Toekomst van outsourcing: hoe relaties veranderen richting 2020

De toekomst van outsourcing: wat kunnen we hiervan verwachten? Het bedrijfsklimaat in 2020 en daarna ziet er waarschijnlijk heel anders uit dan vandaag. Bedrijven zoeken naar manieren om hun kwetsbaarheid voor dramatische schommelingen in de wereldwijde economie te beperken, wat betekent dat ze gedwongen zijn om hun wendbaarheid, flexibiliteit en hun vermogen om innovatieve oplossingen te leveren, te maximaliseren.

Als gevolg hiervan verandert de relatie tussen klanten en outsourcingproviders – van zuiver transactioneel naar een uitgebreid spectrum aan relaties die gebaseerd zijn op onderlinge afhankelijkheid.

De algehele impact hiervan verschilt natuurlijk per sector, procesvolwassenheid en regio, maar de evolutie van een transactionele relatie naar een relatie van onderlinge afhankelijkheid zal één van de belangrijkste trends zijn binnen de outsourcingsector richting 2020.

Opmars van on-demandrelaties

Als er gekeken wordt naar de toekomst van outsourcing, dan kan het volgende worden gesteld: terwijl sommige ondernemingen relaties met een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid en samenwerking nastreven, zullen andere bedrijven zich meer richten op crowdsourcing of hybride modellen om hun beperkingen te overwinnen. Dankzij deze on-demandrelaties kunnen bedrijven, als dat nodig is, kiezen uit een enorme arbeidspool op basis van een 'pay for use'-benadering die ervoor zorgt dat activiteiten volledig gestroomlijnd en on demand kunnen worden uitgevoerd.

Deze hybride sourcingmodellen komen voor in allerlei soorten en maten, en zullen in verschillende sectoren steeds populairder worden. Om een voorbeeld te geven uit de bedrijfsvastgoedsector: het bedrijf LiquidSpace werd in 2010 opgericht en is uitgegroeid tot een soort online marktplaats voor professionele vergader- en kantoorruimtes. Het bedrijf heeft een marktplaatstechnologie ontwikkeld die individuele werknemers en bedrijven op een dynamische manier koppelt aan professionele werk- en vergaderruimtes. En dit alles gebeurt in real time – online of via een mobiele app. Deze service biedt een meerwaarde aan vastgoedeigenaren, omdat ze hun bezit optimaal kunnen benutten, terwijl medewerkers professionele ruimtes kunnen vinden om in te werken of vergaderen.

Door gebruik te maken van crowdsourcing en de realtimetoegang tot de benodigde bedrijfsmiddelen, kunnen bedrijven de services tegen lagere kosten, maar met meer flexibiliteit, inkopen. Maar omdat de service vaak snel wordt ingekocht, kan het moeilijk zijn om goede kwaliteit te garanderen. En daarom is de verwachting dat bedrijven zullen vertrouwen op de expertise van gerenommeerde serviceproviders bij grotere, middellange- tot langetermijnprojecten, terwijl ze crowdsourcing gebruiken om een urgente en directe behoefte in te vullen. Dit soort disruptieve bedrijfsmodellen kennen we inmiddels uit de taxi- en hotelsector, met opvallende nieuwkomers als Uber en Airbnb.

Maar wanneer sourcingstrategieën op basis van crowdsourcing niet volstaan, kunnen nieuwe relaties op basis van oplossingensourcing een alternatief bieden.

Het oude, inputgebaseerde 'Request for Proposal'-model (RFP) volstaat niet meer en bedrijven zullen in de toekomst vertrouwen op een aantal externe serviceproviders en sterk de nadruk leggen op waardegebaseerde bedrijfsresultaten en partnermodellen. En dus zullen bedrijven vertrouwen op de ervaring die serviceproviders hebben met het ontwikkelen van oplossingen en het uitvoeren van projecten die gebruikmaken van de beste ideeën en middelen om de steeds complexere bedrijfsuitdagingen het hoofd te bieden.

Netwerkbeheer wordt steeds belangrijker

In de toekomst van outsourcing gaat ook netwerkbeheer een belangrijke rol spelen. Richting 2020 zullen bedrijven zich steeds minder gaan richten op de lever- en waardeketen, en steeds meer op waardevolle netwerken. Deze netwerken zijn ontworpen om de toegang tot bedrijfsmiddelen te vergroten, de flexibiliteit te verhogen, schaalvoordelen te realiseren en de serviceresultaten te verbeteren, en tegelijkertijd kostenefficiëntie en 'lean' structuren te stimuleren. Voor de best bestuurde bedrijven worden zinvolle contractuele relaties met een aantal belangrijke bedrijfspartners een steeds crucialere concurrentiefactor.

Een aantal relatienetwerken wordt de komende jaren steeds belangrijker:

Ten eerste, inkoopnetwerken die bedrijfsconsortia van twee of meer onafhankelijke organisaties die formeel, informeel of via een onafhankelijke derde partij bijeenkomen, vertegenwoordigen. Dit gebeurt om hun individuele behoeften aan ingekochte services te bundelen, waardoor ze betere prijzen, services en technologieën van hun externe serviceproviders kunnen bedingen dan mogelijk zou zijn geweest als elke organisatie de services apart had ingekocht. En dus zullen inkoopnetwerken services van één serviceprovider kopen.

Ten tweede, serviceprovidernetwerken zijn formele of informele bedrijfsconsortia die hun leden de mogelijkheid bieden om een gemeenschap aan sectorprofessionals en -experts te gebruiken om technische of bedrijfsuitdagingen op te lossen. De mogelijkheid om snel en eenvoudig te kunnen vertrouwen op een netwerk van collega's, geeft leden unieke inzichten en toegang tot uiteenlopende vaardigheden en middelen. In serviceprovidernetwerken kopen organisaties met één klant services bij een netwerk van serviceproviders.

Ten derde, netwerk-tot-netwerk-interacties (N2N) zullen ook steeds vaker voorkomen. Dit gebeurt als twee consortia, zoals hierboven beschreven, services inkopen of leveren.

Om de voordelen van deze relatienetwerken optimaal te benutten, moeten bedrijven eenvoudigweg leren om hun organisatorische grenzen open te stellen. Veel bedrijven werken al aan vertrouwens- en voordeelgebaseerde langetermijnrelaties met hun belangrijkste partners. Aan de andere kant moeten bedrijven beseffen dat relatienetwerken het risico op een verlammende afhankelijkheid kunnen vergroten, waarbij ze gevangen zitten in een rigide structuur die niet geschikt is voor het omgaan met een vloeiende en veranderlijke contextuele en transactionele omgeving.

Co-sourcing wordt steeds populairder bij bedrijven

Om hun kwetsbaarheid te verminderen, gaan veel bedrijven in de toekomst van outsourcing op zoek naar relaties met meer strategische afstemming, gedeelde risico's, gedeelde waarde en meer waarde-uitwisseling. Met behulp van dit soort samenwerkingsgerichte en strategische relaties zullen bedrijven proberen om hun risico's te beperken en nieuwe waarde te creëren die kan worden omgezet in een langdurig concurrentievoordeel.

Deze relaties worden onderhouden door de gecombineerde inzet van interne en externe partners, waarbij beide partijen een gemeenschappelijk belang hebben bij de resultaten van de samenwerking. Dit betekent dat sommige organisaties kunnen groeien in een trage, globale economie met hyperconcurrerende markten en een enorme behoefte aan differentiatie en hyperspecialisatie. Co-sourcingrelaties zullen gebruikt worden om de controle over sommige bedrijfsgebieden los te laten en te focussen op het vergroten van het concurrentievoordeel en de samenwerking met relevante partners om zo nieuwe waarde te creëren. Dit betekent dat de serviceprovider gemotiveerd is om waarde te creëren voor het bedrijf van zijn klanten, omdat ze behandeld worden als partners. En dat biedt tevens de mogelijkheid tot een langetermijnrelatie en aansporingen in hun contract om waarde te creëren, waardoor er steeds meer nadruk komt te liggen op gebruikersgeoriënteerde innovatie en ontwikkeling. Uiteindelijk komt het erop neer dat de partijen in een co-sourcingrelatie meer waarde kunnen verwachten (financieel of anderszins) en minder risico's lopen.

Wilt u meer weten over de toekomst en mogelijkheden van outsourcing? Download hier gratis de whitepaper ‘’De toekomst van outsourcing en het perspectief voor Facility Management’’