Kent u de belangrijkste outsourcing trends?

De meeste organisaties gebruiken een outsourcingsmodel in hun inkoopbeleid dat zijn oorsprong kent in het Verenigd Koninkrijk. Dit model wordt nu wereldwijd gebruikt. De Economist schreef in 2018 een artikel over de omvang van outsourcing afgezet tegen het Bruto Binnenlands Product (BBP). In de Verenigde Staten is dat 6%, in Frankrijk 11% en in Nederland is dat 16% van het BBP. In dit artikel gaan we in op de veranderingen in outsourcingsrelaties en dienstverlening.

Outsourcing heeft een behoorlijke imagoschade opgelopen in het Verenigd Koninkrijk. In 2017 ging van de ene op de andere dag de Britse CREFM dienstverlener Carillion failliet. Hierna ontstond de discussie of het oude model nog wel bestaansrecht had.

Efficiëntie is het uitgangspunt

Uit een onderzoek van EY blijkt dat kostenbesparing de standaard is in outsourcingscontracten. In toenemende mate zijn organisaties op zoek naar strategische samenwerkingen. Om zo efficiëntie te laten ontstaan of verder te ontwikkelen. En om de organisatie te kunnen ontwikkelen op een hoger niveau en op de grotere thema's in een organisatie.

Een steeds groter wordende ontwikkeling in outsourcing is het toenemende vertrouwen van opdrachtgevers naar dienstverleners. Onderdelen binnen een opdrachtgevende organisatie die voorheen tot de kernactiviteiten werden gerekend, worden nu steeds vaker neergelegd bij dienstverleners.

Dit geldt vooral voor tweede generatie uitbestedende organisaties. Zij voelen zich comfortabel bij het uitbesteden van randactiviteiten aan gespecialiseerde dienstverleners waarop zij vertrouwen.

Enkelvoudige of meervoudige dienstverlening?

Outsourcing kan behoorlijk lastig worden als diensten van meerdere dienstverleners worden afgenomen. Het kan leiden tot dubbel werk en verminderde transparantie in taken en verantwoordelijkheden.

De activiteiten verdelen over meerdere dienstverleners maakt het ook lastiger om die gewenste kostenbesparing te realiseren. Dat komt doordat taken niet geïntegreerd worden uitgevoerd. Op de lange(re) termijn kan dit het doorvoeren van wijzigingen vertragen, omdat de dienstverlening versplinterd is.

Daar staat tegenover dat samenwerken met een integrated facility management dienstverlener betekent dat de dienstverlener de verantwoordelijkheid neemt voor alle ondersteunende diensten. De integrale facilitaire dienstverlener beheert alle diensten, administratie, training, operationeel management, integratie, innovatie en biedt strategische ondersteuning aan de opdrachtgever.

Dit betekent dat uw organisatie geen gebruik meer maakt van meerdere dienstverleners die uiteenlopende diensten levert. U heeft één leverancier met één geïntegreerde oplossing.

Dit biedt mogelijkheden voor financiële voordelen en kostenefficiëntie. Die worden onder andere gerealiseerd door medewerkers voor meer activiteiten in te zetten, door de back-office te integreren en door schaalvoordelen op inkoop en training.

Een onzekere toekomst

De toekomst voor outsourcing mag misschien wat onzeker er uit zien. Er zijn wel degelijk successen en heldere toekomstvisies.

Een onderzoek van Deloitte concludeerde dat de traditionele outsourcing ten dode opgeschreven is. Een nieuwe, ontwrichtende manier van outsourcen komt op. Een outsourcingsmodel dat wordt aangejaagd door cloud en automatisering.

De meeste respondenten (vragenlijst onder 521 leiders) lieten weten dat zij hun uitbestedingsstrategie hebben moeten aanpassen. Dit gebeurt nu organisaties deze ontwrichtende oplossingen omarmen. In de enquête van Deloitte geeft 93% van de leiders aan dat zij een cloud oplossing overwegen of al aan het opzetten zijn.

Het oude model was vooral gericht op het verbeteren van de back-office door vermindering van kosten en verbetering van prestaties. Het model is aan het veranderen en onderscheidend vermogen wordt belangrijker. Dienstverleners wedijveren om meer wendbaarheid, flexibiliteit en avanceerde technologie. Een ontwikkeling die alleen maar groter wordt in de toekomst.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt in het strategisch met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Het gaat dus over Service Management in de brede zin. Van het moment dat een medewerker van huis gaat tot het moment dat deze weer thuis komt. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Lees het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace!