Overwin de 3 uitdagingen van meerdere generaties medewerkers

De geboortecijfers nemen af, de levensverwachting neemt toe en onze werkomstandigheden worden steeds beter. Daardoor kan de gemiddelde medewerker ook steeds langer blijven werken. Het resultaat: babyboomers, generatie X en millennials werken zij aan zij. Alleen houdt iedere generatie er wel andere verwachtingen op na. Daardoor staan managers voor een pittige uitdaging. In dit artikel gaan we in op de drie uitdagingen van meerdere generaties medewerkers in uw team en hoe u deze overwint.


De werkplek is een omgeving geworden waar meerdere generaties werkzaam zijn. Generaties waarin verschillende achtergronden, culturen, verwachtingen en werkwijzen een rol spelen, moeten efficiënt kunnen samenwerken.

Het is echter verre van eenvoudig om met zo veel verschillende generaties te jongleren. Uit een recent HR-onderzoek onder organisaties met meer dan 500 medewerkers blijkt: 58% van de managers stuit regelmatig op conflicten tussen jonge en oude medewerkers.

Willen managers daar iets aan doen, dan moeten ze de professionele gedragingen en verwachtingen van de verschillende generaties zien te doorgronden. Alleen gewapend met die kennis kunnen ze conflicten efficiënt oplossen en iedereen zich thuis laten voelen op zijn werkplek. Hieronder hebben we voor u de voornaamste uitdagingen van het moderne team uitgelicht, compleet met effectieve oplossingen.

Uitdaging nummer 1: Leeftijd

Medewerkers werken het liefst samen met collega's uit dezelfde leeftijdsgroep. Bij veel organisaties lopen de leeftijden echter breed uiteen. Daarom moeten managers de voorkeuren en eigenschappen van verschillende leeftijdsgroepen in kaart brengen en die met de teamstructuur zien te rijmen. Er moeten teams komen waarin de oudere generaties hun haar ervaring kunnen inzetten, en de jongere generaties het team kunnen verrijken met nieuwe vaardigheden en technieken.

Managers moeten daarbij aansturen op een werkomgeving met ruimte voor de werkwijzen en mentaliteiten van de verschillende leeftijdsgroepen. Voor oudere generaties kunnen managers zich het beste richten op welzijn en een goed evenwicht tussen werk en privé. Jongere medewerkers vragen veel meer om een flexibele werkomgeving. Ze willen kunnen werken waar en wanneer het hen uitkomt.

De nadruk moet daarnaast komen te liggen op beter contact tussen de verschillende generaties. Dat leidt tot meer begrip voor elkaars sterke en zwakke punten. Managers die kunnen inspelen op de sterke punten van iedere generatie en botsingen tot een goed einde weten te brengen, gaan in de toekomst het meeste succes boeken.

Uitdaging nummer 2: Waarden

Iedere generatie houdt er eigen waarden op na. Die waarden zijn het resultaat van allerlei invloeden, zoals economische recessies, oorlogen en technologische ontwikkelingen.

Babyboomers hechten veel waarde aan zelfstandigheid en materialisme. Generatie X verlangt echter eerder flexibele werkwijzen, tijd voor het gezin en een snelle weg naar promotie. Millennials stellen juist weer sociale activiteiten, persoonlijke vrijheid en boeiend werk het meest op prijs.

Die waarden spelen natuurlijk ook een rol op de werkplek. Babyboomers verwachten dan ook van jongere medewerkers dat ze lange dagen maken en de hiërarchische structuur van vroeger accepteren. Door de sterke nadruk op het gezin wil generatie X juist flexibele werktijden en minder supervisie. En daar komen de millennials nog bij, die juist veel vrije tijd willen hebben. Het resultaat: conflicten op de werkvloer.

Managers moeten het verschil in waarden begrijpen, willen ze al die mentaliteiten met elkaar harmoniseren en de organisatie laten groeien. Ze moeten inzien dat een medewerker op allerlei manieren een bijdrage aan de werksfeer kan leveren. Ook moeten ze de bijdrage van ieder teamlid erkennen, ongeacht zijn of haar werkwijze.

Uitdaging nummer 3: Communicatie

Tussen de jonge en oudere medewerkers bestaan ook grote verschillen in communicatiestijl. Millennials geven de voorkeur aan sociale media en andere vormen van digitale technologie. Babyboomers en generatie X communiceren liever persoonlijk, per telefoon of per mail.

Verder zijn de jonge generaties in hun communicatie wat losser van stijl dan de oude generaties. Ook gebruiken ze veel meer afkortingen. Als een manager daar niet juist op inspeelt, kunnen die verschillende communicatiestijlen binnen de organisatie flink botsen.

Multigenerationele uitdagingen overwinnen

Managers moeten hun manier van werken dus aanpassen, willen ze de verschillende generaties effectief laten samenwerken. Door de qua leeftijd diverse omgeving dienen managers zich bekwamen in het omgaan met de behoeften van alle leeftijdsgroepen die de werkvloer rijk is.

Om dat succesvol te kunnen doen, kunnen ze het beste de volgende technieken en strategieën toepassen:

  • Draag flexibiliteit uit. De verschillende leeftijdsgroepen hebben elk hun eigen persoonlijke en professionele behoeften. Zorg ervoor dat de werkplek ruimte biedt aan al die verschillende manieren van werken en denken.
  • Managers moeten via meerdere kanalen met hun medewerkers communiceren. Ook de manier van vergaderen en persoonlijk overleggen valt daaronder. En ook het gebruik van digitale media.
  • Verschillende generaties met verschillende verwachtingen werken in dezelfde omgeving. Regelmatige feedback, evaluaties en aanmoediging worden alleen belangrijker. Dat soort zaken moet uiteindelijk deel gaan uitmaken van het dagelijkse takenpakket van managers.
  • Bied ruimte voor kennisuitwisseling. Laat de oudere, ervaren generaties als mentor optreden voor hun jongere collega’s. Zorg tegelijkertijd voor een omgeving waarin de jongere generaties de oudere juist kunnen inspireren met innovatieve oplossingen en werkwijzen.

Met een blik op de (nabije) toekomst van World Workplace Experience meets Facility for Future is het goed om eens te kijken waar u staat. Waar wilt u met uw organisatie in 2019 heen en welke rol speelt Service Management daar in? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!