Onderzoek relatie fysieke werkplek en mentale gezondheid

Er is onvoldoende onderzoek gedaan en daardoor te weinig theorie beschikbaar om zinvolle uitspraken te doen en hypothesen te toetsen over een eventueel verband tussen de fysieke werkplek en de mentale gezondheid. Althans, dat is de stelling van TU Eindhoven. Er worden genoeg uitspraken gedaan door evenzoveel partijen, maar de wetenschappelijke onderbouwing wordt ter discussie gesteld. In dit artikel gaan we in op de aanleiding en achtergrond van dit onderzoek.


Bron: Dit is een artikel van onze kennispartner Smart Workplace. Lees het originele artikel op de site van Smart WorkPlace.

Statements zoals ‘werknemers zijn gezonder en gelukkiger in goede werkomgevingen’ en ‘gelukkige werknemers zijn productiever’ kunnen tot op heden niet goed worden onderbouwd. Er bestaat ook geen eenduidig beeld van wat mentale gezondheid op het werk inhoudt. Recente CBS-cijfers laten wel zien dat zeventien procent van de Nederlandse bevolking vorig jaar burn-out klachten heeft ervaren en dat eenderde een te hoge werkdruk ervaart. Dergelijke gezondheidsklachten verlagen de productiviteit en zijn dus niet alleen vervelend voor de medewerker in kwestie, maar ook voor de organisatie als geheel. Er is nog weinig onderzoek naar mentale gezondheid specifiek in relatie tot de fysieke kantooromgeving. Voor TU Eindhoven de aanleiding om eind 2019 een meerjarig onderzoek te starten. Dat doet zij samen met veertien bedrijfspartners.

Het concept mental health+

Om zowel positieve als negatieve aspecten van mentale gezondheid op kantoor in kaart te brengen, introduceren zij allereerst het concept ‘mental health+’. Dit bestaat niet alleen uit bekende gezondheidsklachten als burn-out, stress, emotionele uitputting, vermoeidheid en depressie, maar ook uit (de meestal daaraan voorafgaande) gezondheidssymptomen zoals stemming, betrokkenheid, concentratievermogen, slaapkwaliteit, productiviteit en well-being. Na een systematische internationale literatuurstudie wordt deze mental health+ definitie op grote schaal getest onder kantoormedewerkers, in samenwerking met bedrijfspartner Leesman. Bovendien worden enkele werkplekexperimenten uitgevoerd. Het eerste betreft geluidsoverlast op de werkplek, waarbij het effect van soundmasking technologie wordt onderzocht. In het tweede experiment wordt het effect van het gebruik van de Ahrend ‘comfort desk’ getest. Het afronden van dit deel van het project bestaat uit het inzichtelijke maken van de businesscase, waarbij de invloed van de fysieke werkomgeving op mental health+ in bandbreedtes gekwantificeerd wordt op basis van bestaand empirisch bewijs. Zo ontstaat een rekenmodel met een gekwantificeerde schatting van de invloed van de fysieke werkomgeving op de verschillende componenten van mental health+ op kantoor.

Het consortium bestaat uit partijen die expertise hebben op het gebied van slimme en gezonde kantoorgebouwen (AM RED en EDGE Technologies), building automation (ABB en Mansveld), engineering (RHDHV en Arcadis) en strategic workplace design (draaijer+partners). Ook wordt samengewerkt met de (publieke en private) eindgebruikers ASML, Rijkswaterstaat en PwC. De experimenten worden uitgevoerd in samenwerking met technologiepartners Cloudgarden, Ahrend, SoftDB en Mapiq. Samen met deze partners zijn de onderzoekers in staat om de living lab experimenten uit te voeren om zo werkplekervaringen en de invloed op mental health+ optimaal en op realistische wijze te monitoren.

Voor meer informatie kun je terecht op https://www.officementalhealth.nl/ voor meer informatie. Later volgen daar ook de resultaten.


Totaalbeleving

In een integraal dienstverleningsconcept worden strategische doelen, de gewenste organisatiecultuur en de behoeften van meerdere generaties medewerkers gecombineerd. Zo heeft elke organisatie op elke locatie de juiste workplace experience. Meer over integrale dienstverlening via onderstaande knop.

Lees meer over Integrated FM (IFM)