De impact van technologie op Facility Management

Technologische vooruitgang is één van de belangrijkste megatrends in aanloop naar 2020. In dit artikel gaan we dieper in op deze technologische vooruitgang. Daarbij behandelen we de 9 implicaties van deze technologische vooruitgang. Na het lezen van dit artikel weet u wat de impact van technologie op Facility Management is.

Visual WhitePaper War on TalentDownload het whitepaper 'War on Talent' en laat u inspireren over de werkplek en werkplekbeleving van de toekomst.

Goede technologie draagt bij aan de employee experience. En slechte technologie of slechte implementatie kan voor een nieuwe generatie talenten een deal breaker zijn. Deze  generatie kijkt op een andere manier naar werken en naar de integratie van werk en privé. Die gaan naadloos in elkaar over. Kunt als organisatie deze integratie faciliteren? Hoe gaat u om met de ze mobiele medewerker? Lees het whitepaper over de War on Talent en win de strijd om talent.

Uit onderzoek van Stepstone blijkt dat de kwaliteit van de werkplek belangrijker wordt gevonden dan de hoogte van salaris. Het gaat om een goede werkplek met goed functionerende faciliteiten zoals ict en mobiliteit. De trend is om facilitaire diensten uit te besteden om zo focus te houden op de eigen business.

Na het lezen van het whitepaper 'War on Talent' kunt u uw strategie bepalen om als Facility Manager bij te dragen aan het winnen van de War on Talent voor uw organisatie.

Welke 9 gevolgen heeft technologie in Facility Management?

Technologieën zoals cloud-oplossingen laten de grenzen van een kantoorlocatie vervagen. Ze bevorderen samenwerking, maken verandering en ontwikkeling mogelijk en bieden kansen aan Facility Managers. Technologie helpt bij het reorganiseren van werkplekken en maakt werkplekken effectiever. Om maximaal voordeel uit technologie te halen, moeten facilitaire dienstverleners inventief, creatief en innovatief zijn. En tegelijkertijd ook nog focus houden op de klant, de locatie (het gebouw) en de medewerker.
Als het gaat om technologie begint alles bij een flexibele netwerkinfrastructuur. Hiermee wordt het voor verschillende gebruiker van verschillende organisaties mogelijk om gebruik te maken van netwerken en randapparatuur. Maar dat is niet alles. In onderstaande visual staan 9 aspecten die u moet overwegen als u gebruik maakt van technologie voor het bevorderen van samenwerking en verandering op de werkplek.

In deze visual wordt de impact van technologie op Facility Management aangeduid door 9 overwegingen die u als Facility Manager of die uw facilitaire dienstverlener moet maken. We noemen ze in het Engels en leggen kort uit wat ze inhouden: 1. Change in day-to-day life-cycle management / Aanpassing van de dagelijkse praktijk van life-cycle management: Het life-cycle management van de gebouwen met technologische ondersteuning vereisen een compleet andere aanpak in hoe de bouwsector (architecten, aannemers en installateurs) en Facility Management sector (eigenaren, dienstverleners en gebruikers) in de dagelijkse praktijk handelen. 2. Develop collaborative and transparent business processes / Ontwikkel samenwerkende en transparante organisatieprocessen: Facility Management, bouw en toezichthouders moeten een samenwerkende en transparante organisatie inrichten en uitvoeren die gebruik maakt van juiste en actuele informatie op basis van gedeeld woordgebruik. Hierbij hoort ook de ontwikkeling en verzameling van relevante productiviteitscijfers van de werkplek. Zo krijgt u het inzicht in hoe effectief de werkplek is. 3. Activate approach on data and analysis / Actieve benadering van data en analyse: Facilitaire dienstverleners moeten een actieve houding aannemen en een methode voor dataverzameling opzetten. Dit is iets dat de klant niet kan door onvoldoende kennis over het gebruik de beschikbare faciliteiten. 4. Create seamless organizations across departments / Naadloze organisatie tussen de verschillende afdelingen: Facility Management, Human Resources en IT afdelingen moeten manieren vinden om naadloze organisaties te ontwikkelen die gelijkwaardige workplace experiences geven. Daarbij mag geen onderscheid gemaakt tussen virtuele en fysieke beleving, of de medewerker nu wel of niet fysiek aanwezig is. 5. Work closely to examine effects of new technologies / Werk nauw samen om de effecten van nieuwe technologie te beoordelen: Facilitaire dienstverleners moeten nauw samenwerken met klanten en eindgebruikers om na te gaan welke impact nieuwe technologie heeft op de werkplek en de aangeboden / geleverde diensten. 6. Concentrate on innovation and provide supplementary resources / Focus op innovatie en biedt extra mankracht: Facilitaire dienstverleners moeten het uitvoerend vermogen vermogen vergroten. Dat kunnen ze doen door aanvullende mankracht. Door de vaardigheden onder medewerkers te vergroten om de kwaliteit van de werkplek te vergroten en te verbeteren. En door aandacht te hebben en houden voor innovatie. 7. Develop mutually supportive workplace strategies / Ontwikkel onderling ondersteunende werkplekstrategieën: Facilitaire dienstverleners en grootzakelijke IT dienstverleners moeten op zoek naar een manier om samen te werken. Ze moeten samen een werkplekstrategie ontwikkelen om eventuele conflicten te voorkomen. Een mogelijkheid is het snel implemteren van standaard IT oplossingen. Of afstemmen van tegenstrijdige opdrachten vanuit hoger management. Een voorbeeld is het reduceren van werkplekken door meer medewerkers vanuit huis te laten werken. Terwijl een andere manager besluit om de budgetten voor IT terug te schroeven. 8. Implement robust security solutions for the future office / Implementatie van robuste beveiligingsoplossingen: Facilitaire dienstverleners en grootzakelijke IT dienstverleners worden uitgedaagd om robuste beveiligingsoplossingen te bedenken voor het kantoor van de toekomst. 9. Define FMs role in collection and analysis of data / De rol van Facility Management in verzameling en analyse van data: De uitdaging voor facilitaire dienstverleners ligt in het uitvinden van de rol die zij spelen in het verzamelen, beheren en analyseren van data. Facilitaire dienstverleners moeten volledig afgestemd zijn op de behoeften van medewerkers en de eisen van de organisatie. Alleen dan kunnen ze strategisch wendbaar en flexibel zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde om te bepalen hoe kernactiviteiten de productiviteit en efficientie verbeteren in de werkplek van de toekomst.

