Stop met verduurzamen en word echt circulair!

Organisaties moeten niet kiezen voor verduurzaming – optimaliseren van een bestaand systeem – maar voor circulariteit – een fundamenteel nieuw systeem. Dat zegt Thomas Rau van Madaster in een interview met Smart WorkPlace. In dit artikel belichten we een aantal punten uit dit interview.


Thomas geeft aan dat duurzaamheid een doodlopende weg is, omdat het streeft naar optimalisatie van onze kant van het systeem. Circulariteit daarentegen gaat over het eindige oneindig beschikbaar houden en faciliteren. De ‘why’ daarvan zou volgens Rau "het besef kunnen zijn dat we alles wat ons zijn als mensheid mogelijk maakt zouden moeten koesteren". Daarom kun je volgens Rau "circulariteit ook als kans zien om als mensheid volwassen te worden in onze relatie met de aarde".

Anders kijken naar de keten

Thomas vindt ook dat we anders naar de keten moeten kijken: "Een echte value creation chain is alleen mogelijk als we ook een value sustain chain hebben. Aan het einde van de keten kunnen we alle materialen weer terugvoeren naar de bron. Dus niet closing the loop, maar closing the chain."

Gebouwen met circulaire potentie

Thomas spreekt liever over ‘gebouwen met circulaire potentie’. "Het is de vrij handelende mens die er voor kiest om bepaalde circulaire potentie wel of niet te activeren". Bij elke renovatie is er de kans om een stukje van de puzzel circulair te organiseren. Neem daarom interieur als een service af. Is het tijd voor nieuwe geveldelen? Denk dan na over een contract waarbij de geveldelen eigendom blijven van de producent. Uitgangspunt is Everything as a Service, oftewel XaaS, waarbij gebruik betekent dat productie, onderhoud, terugname en verwerking bij de leverancier ligt.

De omslag naar een circulair systeem is nodig, omdat we in onze maatschappelijke biografische ontwikkeling op een cruciaal punt in de geschiedenis staan. Rau: "Hoe langer we wachten, hoe groter de kans dat het fout afloopt. Want wie niet vrijwillig verandert, maakt onvrijwillig de allergrootste veranderingen mee."

Bovenstaand artikel is gebaseerd op het interview van Smart Workplace met Thomas Rau. Het interview staat op de website en in het laatste magazine van onze partner Smart Workplace.


Circulair FM

Belangrijk is dat circulair niet als project wordt aangepakt. En dat het op alle niveaus in een organisatie leeft. Het helpt daarbij niet als verschillende afdelingen op verschillende niveaus gaan streven naar of werken aan een circulair proces binnen de eigen mogelijkheden. De circulaire initiatieven worden dan niet duurzaam geborgd.

Samenwerking met een partner die begrijpt waar op wereldwijd niveau de (circulaire) uitdagingen liggen, zorgt voor een integrale aanpak, het formuleren van en het realiseren van de circulaire doelstellingen. Integrale werkplekdienstverlening waarin circulair het uitgangspunt is, zorgt er voor dat alle facetten van de dienstverlening hier op worden gebaseerd. Dat is één van de vele voordelen van de integrale aanpak van ISS.

Lees meer over Integrated FM (IFM)