7 HR-uitdagingen bij uitbesteding van Facility Management

Het aansturen van medewerkers in een organisatie is soms al een uitdaging. Medewerkers die via een externe toeleverancier werken, zijn misschien nog lastiger aan te sturen. In dit artikel bespreken we de 7 HR-uitdagingen bij de uitbesteding van Facility Management. Voor elke HR-uitdaging bespreken we de impact voor opdrachtgever en toeleverancier.

Outsourcing kan een zeer krachtige strategie zijn voor organisaties die volledige focus willen op de kernactiviteiten en deze willen versterken. Zeker als uw organisatie Facility Management niet strategisch geborgd heeft of de mogelijkheden heeft om ondersteunende diensten als Facility Management adequaat aan te sturen.

Daar staat tegenover dat outsourcing andere uitdagingen meebrengt voor uw organisatie. Niet per definitie negatief. Het uitbesteden van ondersteunende activiteiten levert vooral voordelen op, zowel strategisch als operationeel. Het zijn wel uitdagingen om rekening mee te houden. Het aansturen van de facilitaire medewerkers is er daar één van.

Lees over de invloed van Integrated Facility Services bij HEINEKEN en de rol die outsourcing daar bij speelt.

Gecompliceerde HR-uitdagingen

In de uitbesteding van Facility Management zijn de uitdagingen met betrekking tot medewerkers gecompliceerder. Dit komt door de verschillende werkplekken en opdrachtgevers waar deze facilitaire medewerkers komen. De HR-afdeling van de dienstverlener is ervaren in het aansturen, binden en betrekken van de medewerkers die bij een opdrachtgever werken en is bekend met de uitdagingen in een uitbestedingsrelatie. Daar staat tegenover dat het specifieke uitdagingen zijn. Juist doordat deze alleen in bij uitbestedingsrelatie naar voren komen. Voor de opdrachtgever zorgen deze unieke kenmerken voor een nieuwe ervaring bij de opdrachtgevende organisatie. Dat geldt nog sterker als de uitbesteding voor het eerst gedaan wordt.

Overzicht HR-uitdagingen

We hebben de HR-uitdagingen bij de uitbesteding in Facility Management overzichtelijk gemaakt in onderstaande infographic. U krijgt dan inzicht in de HR-uitdagingen waar zowel de opdrachtgever als de dienstverlener rekening mee moeten houden. En daaraan gerelateerd, presenteren we een aantal oplossingen voor die uitdagingen. Daarbij maken we ook weer onderscheid tussen de dienstverleners en de opdrachtgevende organisaties.