Impact van technologie op Facility Management

  • 1. Aanpassing van de dagelijkse praktijk van life-cycle management: Het life-cycle management van de gebouwen met technologische ondersteuning vereisen een compleet andere aanpak in hoe de bouwsector (architecten, aannemers en installateurs) en Facility Management sector (eigenaren, dienstverleners en gebruikers) in de dagelijkse praktijk handelen.
  • 2. Ontwikkel samenwerkende en transparante organisatieprocessen: Facility Management, bouw en toezichthouders moeten een samenwerkende en transparante organisatie inrichten en uitvoeren die gebruik maakt van juiste en actuele informatie op basis van gedeeld woordgebruik. Hierbij hoort ook de ontwikkeling en verzameling van relevante productiviteitscijfers van de werkplek. Zo krijgt u het inzicht in hoe effectief de werkplek is.
  • 3. Actieve benadering van data en analyse: Facilitaire dienstverleners moeten een actieve houding aannemen en een methode voor dataverzameling opzetten. Dit is iets dat de klant niet kan door onvoldoende kennis over het gebruik de beschikbare faciliteiten.
  • 4. Creëer naadloze organisatie tussen de verschillende afdelingen: Facility Management, Human Resources en IT afdelingen moeten manieren vinden om naadloze organisaties te ontwikkelen die gelijkwaardige workplace experiences geven. Daarbij mag geen onderscheid gemaakt tussen virtuele en fysieke beleving, of de medewerker nu wel of niet fysiek aanwezig is.
  • 5. Werk nauw samen om de effecten van nieuwe technologie te beoordelen: Facilitaire dienstverleners moeten nauw samenwerken met klanten en eindgebruikers om na te gaan welke impact nieuwe technologie heeft op de werkplek en de aangeboden / geleverde diensten.
  • 6. Focus op innovatie en biedt extra mankracht: Facilitaire dienstverleners moeten het uitvoerend vermogen vermogen vergroten. Dat kunnen ze doen door aanvullende mankracht. Door de vaardigheden onder medewerkers te vergroten om de kwaliteit van de werkplek te vergroten en te verbeteren. En door aandacht te hebben en houden voor innovatie.
  • 7. Ontwikkel onderling ondersteunende werkplekstrategieën: Facilitaire dienstverleners en grootzakelijke IT dienstverleners moeten op zoek naar een manier om samen te werken. Ze moeten samen een werkplekstrategie ontwikkelen om eventuele conflicten te voorkomen. Een mogelijkheid is het snel implementeren van standaard IT oplossingen. Of afstemmen van tegenstrijdige opdrachten vanuit hoger management. Een voorbeeld hiervan is het reduceren van werkplekken door meer medewerkers vanuit huis te laten werken. Terwijl een andere manager besluit om de budgetten voor IT terug te schroeven.
  • 8. Implementatie van robuuste beveiligingsoplossingen: Facilitaire dienstverleners en grootzakelijke IT dienstverleners worden uitgedaagd om robuuste beveiligingsoplossingen te bedenken voor het kantoor van de toekomst.
  • 9. De rol van Facility Management in verzameling en analyse van data: De uitdaging voor facilitaire dienstverleners ligt in het uitvinden van de rol die zij spelen in het verzamelen, beheren en analyseren van data. Facilitaire dienstverleners moeten volledig afgestemd zijn op de behoeften van medewerkers en de eisen van de organisatie. Alleen dan kunnen ze strategisch wendbaar en flexibel zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde om te bepalen hoe kernactiviteiten de productiviteit en efficiëntie verbeteren in de werkplek van de toekomst.

Onderschat de impact van technologie niet

Bovenstaande opsomming laat de impact van technologie op Facility Management zien. Voor Facility Managers ligt er de opdracht om na te gaan op welke wijze zij de organisatie kunnen ondersteunen in de transitie naar een workplace experience waarbij IT en FM een gezamenlijke rol hebben bij het bieden van de juiste diensten op de werkplek en van toegevoegde waarde zijn. Dat een onjuiste inschatting van de impact van technologie op Facility Management desastreuze gevolgen kan hebben voor employee experience en wellicht zelfs voor employer branding, moet als een aannemelijk risico worden gezien.