Is uw leveranciersketen klaar voor de toekomst?

Een snelle blik op de krantenkoppen op een willekeurige dag geeft al snel de indruk dat de distributieketens van FMCG-organisaties te maken hebben met toenemende risico's. Een aantal voorbeelden zijn de ruwe productiemiddelen die beïnvloed worden door klimaatveranderingen en de financiële gezondheid van een leverancier. Tegelijkertijd liggen FMCG-bedrijven onder het vergrootglas van stakeholders, wetgever en consument. Allen verwachten een duurzame, transparante en continue verbeterende organisatie.

Het risico-vrij maken van de distributieketen vereist snelle aanpassingen aan de keten door organisaties. Het wordt steeds duidelijker dat duurzaamheid en transparantie onderdeel zijn van deze aanpassingen. De relatie tussen FMCG en hun facilitaire dienstverlener is een belangrijke aanjager in het risico-vrij maken van de keten door duurzaamheid en transparantie.

Afvalverwerking en circulariteit

Inzicht in de afvalstromen was tot op heden altijd ingegeven door het voldoen aan wetgeving en door consumenten opgelegde transparantie. Datzelfde inzicht kan ook een beter beeld geven in het gebruik en beheer van middelen en producten binnen een organisatie.

Een goed begrip van afvalstromen kan inkoop, activiteiten en eindgebruikers samenbrengen. Het laat deze verschillende delen van een organisatie met elkaar praten. Daarmee wordt duidelijk waar de cirkel van grondstof tot eindproduct nog niet rond is. Hierdoor wordt een verbeterd levenscyclusbeheer mogelijk en kunnen hoge risico's in materiaal, commercie en operatie worden aangewezen.

Organisaties maken in toenemende mate cirkels in productie en consumptie rond. De bietsuikerfabriek van British Sugar in Wissington (VK), bijvoorbeeld, gebruikt 3,5 miljoen ton grondstoffen om naast suiker ook twaalf verschillende producten te produceren, van chemicaliën tot diervoeders. Zelfs kleinere organisaties 'maken de cirkel af'. Toast Al,e bijvoorbeeld, maakt bier van overtollig brood. In Nederland zien we ook steeds meer van zulke initiatieven. Al eerder vertelde we over BlueCity in Rotterdam waarin de circulaire economie is ondergebracht op één locatie.

Gedetailleerde gegevens van afvalstromen en de weg die afval aflegt, kunnen ook wijzen op inefficiënties bij inkoop. Het kan er op wijzen dat waar een organisatie geld laat wegvloeien. Er worden kosten gemaakt om een bepaald artikel in te kopen en om dit artikel weer af te laten voeren. Zonder dat het product werkelijk heeft bijgedragen aan het productieproces of waarde heeft toegevoegd. Afvalstromen kunnen op één locatie worden gevolgd, bijvoorbeeld via een brouwerij, waardoor een FMCG-bedrijf inefficiënties in een proces kan herkennen als het veel afval produceert.

Samenwerking met leveranciers is essentieel

Inzicht in afvalstromen biedt verschillende mogelijkheden voor gedeelde waarde met leveranciers. Dit is een belangrijk onderdeel van het risico-vrij maken van de distributieketen. Dit geeft een FMCG-organisatie meer zichtbaarheid in en invloed op de distributieketen buiten Tier-1 en kan zij invloed uitoefenen of helpen variaties in prijs te beheersen.

Er is ook meer gelegenheid voor het delen van toewijding aan leveranciersbetrokkenheid. Door directe relaties met leveranciers die kunnen aantonen waar industriële bijproducten zijn verdwenen en waarvoor ze worden gebruikt en die de waarde van dat materiaal kunnen delen.

Stel je bijvoorbeeld eens voor dat een wereldwijde speelgoedfabrikant weet dat een van zijn partijen kunststoffen naar een autofabrikant is gegaan en daarvoor 50% van de waarde van dat materiaal krijgt. Plaats dit in de context van een steeds veranderende markt! Dit is de nieuwe realiteit voor FMCG-organisaties. Een facilitaire dienstverlener kan ook FMCG-organisaties toegang bieden tot de nieuwste start-ups en nieuwkomers die FMCG's kunnen helpen bij het benutten van de beste marktontwikkelingen.

Zoek naar transparantie in data

De kwaliteit van de gegevens van afvalstromen en de weg die afval aflegt is een essentieel onderdeel van het risicobeheer. Een FMCG-organisatie die op zoek is naar een facilitaire dienstverlener die deze diensten levert, gaat op zoek naar een duidelijk gegevensvalidatieproces. Dit betekent dat een facilitaire dienstverlener beschikt over een geaccrediteerd beoordelingsproces en een weeg- en afvoermethodiek die door data wordt gevalideerd.

Zodra een FMCG-organisatie volledig in de gegevens van de facilitaire dienstverlener zit, kunnen beiden samenwerken om deze gegevens te gebruiken voor verbeterde commerciële relaties met hun Tier-2 en Tier-3 ketenpartners. Dit is een waardevolle manier van risico-vrij maken van de distributieketen. Daarnaast maakt deze relatie verdere risicobestendigheid door hergebruik van materialen in plaats van deze weg te gooien. Hierdoor worden concepten zoals omgekeerde logistiek en circulaire oplossingen mogelijk.

Door afvalstoffen als een hulpbron en niet als een bijproduct te behandelen, is de FMCG-organisatie bezig om de distributieketen risico-vrij te maken en met het behalen van financiële voordelen en milieuverbeteringen.


De toekomst van FM

Facility Management is geen micromanagement. De toekomst van FM ligt in het strategisch met hogere doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Het gaat dus over Service Management in de brede zin. Van het moment dat een medewerker van huis gaat tot het moment dat deze weer thuis komt. Welke mogelijkheden benut u al en waar is er ruimte voor mooie ontwikkelingen? Doe inspiratie op in ons gratis whitebook!

Lees het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace!