De evolutie van outsourcing: verleden, heden en toekomst van outsourcing

Organisaties raken steeds meer geïnteresseerd in nieuwe modellen van outsourcing. Maar wat zijn de kenmerken van deze nieuwe outsourcingscontracten? En waar komt die evolutie vandaan? We kijken in dit artikel terug, naar de huidige situatie en uitgebreid naar de toekomst van outsourcing.

Waar komen we vandaan?

In de afgelopen tien jaar zagen we dat bedrijven steeds vaker een andere aanpak voor of visie op bestaande outsourcingscontracten ontwikkelden. De traditionele contracten zijn gebaseerd op input en het aantal werknemers of het aantal procestransacties. Dat is een achterhaald uitgangspunt en binnenkort verleden tijd.

In deze complexe en zeer concurrerende bedrijfstak worden organisaties gedwongen tot een andere benadering van outsourcing. Daarbij gaat het om waarde maximaliseren, risico's beperken en de marktpositie versterken. Steeds meer topmannen erkennen het strategische belang van Facility Management. Het besef groeit dat conventionele modellen voor de toekomst van outsourcing van Facility Management niet langer voldoen.

Typen outsourcing modellen Uit onderzoek naar de toekomst van outsourcing blijkt dat respondenten overwegend (53%) en significant (24%) meer een outsourcingsmodel kiezen die focust op outcome. Kenmerken van de toekomst van outsourcing

Wat is de toekomst van outsourcing?

In de toekomst van outsourcing ontstaat een beweging richting resultaatgerichte, op samenwerking gebaseerde contracten in de Facility Management-branche. In 2015 deed ISS samen met CoreNet onderzoek onder 281 Facility Management en outsourcingsprofessionals. Uit de resultaten (onderstaande grafiek) blijkt dat zij in de aanloop naar 2020 en in de jaren daarna waarschijnlijk een resultaatgericht outsourcingsmodel gebruiken voor het Facility Management.

Toekomst van outsourcing In deze visual staan de modellen uit het veleden, heden en de voor toekomst van outsourcing. Traditionele outsourcing kenmerkt zich door: - Overname van bestaande apparatuur - Afrekening op basis van input - Gespecialiseerde dienstverlener - Eén dienstverlener - In-huis - Beheer door organisatie zelf - Vast contract - Weinig vertrouwen - Transactiegestuurd - Aanvraag informatie / offerte De hedendaagse outsourcing kenmerkt zich door: - Ontwikkeling van nieuwe processen - Afrekenen op basis van output - Leveranciers met meerdere diensten - Meerdere dienstverleners - Opdrachtgever / dienstverlener - Beheer door dienstverlener - Flexibel contract - Transparantie - Gezamelijke partnership - Verzoek tot voorstel (RfP) De toekomst van outsourcing kenmerkt zich door: - Oplossingen creëren - Afrekenen op basis van outcome - Netwerk van leveranciers - Meebewegende ecosystemen - Facilitators / aanwenden van grote groepen mensen - Gelijke verantwoordelijkheid - Partner overeenkomst - Open strategie - Strategische alliantie - Aanvraag voor een geïntegreerde oplossingDe opkomst van strategische outsourcingscontracten

Door resultaatgerichte outsourcingscontracten en -relaties ontstaan meer strategische partnerschappen. In de beste gevallen gaan dienstverleners een grotere rol spelen in de strategie van de bedrijven van klanten en doen contracten vooral dienst als richtlijn.

Contracten worden opgesteld door deal-architecten en afgehandeld door relatiemanagers, vaak met assistentie van managementconsultants. Deze contracten worden in het algemeen voor langere tijd afgesloten, omdat ze meer strategisch zijn en een grotere investering in de relaties vragen. Beloning wordt in de toekomst van outsourcing geregeld op basis van het bereikte resultaat. Dit wijkt af van het voldoen aan de vereisten zoals dat nu gebruikelijk is. De beste dienstverleners maken een overstap naar een op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid gebaseerde structuur. Een samenwerking een grote mate van openheid en uitwisseling van informatie.