Smart buildings: verbeter de ervaring door combinatie van technologieën

Smart buildings en technologie rond de werkplek hebben een steeds prominentere plek ingenomen in de afgelopen decennia. De vraag is nu: wat brengt de toekomst? Hoe passen organisaties zich aan? Of beter nog: hoe gaan zij deze technologie inzetten in het voordeel van de gasten van hun locaties? In dit artikel gaan we dieper in op de convergentie van verschillende technologieën en de impact die dat heeft op de werkplekbeleving.

Hoe gaat technologie bijdragen aan de werkplekbeleving?

Corporate Real Estate en Facility Managers hebben op dit moment twee concrete uitdagingen. De eerste uitdaging is het terugbrengen van de kosten voor gebouwen, inventaris en operatie. De tweede uitdaging is het verbeteren van de werkbeleving. Nieuw technologieën en zelfdenkende apparaten maken het mogelijk voor werkplekbeheerders om uiteenlopende behoeften in te vullen. En tegelijkertijd de concurrentiepositie en productiviteit te maximaliseren. Voorwaarde is dat technologie juist wordt toegepast.

Machine learning en zelf-aanpassend vermogen

Future workplaces will empower employees. Next generation smart buildings will anticipate and adapt to users’ needs to make life easier, more comfortable, enjoyable and productive. - John Raspin, Frost & Sullivan

De lerende werkplek leert van eerder bezoek en ontdekt patronen door informatie te verzamelen uit sensoren en digitale platformen. Deze werkplek leert elke dag bij met de informatie die het ophaalt uit de praktijk. Het gebruikt die informatie om de organisatie en de mensen die het bedient steeds iets beter te maken.

(zelf)Lerende technologieën helpen om de werkomstandigheden zoals temperatuur en licht beter te beheren. De gewenste omstandigheden worden automatisch aangepast aan de voorkeuren van de medewerker in een specifiek gedeelte van het gebouw. Op dit manier draagt de technologie ook bij aan een optimale wellbeing op de werkplek en productiviteit.

Analyse van historisch gedrag, lerende technologie en gezichtsherkenning geeft professionals in dienstverlening en gebouwbeheer inzicht in specifieke behoeften zoals in voeding (allergieën), het aantal bijeenkomsten en vergaderingen en de voorkeuren voor de manier van werken. Alles bij elkaar moet dit er voor zorgen dat de workplace experience zich automatisch aanpast aan de persoonlijke voorkeuren tijdens elke stap van de guest journey.

Een dashboard dat de belangrijkste meetwaarden van het gebouw laat zien en zelf-aanpassende technologie die reageert op het gedrag zorgen er voor dat facility managers minder aanpassing hoeven te doen. Dit biedt ruimte voor meer focus op activiteiten die waarde toevoegen en op de dienstbeleving van de individuele gast van het gebouw.

Gecombineerde technologie biedt betere dienstverlening

Voor het aanjagen van de transformatie naar de toekomstige werkplek moeten organisaties stoppen met het denken en werken in silo’s. Voor een hoger niveau van gebruikersbeleving is het nodig om de volledige guest journey te begrijpen. Dat kan alleen met integrale oplossingen die gebaseerd zijn op meervoudige touch points, gedrag, behoeften en diensten. In de nabije toekomst integreren smart buildings en smart cities ook steeds meer. Door databronnen met elkaar te verbinden en de guest journey (op en buiten de werkplek) verder te optimaliseren kan service management de beleving van de maandagochtendforens optimaliseren.

Sensortechnologie, IoT en machine learning

ISS is recent een strategische samenwerking gestart met T-Systems. T-Systems biedt een cloud platform waarin alle sensordata wordt verzameld en geanalyseerd. De sensordata komt uit de gebouwen waar ISS haar diensten levert. Door machine learning wordt op grote schaal de data geanalyseerd door krachtige computers die zelf op zoek gaan naar patronen. Deze patronen bieden inzichten om de juiste beslissingen te nemen per locatie. Hierdoor wordt de dienstverlening persoonlijker en zijn kostenbesparingen mogelijk. Daarnaast biedt het systeem realtime inzicht in bezetting van werkplekken, vergadercentra, parkeerplaatsen en bedrijfsrestaurant.