Laat u niet gek maken: de waarheid over millennials

In de afgelopen twee jaar zijn millennials een veelbesproken onderwerp geweest. En nog steeds. Terwijl ‘de millennial’ inmiddels geland is, is er inmiddels een nieuwe generatie waarvan de eerste lichting de arbeidsmarkt betreedt. Die was er twee jaar geleden al, maar toen hadden we er nog geen oog voor. Is Generatie Z nu wel ‘in scope’ of bent u nog bezig met dweilen na de millennial?

In dit artikel kijken we terug op het verhaal van Chris Moriarty. De algemeen directeur van Leesman scheidt kaf van koren als het gaat om millennials. Hij vertelde in 2017 over de waarheid over millennials. We zijn twee jaar verder en het is goed om terug te kijken op zijn ideeën en bevindingen.

Millennials als verkoopargument

Millennials lijken een hype. Een argument om in gesprek te komen over een probleem om vervolgens een oplossing te verkopen. Vooral als het gaat om millennials op de werkplek. Ik ga er even van uit dat u bekend bent met de stortvloed aan marketingteksten over millennials en hoe die de werkplek gaan transformeren. ‘Is uw organisatie klaar voor de millennials?’, kopt zo’n artikel vaak. Zo klinkt het alsof er een ware revolutie in aantocht is. De saaie, traditionele werkplek mag kennelijk bij het oud vuil. En deze nieuwe generatie van hippe, jonge medewerkers gaat onze manier van werken voorgoed veranderen. Eerlijk gezegd: ik geloof er niets van.

Elke generatie een andere werkplek(beleving)?

Ik ben het op zich eens met het idee dat verschillende generaties elk unieke eigenschappen hebben. De maatschappelijk-economische omgeving waarin u bent opgevoed, heeft immers een enorme invloed op hoe u in het leven staat. Maar of de millennials onze manier van werken echt gaan transformeren? En of ze de plek die we ze hebben gegeven verachten? Zeker niet. En dat durf ik te zeggen, met bewijs uit ’s werelds grootste database over effectiviteit op de werkplek op zak. Bij Leesman meten we al zeven jaar hoe geschikt werkplekken voor medewerkers zijn. We hebben al ruim 270.000 vragenlijst afgenomen. En raad eens? Medewerkers jonger dan 34 jaar geven hun werkplek de hoogste cijfers.

Hoe zit dat? Die millennials zijn toch heel anders dan de andere generaties? Niet helemaal. De gegevens uit ons onderzoek komen hier goed van pas. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit onze onderzoeken.

De complexiteit van activiteiten

Uit ons onderzoek blijkt dat de effectiviteit op de werkvloer vooral afhangt hoe complex het activiteitenprofiel van de medewerker is. We vragen de deelnemers om uit een lijst van 21 activiteiten een selectie te maken van wat ze het belangrijkst vinden. Daarna vragen we ze of die activiteiten op de werkplek goed worden ondersteund. Een van de variabelen die we aan al die informatie kunnen onttrekken, is het aantal activiteiten dat een deelnemer uitkiest. Hoe meer activiteiten, des te complexer het profiel, en des te lastiger de ondersteuning wordt. En bij complexe profielen zie je dat de effectiviteitsscore daalt.

Als we de leeftijdsgroepen in onze index onder de loep nemen, dan zien we dat de groepen van jonger dan 25 jaar en 25-34 jaar de eenvoudigste complexiteitsprofielen hebben. Respectievelijk 70% en 60% kiest minder dan tien activiteiten uit. Bij de oudere leeftijdsgroepen kiest ongeveer 50% minder dan tien activiteiten uit.

De waarheid over millennials

Die cijfers laten zich eenvoudig verklaren. De jongere groepen staan nog aan het begin van hun carrière en hebben dus ook een specifiek takenpakket. Het is dan ook niet verrassend dat deze groepen zich over het algemeen goed ondersteund voelen. Deelnemers met complexere profielen hebben juist meer behoefte aan alternatieve werkomgevingen.

We kijken ook naar het percentage deelnemers dat een bepaalde activiteit als belangrijk beoordeelt. Daarbij zien we dat er bij medewerkers jonger dan 25 jaar twee activiteiten echt uitspringen: ontspannen en pauzeren en leren van anderen. Daarnaast beoordeelt deze groep vaak ruimte voor eigen spullen, de mogelijkheid om mijn werkplek te personaliseren en de kantine als belangrijk. En, opvallend genoeg: het minst belangrijk vinden ze wifi, computerapparatuur (mobiele apparaten) en de mogelijkheid om op afstand in te loggen op het bedrijfsnetwerk.

Zijn dat nou die hypermobiele en ondernemende technologiejunkies voor wie het roer om moet? Het komt ook hierbij weer neer op het soort werk dat ze uiteindelijk binnen de organisatie gaan doen. Mijn eerste baan was in een callcenter. Ik moest de telefoon opnemen, op e-mails reageren en de post openmaken. Meer deed ik niet, en het bureau dat ik had, was daar perfect voor. Maar toen ik teamleider werd en me bezighield met gesprekken, het budget en de planning, was ik dat bureau snel ontgroeid. Het moest nu immers tegen al die extra taken en afleiding zijn opgewassen.

Wat is nou de echte uitdaging?

Een van de belangrijkste vragen waaruit we het prestatieniveau kunnen afleiden, is: ‘Vindt u dat uw werkplek zodanig is ingericht dat u er productief kunt werken?’ Die vraag raakt aan de kern van de uitdaging waarvoor werkplekprofessionals staan. Bijna 70% van de medewerkers jonger dan 25 jaar is het daarmee eens, terwijl dat percentage voor de andere leeftijdsgroepen minder dan 60% bedraagt. Nu de opmars van de millennials zo in de kijker staat, lopen we het risico dat we de oudere generaties uit het oog verliezen. Dat heeft niets te maken met het etiket dat we op een generatie plakken. Het gaat eigenlijk alleen maar om het punt in hun carrière waar ze nu staan.


World Workplace Europe

Van 20 tot en met 22 maart 2019 houden IFMA en FMN World Workplace Europe. ISS Facility Services is daar vanzelfsprekend bij aanwezig en draagt bij aan het programma. Het centrale thema is samenwerking. Dat past bij onze Service with a Human Touch waarin mensen en teamwork centraal staan. Het past ook bij de samenwerking die we opzetten tussen onze partners en startups en de samenwerking die we zelf aangaan met startups, met communities in workplace en in proptech. Uiteindelijk draait het om een 'Great place to work' en Great place to meet' bij onze partners met de dienstverlening door onze eigen medewerkers.

Met een blik op de (nabije) toekomst van World Workplace Europe is het goed om eens te kijken waar u staat. Waar wilt u met uw organisatie in 2019 heen en welke rol speelt Service Management daar in? Doe inspiratie op in ons gratis white book!

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!


Over Chris Moriarty

Leesman - Chris Moriarty - waarheid over milllennialsChris Moriarty was tot februari 2018 algemeen directeur bij Leesman. Hij was verantwoordelijk voor de creatieve en strategische ontwikkeling van Leesman in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast was hij altijd op zoek naar mogelijkheden om het product van Leesman verder te ontwikkelen.

Chris heeft een passie voor werkplekken. Hij zoekt continu naar manieren om organisaties meer inzicht te geven in het verband tussen de medewerker en zijn werkplek. Dat doet hij aan de hand van Leesman-vragenlijsten.