True pricing: Transparantie in duurzaamheid bedrijfsrestaurant

Opdrachtgevers worden door maatschappij en overheid gedwongen echt een bijdrage te leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot. De vraag is dan meteen hoe. Een aantal initiatieven hebben betrekking op het compenseren van deze CO2-uitstoot. In dit artikel gaan we in op een pilot rond True Pricing die één van de ministeries samen met de catering partner uitrolt.


In de zoektocht naar de beste manier om gasten van de bedrijfsrestaurants van het ministerie mee te nemen in de transitie naar een duurzaam aanbod, wordt er geëxperimenteerd met verschillende boodschappen:

  • hoeveelheden CO2
  • energielabel voor CO2
  • echte prijs van CO2

Doel van True Pricing

Het doel van True Pricing is het inzichtelijk maken van de werkelijke prijs van een product. Daarin zijn dan ook de sociale kosten en milieukosten in opgenomen. Hiermee ontstaat een volledig beeld van impact van het productieproces en welke mogelijkheden er zijn om dit proces te verduurzamen. De echte prijs zorgt er dan voor dat:

  • er geen sprake is van uitbuiting, onderbetaling, gedwongen- of kinderarbeid; en
  • er sprake is van klimaat neutrale productie, geen uitstoot van giftige stoffen en opmaken van schaarse / niet hernieuwbare grondstoffen.

Het bepalen van de kosten

Voordat die prijs bepaald kan worden, moeten de kosten bepaald worden. Bijvoorbeeld door bodemvervuiling en onderbetaling uit te drukken in maatschappelijke kosten (in euro’s). Dat betekent eerst inzichtelijk krijgen van de impact op maatschappij en milieu. Vervolgens moet deze impact omgezet worden in kosten:

  • reparatiekosten
  • compensatiekosten
  • preventiekosten

Deze kosten maken onderlinge vergelijking en prioritering mogelijk. De hoogste kosten verdienen de meeste aandacht en moeten als eerste opgelost worden. Ook laat het zien welke leveranciers het beter doen en kan het inkoopbeleid daar op aangepast worden. Andersom biedt het leveranciers de mogelijkheid om onderscheidend vermogen te creëren. Het inzichtelijk maken van deze externe kosten hoeft dus niet te betekenen dat de gast in het bedrijfsrestaurant deze kosten moet betalen.

Verduurzamen afdwingen

Het gaat er uiteindelijk om dat gasten meer inzicht krijgen en hun gedrag daar op gaan aanpassen. In het eerste fase wordt er gewerkt naar transparantie. De gast ziet de echte prijs van het product en kan dan bepalen welk product de laagste echte prijs heeft. In de tweede fase heeft de gast de keuze om de echte prijs ook echt te betalen. Dit is op vrijwillige basis. In de derde fase verdwijnt die vrijwilligheid. Daar staat tegenover dat de leverancier wil voorkomen dat zij zichzelf hierdoor uit de markt prijst. Die heeft er alle belang bij om duurzame producten en grondstoffen te gebruiken. Juist om te voorkomen dat opdrachtgever of gast de producten niet meer koopt.


Duurzame distributieketen

Inzicht in de distributieketen levert ISS al waardevolle informatie op. Door wereldwijde aanwezigheid kan ISS de leveranciers onderling vergelijken en zoeken naar het meest duurzame aanbod. Het biedt ook de mogelijkheid om samen met een leverancier in de gehele keten mogelijkheden tot verduurzaming te inventariseren. ISS ziet verduurzaming als een speerpunt en pakt elke mogelijkheid om de impact op het milieu te verminderen of weg te nemen. Zo werken we samen met innovatieve startups en scaleups om voedselverspilling te verminderen en afvalstromen inzichtelijk te maken. Met dat inzicht kan gerichter ingekocht worden. Als dat gerichte inkopen wordt gecombineerd met grotere hoeveelheden inkopen, worden kosten, CO2 en milieu bespaard.

Belangrijker nog is dat het bijdraagt aan uw imago naar uw stakeholders en naar de kritische nieuwe generatie medewerkers. Zij zien een werkgever die snapt wat voor hun belangrijke waarden zijn en deze actief uitdraagt. Catering is een belangrijke cultuurdrager die heel goed en eenvoudig kan laten zien waar uw organisatie voor staat. Je bent wat je eet? Je bent wat je serveert? Ook! Lees via onderstaande knop meer over Catering van ISS.

Catering als cultuurdrager en als onderdeel van de Workplace Experience