopoulos (Directeur Energie & Duurzaamheid bij ISS A/S) in op het belang van data en hoe valide gegevens bijdragen aan betere beslissingen en een toekomstbestendige planeet.

Consumenten, overheden, investeerders, medewerkers, lokale groeperingen en maatschappelijke groeperingen vragen om transparantie bij levering van producten of diensten. Of dwingen dat af. Die transparantie loopt door heel de distributieketen tot levering van een dienst of het afvoeren of weggooien van een product. Ondanks de toenemende druk van stakeholders zijn veel organisaties nog niet in staat inzicht te geven in hun prestaties, risico's en impact van duurzaamheid.

UN Global Compact en EY deden onderzoek (PDF) onder ruim 100 professionals in supply chain, inkoop en duurzaamheid binnen 70 organisaties. Dat onderzoek laat dat zien dat er binnen organisaties ruimte is processen te verbeteren, kosten te besparen, arbeidsproductiviteit te verhogen, productinnovatie te ontdekken, marktdifferentiatie te bereiken en een grote impact te hebben op de samenleving. En dat alleen maar door de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en beheersysteem (Environment, Society & Governance (ESG)) in hun distributieketens te verbeteren. Verderop in de keten kunnen organisaties enorme besparingen realiseren door het verbruik en de kosten voor energie, water, afval en koolstofdioxide in de bedrijfsvoering te verminderen.

De wereldwijde uitdagingen kunnen niet door individuele organisaties worden opgelost. Het vraagt om branche-overstijgende samenwerking om gezamenlijk milieuproblemen aan te pakken.

De datacrisis

De duurzaamheidsprestaties verbeteren, kan alleen als er inzicht is in de huidige prestatieniveaus. Opvolgend daaraan stellen organisaties realistische mijlpalen voor het bereiken van hun optimale operatiedoelstellingen. Benchmarking kan een geweldig hulpmiddel zijn om de juiste doelen te bepalen, van collega's te leren en de juiste ambities voor de toekomst te creëren.

Data is daarbij van belang. Het maakt vergelijkingen mogelijk en maakt dat ontwikkelingen te visualiseren en te volgen zijn. Veel organisaties hebben weinig of geen zicht op hun data uit milieu-initiatieven. Een aantal organisaties gebruikt nog steeds spreadsheets om rapporten te maken. Dit gebrek aan bijgewerkte, gevalideerde en gemakkelijk toegankelijke gegevens maakt het lastiger om het verbruik bij te houden en de verbeterpunten te identificeren. Organisaties zijn ook minder proactief en traag in het uitvoeren van acties wanneer gegevens niet continu worden verzameld en beoordeeld.

EcoCentre - de nieuwe duurzaamheidsoplossing

In samenwerking met één van de leidende energiebeheersplatformen is ISS een stap dichterbij om de uitdagingen op het gebied van gegevens en duurzaamheid voor onze klanten aan te pakken. De EcoCentre-tool geeft niet alleen zichtbaarheid en vertrouwen in duurzaamheidsgegevens. Het verbindt ook alle andere gegevens die we hebben over een gebouw, zoals vloeroppervlakte, bezetting, bezittingen en onderhoudsschema's. We kunnen deze informatie vervolgens koppelen terug aan onze teams bij opdrachtgevers om activiteiten daar meteen op aan te passen.

Alle feiten  over EcoCentre

Gegevens zijn er in overvloed. Wat het een organisatie vertelt en wat zij er mee doet, maakt het krachtig. Een eenvoudige manier om de gegevens te identificeren, te visualiseren en te volgen, helpt organisaties om meteen actie te ondernemen. Een adequate opvolging is noodzakelijk in huidige manier van zakendoen. Wij geloven dat het EcoCentre een cruciale stap is voor onze klanten en ISS om kosten- en verbruiksbesparingen te realiseren voor energie, water, afval, koolstof. En bovenal voor een beter toekomstperspectief voor onze planeet.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt in het strategisch met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Het gaat dus over Service Management in de brede zin. Van het moment dat een medewerker van huis gaat tot het moment dat deze weer thuis komt. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!