Welkom in 2019 - Wat waren de trends in 2017?

Professor Alexi Marmot van University College London (UCL) en directrice van AMA - Alexi Marmot Associates Ltd en Chris Hood van Advanced Workplace Associates (AWA) presenteerden tijdens de World Workplace Europe 2017 welke werkplektrends zij zagen. Met het oog op World Workplace Europe 2019 kijken we in dit artikel terug en vragen we u of u deze trends ook ziet. Geef uw mening of visie.

Wat waren de wereldwijde trends in werkplekken in 2017?

20190128 ISSNL - Dit waren de vijf werkplek trends in 20171. Werkplekken en gebouwen worden complexer

Globalisering, volwassen technologie en veranderingen in het medewerkersbestand maken onze manier van werken gevarieerder en gebouwen worden complexer. Dit betekent dat er nieuwe eisen worden gesteld aan de Facility Manager.

2. Active buildings en ‘biophilic’ design

Toenemende focus op de well-being van de medewerker zorgt voor dat er aandacht komt voor active buildings en biophilic design. Beide termen laten zich lastig vertalen. Bij active buildings wordt gekeken hoe de indeling van de ruimte er voor zorgt dat gasten van die locatie in beweging komen. In alle sectoren wordt het werk steeds vaker en steeds meer zitten uitgevoerd. Voor de gezondheid van de medewerker is goed om dagelijks meerdere keren te 'verplaatsen'. Biophillic design heeft betrekking op de verbinding die wij mensen willen hebben met de natuur. Open offices omgeven door glas en staal hebben op langere termijn een negatief effect op de health & well-being van medewerkers.

3. Meer werkenden kiezen voor zelfstandig ondernemerschap

In 2017 spraken we de verwachting uit dat de werkende populatie in toenemende mate kiest voor zelfstandig ondernemerschap. Daarbij is de verwachting dat in 2020 40% van de medewerkers zelfstandig ondernemer is.

4. Co-working wordt de standaard

Met al die zelfstandig ondernemers verandert ook de manier van werken. Deze ondernemers werken niet allemaal thuis. Ze komen samen, werken samen, delen kennis en ervaring en netwerken in co-working plekken. Vooral doordat deze verzamelwerkplekken een hogere kwaliteit van diensten en dienstverlening kan bieden. Daar zit ook meteen een bedreiging voor organisaties. Juist deze omgevingen bieden een werkplekbeleving die door sommige generaties medewerkers als meer inspirerend wordt ervaren dan de werkplek op kantoor. U biedt wellicht de flexibiliteit om elders te werken. Dat kan goed zijn, maar besef dat met elders werken uw medewerkers buiten de reikwijdte van de cultuurdragers van uw organisatie werken.

5. De menselijke factor maakt het verschil

Om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften in een complexe omgeving werd er in 2017 een oproep gedaan. Ga terug naar de basis van FM en stel het belang van de medewerker centraal. Hoe je ook wil noemen. Uiteindelijk gaat het niet om hoe een persoon zich vormt naar uw organisatie, maar dat een organisatie zich vormt naar een persoon. Ongeacht of dit een medewerker, een klant of een andere stakeholder is. We willen allemaal als mensen behandeld worden.


Met een blik op de (nabije) toekomst van World Workplace Experience meets Facility for Future is het goed om eens te kijken waar u staat. Waar wilt u met uw organisatie in 2019 heen en welke rol speelt Service Management daar in? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Lees het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace!