Vier belangrijke ontwikkelingen in onze manier van werken

Onze manier van werken en de manier waarop we onze werkplek gebruiken, is de laatste 10 jaar drastisch veranderd. Echter is dit nog maar het begin. De veranderingen die we gezien hebben, zijn klein vergeleken met de veranderingen die nog komen. Zowel in omvang als in snelheid waarmee ze komen en elkaar opvolgen. In dit artikel beschrijven we de impact die nieuwe organisatiestructuren hebben in aanloop naar 2020. We pakken de belangrijkste ontwikkelingen.

Onze manier van werken is veranderd. De redenen daarvoor zijn legio. We zijn rijker geworden. Consumenten eisen nieuwe producten en diensten die op hun beurt weer nieuwe productiemethoden vereisen. En we zijn continu op zoek naar manieren om onze productiviteit te verhogen. Dit vormt ook een uitdaging in hoe we ons werk structuren en organiseren.

belangrijkste ontwikkelingen in onze manier van werken

Los hiervan zijn er vier megatrends die bovenstaande redenen overstijgen en een duidelijke invloed hebben op de manier waarop we werken:

  • De opkomst van kenniswerkers
  • Een breder wordend scala aan IT en mobiele apparaten
  • Een nieuwe generatie medewerkers
  • De eisen die globalisering stellen aan uw organisatie

De opkomst van kenniswerkers

De eerste belangrijke ontwikkeling in onze manier van werken is de opkomst van de kenniswerker. Kenmerkend voor kenniswerkers is dat zij met denken geld verdienen. Een kenniswerker gebruikt onderzoeksvaardigheden om een probleem te definiëren, mogelijke oplossingsgebieden te bepalen, de informatie te delen en uiteindelijk een of meer oplossingsgebieden uit te werken. De problemen die zich voordoen, zijn elke keer weer anders. Er is dus geen sprake van routinematig werk. Het werk vereist een grote mate van creatief denken en probleemoplossend vermogen.
De opkomst van kenniswerkers vraagt een andere aanpak van het kantoorontwerp. Kenniswerkers en het werk dat zij doen is flexibel. Het is aannemelijk dat veel vaker vanuit huis werken en meer mobiel zijn dan andersoortige medewerkers. Om die reden moet de werkomgeving aanpasbaar zijn aan het specifieke werk en de persoonlijke voorkeuren. zeker het personaliseren van een werkplek met een hoge diversiteit maakt dit een gecompliceerd proces.

Visual WhitePaper War on TalentDownload het whitepaper 'War on Talent' en laat u inspireren over de werkplek en werkplekbeleving van de toekomst.

Employer of choice zijn is anno 2018 geen keuze meer. Het is een speerpunt in het creëren van toegevoegde waarde. "Trek de beste mensen aan en, nog belangrijker, laat dat talent bloeien." Lees het whitepaper over de War on Talent en win de strijd om talent.

Uit onderzoek van Stepstone blijkt dat de kwaliteit van de werkplek belangrijker wordt gevonden dan de hoogte van salaris. Het gaat om een goede werkplek met goed functionerende faciliteiten zoals ict en mobiliteit. De trend is om facilitaire diensten uit te besteden om zo focus te houden op de eigen business.

Na het lezen van het whitepaper 'War on Talent' kunt u uw strategie bepalen om als Facility Manager bij te dragen aan het winnen van de War on Talent voor uw organisatie.

Een breder wordend scala aan IT en mobiele apparaten

In de afgelopen 30 jaar hebben informatietechnologie en mobiele ontwikkelingen een duidelijke invloed gehad op onze manier van werken. Uit onderzoek blijkt ook dat de exponentiële groei de komende 15 jaar nog wel aanhoudt. Op verschillende gebieden binnen IT en mobile worden nog grote(re) stappen gezet.
Het lastig te voorspellen welke technologieën zich nog gaan ontwikkelen en wat de impact van deze ontwikkelingen gaat zijn. Er zijn al wel enkele technologische ontwikkelingen die al dusdanig ontwikkeld zijn dat er wel uitspraken te doen zijn over de mogelijke impact.

ServiceFutures - ISS 2020 - Nieuwe technologie en de invloed op onze manier van werkenEen nieuwe generatie medewerkers

In de komende jaren ontstaat de unieke situatie dat er verschillende generaties op de werkvloer actief zijn. We gaan van Generatie x, via Generatie Y naar Generatie Z. Generatie Z komt er aan, maar het het is Generatie Y waarvoor u al klaar moet zijn. Even terug. Generatie X is de generatie na de Baby Boomers. Generatie X is geboren in de periode van begin jaren '60 tot begin jaren '80. Deze generatie heeft inmiddels vooraanstaande posities in de samenleving. Zij hebben de laatste 20 jaar een grote rol gespeeld in het veranderen van onze manier van werken zoals we die nu kennen.

we kennen Generatie Y vooral als de Millenials. zij volgen Generatie X op. Om te begrijpen hoe onze manier van werken gaat veranderen in de toekomst, is het goed om te kijken naar de eisen en wensen van deze generatie aan de werkplek en welke karakteristieken deze generatie heeft. In het algemeen laat Generatie Y / Millenials zich omschrijven als:

ServiceFutures - ISS 2020 - Beschijving van Generatie Y (Millennials) en de invloed op onze manier van werkenDe eisen die globalisering stellen aan uw organisatie

Globalisering heeft op minimaal twee manieren invloed op de manier waarop we werken. Allereerst heeft het invloed op de beschikbaarheid van talent. Eenvoudig uitgelegd hebben organisaties een veel grotere vijver om uit te vissen. De keuze uit talent is veel uitgebreider. De medewerkers in ontwikkelingslanden worden steeds beter gekwalificeerd. Daarnaast zijn ze in hogere mate toegewijd in de meer geavanceerde dienstverlenende activiteiten.

Het vormgeven van werk en werkomgevingen wordt in grote mate beïnvloed doordat talent meer verspreid is over de wereld en er een grotere culturele diversiteit is. In aanloop naar 2020 gaan medewerkers steeds meer samenwerken met collega's die ze nog nooit ontmoet hebben. Ze gaan samenwerken in onbekende contexten en in talen die zij niet helemaal beheersen.

De tweede manier waarop globalisering invloed uitoefent op werk is de toenemende druk die globalisering heeft op de wil tot presteren. Tot aan de jaren '80 konden organisaties producten produceren en een veilige thuismarkt in stand houden. In de huidige markt worden dezelfde producten tegen dezelfde of lagere prijzen met dezelfde of betere service verkocht. Innovatie wordt binnen een paar dagen gekopieerd door de concurrentie. Dit geeft een enorme druk op hoe het werk uitgevoerd wordt en plaatst outsourcing en offshoring op de strategische agenda van elke professionele organisatie.

Download het whitepaper 'War on Talent' en laat u inspireren over de werkplek en werkplekbeleving van de toekomst.