Met diversiteit op weg naar beter leiderschap

Uit nieuw onderzoek van ISS blijkt dat diversiteit binnen teams bij managers tot betere communicatieve en sociale vaardigheden leidt. Daarnaast weten managers van dit soort veelzijdige teams talent beter te ontwikkelen.

Het lijdt geen twijfel dat een goed team nog altijd het belangrijkste concurrentiemiddel van organisaties is. En zoals uit onderzoek van Forbes, Harvard Business Review en ISS blijkt, haalt u met diversiteit het maximale uit uw team.

In 2016 bleek uit ISS-onderzoek dat organisaties met veelzijdige teams extra winstgevend zijn. Daarnaast blijkt uit ander onderzoek dat diversiteit op de werkvloer een gunstige uitwerking heeft op de economische omstandigheden binnen een organisatie. Ook de creativiteit, het innovatievermogen en zelfs het welzijn varen er wel bij.

Het geheime voordeel van diversiteit

Uit nieuw onderzoek van ISS blijkt dat diversiteit binnen teams zelfs meer voordelen biedt dan aanvankelijk gedacht. ISS heeft 30 managers uit het middenkader dagelijks gevolgd. De bevindingen: managers die aan het roer van gevarieerde teams staan, communiceren beter, zijn socialer en ontwikkelen talent beter.

Hoe zit dat?

Een veelzijdig team bevat een scala aan talen, opleidingsniveaus, culturen en geloofsovertuigingen. Leidinggevenden van zulke teams kunnen niet telkens terugvallen op hetzelfde soort leiderschap. Ze moeten hun stijl continu aanpassen aan de samenstelling van het team, de competenties van de teamleden en de sociale en professionele context.

Leidinggevenden die tegen zulke complexiteit zijn opgewassen, kunnen zich op den duur een op relaties gerichte, empathische stijl aanmeten. In die stijl komen alle competenties tot uitdrukking en is er ruimte voor ieder teamlid.

Diversiteit als middel voor meer communicatie, betere relaties en beter ontwikkeld talent

Als een leidinggevende aan het roer van een gevarieerd team staat, worden vanzelf drie belangrijke managementcompetenties versterkt: communiceren, relaties opbouwen en talent ontwikkelen.

Een groot voordeel van het managen van diverse teams: verbeterde communicatieve vaardigheden. Bij een veelzijdig team moet een leidinggevende een creatieve, oprechte, effectieve en geduldige manier van communiceren ontwikkelen die voor alle medewerkers werkt. Zo’n verzameling communicatieve vaardigheden en werkwijzen is essentieel voor het behoud van medewerkers. Die voelen zich dan namelijk veilig, erkend en goed ondersteund. En dat leidt weer tot stabiliteit en veerkracht binnen teams, omdat er vanzelf sterke en hechte banden ontstaan tussen leidinggevende en teamlid.

Wie gevarieerde teams onder zijn hoede heeft, wordt ook beter in relaties opbouwen. Homogene teams bieden misschien wel gemeenschapszin en een soort collectief besef, maar managers van gevarieerde teams moeten er nog een schepje bovenop doen. Ze moeten sociale en professionele banden tussen alle betrokkenen zien te bewerkstelligen. Ook daarbij zijn leidinggevende kwaliteiten en sociale vaardigheden essentieel om sociale banden aan te halen en duurzame relaties tussen teamleden op te bouwen.

En tot slot moet een leidinggevende de bijdrage en meerwaarde van alle individuele teamleden in kaart brengen en ondersteunen. Vervolgens kan hij dan de vele competenties en vaardigheden binnen een team ten volle ondersteunen en benutten. Uit het onderzoek blijkt dat waardering voor diversiteit oen onderling verschillende vaardigheden en werkwijzen ertoe leidt dat een leidinggevende zich meer op talentontwikkeling richt.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt in het strategisch met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!