PropTech: van stenen en geld naar toegevoegde waarde (deel 1)

Technologie versnelt de convergentie van gebouwen en dienstverlening. Dusdanig dat de vastgoedsector zichzelf opnieuw moet uitvinden. Deze sector treedt steeds vaker binnen en bekijkt de mogelijkheden om naast het gebouw ook de gasten te bedienen. Leveranciers van gebouwdiensten hanteren een steeds breder perspectief om de guest journey optimaal te bedienen. Technologie heeft breed zijn intrede gedaan. Ook in de vastgoedsector. ISS Nederland is één van de netwerkpartners van PropTechNL. Samen met dit netwerkplatform bespreken we de ontwikkelingen in en mogelijkheden van PropTech.


We bekijken de ontwikkelingen samen met Menno Lammers van PropTechNL. In dit eerste deel bespreken we de ontwikkelingen in PropTech tot nu toe. In het tweede deel gaan we dieper in op de verwachtingen vanuit de sectoren en de maatschappij.

Menno, jij bent de voorman, en misschien zelfs de grondlegger van ‘PropTech’ in Nederland. Wat is PropTech volgens jou? En waarom is het belangrijk hierover na te denken? Welke visie moet de vastgoedsector, volgens jou, daarin omarmen?

PropTech is de beweging naar digitale transformatie in de gebouwde leefomgeving. Dit betekent dat de fysieke gebouwde leefomgeving gecombineerd wordt met een digitale (gebouwde) leefomgeving. Deze combinatie gaat voor een grote transformatie zorgen in de samenleving. De transformatie gaat veel nieuwe kansen bieden voor iedereen, maar verloopt niet zonder slag of stoot. Wat belangrijk is de vastgoedsector een gedeelde visie nastreeft waarbij de planeet, de mens en vooruitgang centraal staan.

Als het gaat om Property, de vastgoedsector en de investeerders, dan denken we al snel in bakstenen. Tech gaat plat gezegd over bits en bytes. Is de vastgoedsector al bezig met deze samensmelting van bricks & bites?

De vastgoedsector is zeker bezig met deze versmelting. Van nature denkt de vastgoedsector in stenen en geld. Technologie is daar nu bijgekomen. In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn de eerste generatie ‘PropTech’ bedrijven ontstaan. Sinds 2016 heeft PropTech een vlucht genomen en zijn we nu aanbelandt bij PropTech 3.0. In 3.0 staat technologieën zoals Artificiële Intelligentie (AI), Augmented Reality (AR) en Internet of Things (IoT) centraal. De grootste uitdaging is en blijft ‘sociale innovatie’. Innovatie is voor 1/3 technologie en 2/3 sociale innovatie. Dit betekent dat er meer aandacht moet zijn voor de bewustwording en adaptatie van technologie en de daaruit voortvloeiende veranderingen zowel intern als bij de stakeholders in het ecosysteem. De bewustwording groeit en zijn er steeds meer vastgoedbedrijven die de PropTech beweging omarmen en met nieuwe technologieën aan de slag gaan.

Over bites gesproken… Data wordt gezien als het nieuwe, zwarte goud. Edge Technologies heeft daarbij een schot voor de boeg genomen. Wanneer gaan we voor het eerst een (verdien)model zien van een gebouw en haar functie voordat er werkelijk gebouwd gaat worden?

Mijn eerste reactie is dat het wel even gaat duren voordat het zover is. Je moet eerst data verzamelen voordat je daaruit relevante informatie kunt halen. Daar staat tegenover dat ontwikkelingen zoals Digital Twin en generatief ontwerpen niet stil staan. Autodesk heeft recent voor Airbus - op basis van een aantal kritische succesfactoren - een nieuwe fabriek ontworpen. Logistieke stromen, werkomstandigheden, duurzaamheid en kosten werden hierin meegenomen. Dit soort ontwikkelingen gaan steeds verder, omdat er steeds meer data beschikbaar komen die mensen en / of de Things (zoals installaties, koffiemachines, toegangspoorten et cetera) gaan analyseren.

In deel 2 gaan we dieper in op de (toename van) toegevoegde waarde van de gebouwde omgeving door de ontwikkelingen in PropTech.


20191216 Menno Lammers (Fotograaf Jan Adelaar)Dit artikel kwam tot stand samen met Menno Lammers van PropTechNL. PropTechNL is een inclusief cross-sectoraal netwerkplatform dat de toekomst van vastgoed uitvindt.

Het netwerkplatform biedt vooruitstrevende mensen uit verschillende sectoren, die technologie gebruiken als hefboom, om de toekomst van vastgoed uit te vinden voor een duurzame toekomst.

Menno werkte voor een diversiteit aan bedrijven zoals Syntrus Achmea Real Estate and Finance, Savills Nederland, Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast is hij ook mentor bij Startupbootcamp voor het programma ‘Smart City & IoT’.