Twaalf invloeden op de toekomstige werkplek

De afgelopen jaren is in verschillende sectoren een grote krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Dat heeft op korte termijn invloed op de manier waarop we werken. Werk wordt duurder of projecten duren langer. We gaan meer uitbesteden of juist meer focus leggen. Los van deze gevolgen van hoogconjunctuur zijn er twaalf grotere ontwikkelingen die in de komende jaren ons werk beïnvloeden. In dit artikel behandelen we kort de belangrijkste ontwikkelingen en de invloed die deze hebben op Facility Management.


De twaalf ontwikkelingen

Het CIFS inventariseerde twaalf trends (Engelstalig) die ons werk de komende jaren beïnvloeden. Dit zijn:

 • Commercialisering
 • Demografische ontwikkelingen
 • Duurzaamheid
 • Economische groei
 • Gezondheidsfocus
 • Globalisering
 • Immaterialisme (‘ontspullen’)
 • Individualisme
 • Kennismaatschappij
 • Netwerkeconomie
 • Technologische ontwikkelingen
 • Versnelling

De drie belangrijkste ontwikkelingen

Van deze trends worden technologische ontwikkelingen, globalisering en duurzaamheid als de belangrijkste aangewezen door FM-professionals wereldwijd. Deze ontwikkelingen hangen voor een deel met elkaar samen. Technologische ontwikkelingen bieden maken globalisering mogelijk. Technologie overbrugt fysieke afstanden. Technologie draagt ook bij aan verduurzaming. Door nieuwe inzichten verkregen uit data-analyse, kunnen we betere beslissingen nemen over hoe en waar we inkopen. Technologie heeft ook een negatieve impact op onze energieconsumptie. Globalisering kan ook meer reiskilometers betekenen. Van zowel personen als van goederen.

Wat is de verantwoordelijkheid van FM?

Facility Management staat letterlijk naast de medewerker op de werkvloer. Ontwikkelingen die het werk van de medewerker beïnvloeden, beïnvloeden ook de dienstverlening aan deze medewerker. Door als Facility Management kritisch te kijken naar de ontwikkelingen die de wereld de komende jaren gaan veranderen, geeft u ook invulling aan de strategische en adviserende rol van FM binnen uw organisatie. Als het management van de organisatie daar nog niet mee bezig is, dan ligt daar de eerste opdracht voor Facility Management.

Wat is de impact voor FM?

De drie ontwikkelingen hebben elk een andere impact voor Facility Management. Medewerkers verwachten de technologie van thuis ook op de werkplek te kunnen gebruiken. Of dat de werkplek de laatste technologische mogelijkheden ondersteunt of aanbiedt. Jongere generaties medewerkers verlangen in toenemende mate van hun werkgever dat deze actief aan de slag gaat met verduurzaming. Een organisatie die opvolging geeft aan dit verlangen kan van Facility Management vereisen dat zij met een integraal duurzaamheidsbeleid komt. FM kan daar zelf ook al op anticiperen door te kijken naar afvalstromen, inkoop, verspilling, energieverbruik en de mogelijkheden om medewerkers te ondersteunen die kiezen voor duurzame vervoersmogelijkheden zoals fiets, openbaar vervoer of elektrische auto.

Wereldwijd lokaal impact maken

ISS kan door aanwezigheid in meer dan 50 landen heel gericht beleid opzetten dat past bij lokale eisen en wensen van medewerkers, management en overheden. Ook biedt het mogelijkheid om lokaal in te kopen en lokaal afvalstromen te beheren. Daarmee worden logistieke bewegingen beperkt. De wereldwijde dekking biedt tevens als voordeel dat we snel kennis kunnen delen. Positieve ervaringen, onderzoeken en kennis opgedaan in een bepaald land of werelddeel, kunnen van toegevoegde waarde zijn (voor dezelfde branche) in een ander werelddeel.

Met kennis uit verschillende segmenten en branches weten we waar de uitdagingen liggen voor organisaties en welke ontwikkelingen plaatsvinden in de verschillende werkomgevingen. Samen met organisaties inventariseren we actuele (soms acute) uitdagingen en gaan we samen met organisaties en derde partijen op zoek naar de beste oplossingen. Die kennis en ervaring gebruiken we dan weer om meer opdrachtgevers een innovatieversneller aan te bieden. Opdrachtgevers van ISS hebben zo de mogelijkheid om voorop te lopen in innovatie of aan te haken als de eerste testen zijn afgerond.

Daarnaast kunnen we met gecentraliseerde technologie lokaal, per locatie data verzamelen en analyseren over inkoop, energie, verplaatsingen binnen een locatie en tussen locaties en over afvalstromen. Daardoor maken we veel gerichter beleid voor onze opdrachtgevers en acteren we op basis data. Facility Management wordt van toegevoegde waarde voor de organisatie doordat zij proactief meedenkt met de gast en daarmee de klanttevredenheid continu verbetert. Dit heeft een positief effect op het imago en op de werkplekbeleving, dus medewerkerstevredenheid en, in het verlengde daarvan, op employer branding.

Lees meer over de branches die wij bedienen!