Inclusief ondernemen is bruggen bouwen op alle niveaus

Onlangs verlengden Jobstap en ISS hun samenwerking voor onbepaalde tijd. Hierdoor ontstaat alle ruimte voor innovatieve oplossingen. Die verlenging is een logisch gevolg van de succesvolle samenwerking in de afgelopen drie jaar. In dit artikel gaan we in op de samenwerking en de resultaten.

Marguérite Glaser, Vincent Folkers en Peter Vos leggen graag uit waaruit dat succes blijkt. Uiteraard op een plek waar Jobstap en ISS het verschil maken: een cateringlocatie van ISS. Midden in de dagelijkse praktijk van chefkok en werkbegeleider Vincent (ISS) vertellen Marguérite (Jobstap), Peter (ISS) en hij over de samenwerking, ontwikkelingen en voortgang.

Talent groeit door werk

Marguérite legt uit wat haar rol is als adviseur en coach bij Jobstap: "Ik bezoek de werklocaties van ISS om de werkbegeleiders en medewerkers te coachen als zij een ondersteuningsvraag hebben". Peter Vos (manager Sociale Innovatie bij ISS) vult aan: "De samenwerking is zo krachtig, omdat beide partijen het belangrijk vinden om arbeid in te zetten als middel om mensen in hun talenten te laten groeien".

Lokale context, landelijke dekking

Jobstap en ISS trekken gezamenlijk op om de medewerkers van ISS op te leiden tot werkbegeleider of regiolead inclusie. Peter licht toe: "ISS is in Nederland landelijk actief. Door de gefragmenteerde aanpak is afstemming het lastigste aspect. Daarom zoeken we als bovenregionale werkgever samenwerkingspartners die een landelijke dekking kunnen garanderen. In Jobstap vinden wij een partner die ons van Maastricht tot Den Helder kan adviseren en ondersteunen."

Specifieke aandacht en oplossingen

Inclusief werkgeverschap vraagt om aandacht, op de juiste plek, op het juiste moment. Marguérite legt uit: "Ik identificeer en inventariseer de knelpunten binnen en buiten het werk dat kandidaten verrichten voor ISS. Dat kunnen dus ook knelpunten zijn die thuis, op school, door familie of vrienden ontstaan. Als de knelpunten voortkomen uit het werk, dan pak ik die bijvoorbeeld samen met Vincent op. Als knelpunten ontstaan door de sociale context, dan help ik de kandidaat naar de juiste hulpverlener of instantie."

Korte lijnen en actiegericht

Vincent werkt als chefkok en werkbegeleider op de cateringlocaties Dok10 & Kade 80 bij Erasmus MC en ondervindt direct de effecten van een goede samenwerking. "Duurzaamheid in de dienstverlening is voor ons van groot belang. Persoonlijke aandacht van de adviseur, korte lijnen, doen wat je zegt en zeggen wat je doet", zegt Vincent. "We maken een baan bestendig door groei en ontwikkeling en door werk dat de economische zelfstandigheid bevordert".

20190516 ServiceFutures - Inclusief ondernemen is samenwerken

Van links naar rechts: Alwin en  Vincent van ISS en Margérite van Jobstap in Kade80

De samenwerking wordt nu voor onbepaalde tijd verlengd. Peter geeft aan: "Deze samenwerking is juist zo krachtig, omdat beide partijen het belangrijk vinden werk te gebruiken als manier om de kandidaat zich te laten ontwikkelen. Arbeid is dan een middel om mensen in hun talenten te laten groeien. Doordat de kandidaat wordt ondersteund door ISS en Jobstap maken we er samen écht werk van."


De toekomst van FM

De toekomst van Facility Management ligt in op hoger niveau met doelen zoals preferred employer en best place to work. De Facility Manager van de toekomst is iemand die (aan de directietafel) meepraat over workplace experience, workplace innovation, War on Talent en optimale ondersteuning van de kernactiviteiten. Daarbij gaat het in toenemende over purpose van een organisatie en is de Facility Manager degene die deze purpose vertaalt naar service excellence. De gast staat daarin centraal. De purpose en values van deze gast vormen het uitgangspunt van Service Management in de breedste zin. Meer hierover leest u in ons laatste white book: The Future of Work, Workforce & Workplace. Download het white book via onderstaande knop (gratis).

Vraag het white book: The Future of Work, Workforce & Workplace aan!