Medewerkers ontevreden over werkplektechnologie

De technologische vooruitgang gaat snel in onze moderne wereld en het is absoluut noodzakelijk dat op en rond de werkplekken datzelfde tempo wordt gevolgd. Helaas blijkt in de praktijk dat op werkplekken het tempo achterblijft. In dit artikel gaan we op werkplektechnologie en de aansluiting op de werkzaamheden en verwachtingen van medewerkers.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat werknemers persoonlijke apps verkiezen, omdat de werkplektechnologie achterblijft. The Workforce Institute van Kronos Incorporated liet marktonderzoeksbureau Coleman Parkes Research onderzoek (PDF) doen naar de impact van technologieën op de ervaring van medewerkers. Zij voerden de enquête uit onder ruim 2.800 professionals in loondienst en zelfstandigen in verschillende branches in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Mexico, Nieuw-Zeeland, het VK en de VS. Hierna gaan we in op de resultaten van het onderzoek.

Veel ruimte voor verbetering van technologie op de werkplek

Workplace technology graphicBijna de helft van de wereldwijd bevraagde medewerkers (48 procent) gaf aan werkplektechnologie te willen die net zo functioneerde als de technologie die zij zelf gebruiken. Medewerkers in Mexico voelen zich het minst op hun gemak als ze gebruikmaken van hun werkplektechnologie. Slechts 8 procent vindt dat hun werkplekoplossingen gebruiksvriendelijker zijn dan hun persoonlijke technologie.

Het sentiment is vergelijkbaar over de hele wereld, zoals zeer weinig medewerkers in Duitsland (24 procent), de VS (22 procent), Canada (20 procent), Frankrijk (16 procent), Australië en Nieuw-Zeeland (13 procent) en het VK (13 procent) vinden dat hun werkplektechnologie gebruiksvriendelijker is dan hun persoonlijke technologie.

Speakap, de Nederlandse ontwikkelaar van een sociaal netwerk app voor organisaties, voerde ook onderzoek uit. Hieruit bleek dat meer dan de helft van de eerstelijns medewerkers wereldwijd tot zes keer per dag berichten-apps voor werkgerelateerde communicatie gebruikten. Van deze groep gaf 16 procent aan dat hun HR-afdelingen zich niet bewust zijn van dat gebruik.

De risico's van 'eigen' technologie op de werkvloer

Bepaalde apps zijn misschien populair, maar er zijn gevaren als ze in organisaties worden gebruikt. Het gebruik van bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook Messenger voor communicatie tussen medewerkers kan het digitale welzijn, gegevensbeveiliging en naleving van wet- en regelgeving nadelig beïnvloeden.

Het nadeel voor de medewerker is dat het 24/7 karakter van berichten-apps en sociale netwerken het lastig kunnen maken om een balans te houden tussen werk en privé. Het kan dan ook ontmoedigend zijn voor medewerkers om te werken voor een organisatie die achterloopt op technologie.

Ook bestaat het gevaar dat persoonlijke gegevens worden blootgesteld en vatbaar zijn voor datalekken. Niet goedgekeurd gebruik van tools kan er mogelijk ook toe leiden dat een organisatie een audit niet doorstaat, omdat er sprake is van een datalek. Dit risico speelt vooral in sterk gereguleerde sectoren.

Wat kan FM doen om te helpen?

Veel van de gebieden die worden beïnvloed door het gebruik van persoonlijke versus werkplektechnologie bevinden zich al in het werkgebied van Facility Management. Een goede workplace experience zou sowieso een topprioriteit moeten zijn voor een facilitair manager. Een dergelijke workplace zorgt er voor dat medewerkers productiever zijn.

Dit betekent vooral dat een organisatie zich financieel en cultureel er op richt dat er gewerkt wordt met de nieuwste technologie. Als Facilty Management weet hoe technologie medewerkers beïnvloedt, dan kan FM van invloed zijn op de besteding van budgetten. Van Facility Management wordt al verwacht dat er gekeken wordt naar gespecialiseerde software voor de werkplek. Met de kennis van hoe een werkplek werkt, kan de beste software gekozen worden. Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om intern communicatie- of projectmanagementprogramma's.

Uit sommige commentaren in de onderzoeken blijkt zelfs dat dat met jaarlijkse en zelfs kwartaalevaluaties medewerkers "on-demand-toegang moeten worden geboden om hun doelen te bereiken". Dit stelt medewerkers in staat om snellere resultaten te behalen in hun ontwikkeling, omdat ze zelf de mogelijkheden hebben.

De eerste stap voor een facilitair manager om werknemers te ontmoedigen persoonlijke gadgets te gebruiken in plaats van werktechnologie, is om te begrijpen hoe de werkplek waarin zij werken functioneert en wat werknemers nodig hebben.

Vervolgens kan Facility Management de juiste software selecteren die medewerkers nodig hebben om hun werk te doen met minder risico's voor de organisatie. Dit is positief voor de organisatie en het zorgt voor meer geluk, hogere productiviteit en meer efficiëntie bij medewerkers.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt in het strategisch met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Het gaat dus over Service Management in de brede zin. Van het moment dat een medewerker van huis gaat tot het moment dat deze weer thuis komt. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!