Impact technologie op Facility Management nog altijd onduidelijk

Inzet van technologie, wend- en weerbaarheid en kostenmanagement; dat zijn de drie belangrijkste trends in het Facility Management van de komende jaren, zo blijkt uit recent periodiek onderzoek. Corinna van Diepen en Joke Veenstra, vanuit Twynstra Gudde betrokken bij het onderzoek, lichten toe.

Inzet van technologie is volgens professionals in Facility Management de belangrijkste trend voor de komende jaren. Dat blijkt uit periodiek onderzoek naar het Nederlandse Facility Management, dat adviesbureau Twynstra Gudde in 2016 voor de vijfde keer samen met brancheorganisatie Facility Management Nederland (FMN) uitvoerde.

Technologie in Facility Management

‘De inzet van technologie is nog niet voor iedereen concreet’, zegt Joke Veenstra, adviseur bij Twynstra Gudde. ‘Facility managers zien de toegevoegde waarde van mobiel, Internet of Things en Big Data wel in, omdat deze technologieën grotendeels om data draaien. Maar technologieën als Virtual Reality en Augmented Reality worden nog niet zo vaak toegepast en blijven dus vaag. ‘Binnen Facility Management loopt een kleine groep met dit soort toepassingen voorop’, vertelt Veenstra. ‘Dat zijn vooral aanbieders die innoveren en klanten inspireren. Een tweede, iets grotere groep weet wat er speelt en gebruikt ook al redelijk wat toepassingen. Maar de grootste groep weet nog niet goed wat ze met al die technologieën moeten.’

De onderzoekers stellen vast dat Facility Managers op een goudmijn aan data zitten, afkomstig uit installaties en processen, zonder dat er echt gebruik van wordt gemaakt. Corinna van Diepen-Knegjens, partner bij Twynsta Gudde en samen met Veenstra verantwoordelijk voor het onderzoek: ‘Die data hebben waarde voor je eigen organisatie, bijvoorbeeld omdat je er de bezettingsgraad mee kunt verhogen. Maar nog mooier is het als je er ook het primaire proces mee kunt verbeteren; dat je bijvoorbeeld het welzijn en de productiviteit van medewerkers kunt vergroten door data slim in te zetten. Daar liggen echt kansen.’

Flexibeler Facility Management

Als tweede belangrijke trend zien facility professionals ‘wend- en weerbaarheid’. Van Diepen: ‘Je klantomgeving verandert zo snel dat je er ook snel op moet kunnen inspelen: in je organisatie, processen, personele aansturing.’ Bij de Facility Managers, een van de vijf ondervraagde doelgroepen, stond deze trend zelfs op de eerste plaats. Begrijpelijk vinden de onderzoekers. ‘Zij hebben een sterke behoefte zich flexibeler te organiseren en zo de steeds kritischer wordende klant te kunnen blijven bedienen’, zegt Veenstra. Geheel in lijn met de gewenste wend- en weerbaarheid zal volgens de respondenten de traditionele facilitaire organisatie de komende jaren verder aan belang inboeten. Het organiseren volgens de principes van regie zal in belang toenemen.

Technologie in plaats van kosten

Hoewel niet meer op de eerste plek, het kostenmanagement heeft nog steeds een plaats in de top drie van belangrijke trends. Van Diepen: ‘De aandacht is verschoven van kortetermijnbesparingen naar langetermijninvesteringen. Het is nu makkelijker om eerst meer kosten te maken die op de lange termijn besparingen tot resultaat hebben en gunstig zijn voor sociale en milieuaspecten.’

Opvallend is dat bij alle trends de menselijke kant van Facility Management centraal staat. Veenstra: ‘De trends zijn geschikt om de dienstverlening steeds persoonlijker te maken, om maatwerk te kunnen leveren. Dat is waar om wordt gevraagd.’ Maar dat is nog niet eenvoudig. Van Diepen: ‘We komen uit een tijd waarin efficiency het belangrijkste was en standaardisering de norm. Dat staat haaks op wendbaarheid en flexibiliteit. Bovendien regeert helaas vaak de waan van de dag.’ Af en toe afstand nemen van die waan kan helpen. ‘Durf de juiste vragen te stellen aan je leverancier, sluit je aan bij netwerken. Beter, efficiënter en wendbaarder Facility Management begint met professioneel opdrachtgeverschap.’

Tekst: Mirjam Streefkerk

Dit is een onderdeel van het artikel dat eerder verscheen in Visie op Groei. Het 64-pagina's tellende magazine staat boordevol topics die het thema 'Groei' omvatten. Naast groei in de facilitaire branche wordt ook ingezoomd op overige branches en typen organisaties. Ook wordt ingegaan op het persoonlijke aspect binnen ''Groei''. Wilt u een exemplaar gratis ontvangen? Klik hier om deze aan te vragen.

Wilt u meer inspiratie over de toekomst van Facility Management? Download gratis de whitepaper ''De belangrijkste trends in de groei van Facility Management''