Invloed van medewerkers op Well-being

De grootste invloed op het welzijn van uw medewerkers is de medewerker zelf en de medewerkers in de directe omgeving. In dit artikel gaan we in op de invloed van medewerkers op de Well-being van medewerkers en is onderdeel van een serie artikelen over Well-being in aanloop naar de Accenture Innovation Awards.

Invloed van medewerkers op Well-being

Een medewerker bepaalt zelf in grote mate met zijn of haar houding en gedrag hoe deze zich aan het eind van de dag voelt. Ook op de werkplek. Komt de medewerker met een molensteen om de nek naar het werk, dan heeft dat een negatieve impact op de productiviteit en betrokkenheid. Uiteindelijk doet dat afbreuk aan de loyaliteit richting de werkgever.

Werkfactor in de invloed van medewerkers

In werk en omgeving draait alles om hoe u als werkgever omgaat met de uitdagingen die medewerkers geven om een passende werkplek te bieden aan elke medewerker. Ongeacht de werkzaamheden. En als daarin iets veranderd, is het wel de bedoeling dat u uw medewerkers daarin meeneemt. Bij werkbelasting gaat het er om dat u als werkgever zorgt voor een goede balans tussen of integratie van werk en ontspanning. Ontspanning op de werkplek en buiten werk.

ServiceFutures - Invloed van medewerkers op Health & Well-being van hunzelf en collega's

Faciliteert u in de mogelijkheden om letterlijk afstand te nemen van het werk? En de druk die daarbij hoort, te laten afvloeien? Zeker voor kenniswerkers is het goed om elke 45 minuten afstand te nemen. Sterker nog, bij intensief denkwerk neemt de concentratie na 20 minuten al af. Het is net autorijden waarbij de chauffeur elke twee uur een kwartier rust moet nemen. Buschauffeurs moeten zelfs verplicht pauzeren. Met het faciliteren van ontspanning legt u de invloed van medewerkers op hun eigen Well-being in handen van uw medewerkers.

Stressfactor in de invloed van medewerkers

Een beetje druk op de ketel tijdens werk is niet erg, mits voor een beperkte periode. Als die druk er continu is, eventueel gecombineerd met druk in de thuissituatie, dan heeft dat een enorme impact op de emotionele stabiliteit van de medewerker. Zelfs als de werksituatie een positieve bijdrage levert aan de emotionele stabiliteit, dan kan de thuissituatie er voor zorgen dat dit effect ongedaan wordt gemaakt. Met als gevolg dat loyaliteit en betrokkenheid afnemen. Hoe zorgt u als werkgever er voor dat uw medewerkers hier zelf de verantwoordelijkheid en regie in pakken? Al betekent alleen maar dat u een vertrouwenspersoon beschikbaar stelt en dat uw medewerkers daar ook echt gebruik van maken.

Zelfregie in de invloed van medewerkers

Op intellectueel niveau vraagt de kenniswerker om een manier of platform om actief bij te dragen aan het verbeteren van de werkomgeving en werkplekbeleving. Een deel van de betekenisgeving bij kenniswerkers komt voort uit het zelf vormgeven van het werk en de werkomgeving. Het actief bespreken en veranderen van deze werkomgeving zorgt ook meteen voor een grotere betrokkenheid en loyaliteit.

ServiceFutures - Invloed van medewerkers op Health & Well-being - blije medewerkers

Fysieke invloed van medewerkers

Medewerkers met fysieke uitdagingen vormen een tevens een uitdaging voor de werkgever. Kennisintensieve activiteiten zijn uitstekend uit te voeren door medewerkers met een (tijdelijk) fysieke beperking. Als werkgever moet er dan wel voor zorgen dat deze fysieke beperking er voor zorgt dat de fysieke reikwijdte ook beperkt is. Ofwel, de medewerker is letterlijk en figuurlijk aan de werkplek gebonden. Ongeacht de activiteit van deze medewerker. Als het ontwerp van het gebouw dan ook nog eens het benaderen en bereiken van collega’s beperkt, dan ontstaat een sociaal isolement. Onderschat de invloed van medewerkers met fysieke uitdaging op hun eigen Well-being en dat van hun collega's niet!

Nadenken over invloed van medewerkers

Los van de stressfactoren die een medewerker ervaart op de werkplek moet de werkgever ook nadenken en handelen naar de stressfactoren die buiten de werkplek invloed uitoefenen. Een gezin, sociale activiteiten, emotionele stabiliteit en fysieke mogelijkheden worden ook beïnvloed buiten de kantoorlocatie. Een werkgever die deze uitdagingen op de werkplek adequaat oppakt, creëert een inclusieve cultuur en loyale medewerkers.

Op de Accenture Innovation Awards op vrijdag 2 november 2018 geven we invulling aan het thema Living & Working. We gaan in een roundtable in op de rol en invloed van de werkgever op Health & Well-being.