Laat medewerkers zelf de werkplek uitkiezen!

In ons vorige artikel vertelden we dat voldoende aanbod van verschillende typen werkplekken een succesfactor voor Acitivity Based Working is. De achterliggende reden is eenvoudig. Bij voldoende werkplekken kunnen medewerkers een beschikbare plek vinden die past bij de behoeften. Niet alleen succesvol voor ABW, maar vooral voor de medewerker zelf. Daar draait het uiteindelijk om. In dit artikel gaan we in op het verband tussen keuzevrijheid en de productiviteit van medewerkers.


In het onderzoek ‘What Workers Want 2019: Europe’ van Savills geven medewerkers aan zich productiever te voelen als zij zélf kunnen kiezen voor het type werkplek. YouGov onderzocht onder 11.000 Europese kantoormedewerkers wat zij verwachten van hun werkomgeving.

Uit het onderzoek blijkt dat 30% van de medewerkers in een open kantoor vindt dat hun werkomgeving een negatief effect heeft op hun productiviteit. De mening van medewerkers zonder eigen bureau lopen uiteen. Waar 32% het gevoel heeft dat flexwerken een positief effect heeft op hun productiviteit, zegt 30% dat flexwerken een negatief effect heeft. Ook verschilt het erg per land in hoeverre medewerkers de impact van flexwerken op de productiviteit als negatief dan wel positief ervaren.

Afstemmen op meerdere generaties

Het onderzoek geeft inzicht in de wensen van Europese medewerkers ten aanzien van de fysieke werkomgeving. Een van de belangrijkste uitkomsten van het rapport is dat als medewerkers zélf kunnen kiezen voor het type werkplek – van concentratie tot communicatie – men aangeeft zich productiever te voelen. Door de keuzevrijheid op te nemen in de werkplekstrategie blijft een organisatie relevant én houd deze rekening met meerdere generaties medewerkers op de werkvloer.

Het gemak van thuis, ook op kantoor

De werkomgeving heeft veel impact op het welzijn van medewerkers. Ook de integratie van werk en privé zorgt er voor dat medewerkers hogere eisen stellen aan hun werkomgeving. Respondenten geven aan liever op kantoor (52%) dan thuis (18%) te werken. Dan wil de medewerker wel beschikken over dezelfde of betere technologie dan thuis. Ruim 83% noemt goede WiFi dan ook als belangrijke factor. Een derde (37%) van de respondenten ziet het nut van een office / facilities app voor op de smartphone. Bijvoorbeeld voor toegang tot (delen van) het gebouw, voor het boeken van vergaderzalen, voor een was/droog/stoomservice, voor het betrekken van medewerkers bij evenementen of voor pakketbezorgingen op kantoor.

Uiteindelijk gaat het er om dat er een werkomgeving ontstaat waar medewerkers graag naartoe komen. A place to work, meet, relax, exchange, experience or just be. Een werkomgeving die (toevallige) ontmoetingen mogelijk maakt. Zo kunnen medewerkers ideeën uitwisselen en hun activiteiten optimaal uitvoeren. Als de medewerker zélf een werkplek kan kiezen die het beste past bij de activiteit, dan heeft dit een positief effect op het welzijn en de productiviteit.

Organisaties die investeren in flexibele werkplekken zijn het beste in staat om zich aan te passen aan de veranderende wensen van medewerkers. De organisaties die het meest succesvol zijn in het aantrekken en behouden van talent, zijn bovendien de organisaties die een informele en persoonlijke werksfeer ook doorvoeren in het design van de werkomgeving.

Totaalbeleving

In een integraal dienstverleningsconcept worden strategische doelen, de gewenste organisatiecultuur en de behoeften van meerdere generaties medewerkers gecombineerd. Zo heeft elke organisatie op elke locatie de juiste workplace experience. Meer over integrale dienstverlening via onderstaande knop.

Lees meer over Integrated FM (IFM)


Bron: Lees het onderzoek via het originele artikel dat eerder op Smart WorkPlace verscheen.