Hoe Internet of Things de wereld van FM verandert

Naar verwachting zullen computers in het jaar 2020 ongeveer 200 keer zo snel zijn dan tegenwoordig, en 1000 keer meer geheugen hebben. Computers en robots zullen steeds complexere opdrachten kunnen uitvoeren, en het internet wordt een broedplaats voor compleet nieuwe, virtuele bedrijven. Welkom bij het Internet of Things (IoT), dat volgens Gartner tegen het jaar 2020 een gebruikersbasis zal hebben van 26 miljard eenheden. Het wordt gedefinieerd als de basis van een fysieke netwerkende wereld, verbonden met digitale communicatietechnologie die samen slimme technologie creëren; verbeterde verzameling, opslag, verwerking en analyse van gegevens – het Internet of Things voor facility management wordt zeker niet alleen de drijvende kracht achter veranderingen en mogelijkheden voor de FM- en servicebranche, maar ook voor de rest van de wereld.

Gevolgen van Internet of Things voor de FM- en servicebranche

De effecten van convergente technologie (d.w.z. nanotechnologie, biotechnologie, materiaaltechnologie, informatie- en communicatietechnologie) versterken elkaar. Dit zorgt voor een versnelling van technologische ontwikkeling, groeiende informatie-uitwisseling tussen reeds ontwikkelde en nog ontwikkelende landen en nog ontwikkelende landen die deelnemen aan technologische ontwikkeling geven het landschap van de technologische ontwikkeling richting 2020 vorm. Het gevolg hiervan voor de FM- en servicebranche is dat deze zal profiteren van toenemende arbeidskosten en gemeenschappelijke netwerksystemen.

Verbeterde kwaliteit en lagere kosten van robottechnologie: Tegen 2020 verwachten we grote vooruitgang te zien in intelligente technologie, zoals Near Field Communication (NFC) sensors, slimme beveiliging, bewakingstoepassingen en slimme robots. Hiermee kunnen meer activiteiten geautomatiseerd worden. De technologie neemt steeds meer domeinen en functies over doordat robottechnologie beter en stabieler wordt, prijzen van geavanceerde technologieën dalen en arbeidskosten stijgen.

Globale ICT zorgt voor nieuwe communicatiemogelijkheden: Toekomstige communicatietechnologie waaronder “sociale” en “gezamenlijke” netwerkplatforms zullen de kloof tussen de fysieke en de digitale wereld steeds kleiner maken. Zo ontstaat een gemengde, toegevoegde realiteit met nieuwe communicatiemogelijkheden voor gebruikers, regeringen, bedrijven en werknemers.

Onderhoud en beheer van gebouwen zal veranderen: Doorbraken in technologie veranderen de manier waarop gebouwen worden beheerd en onderhouden. Deze nieuwe technologieën zullen zorgen voor lacunes in vaardigheden, die bedrijven in de FM- en servicebranche moeten opvullen om de zakelijke prestaties op peil te houden.

Nieuwe risico’s vragen om nieuwe normen: Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe risico’s van chemicaliën en nanodeeltjes en vergen nieuwe reinigingstechnieken, filtering, en normen en vereisten in FM. Het wordt steeds belangrijker om de potentiële gezondheids- en milieueffecten van een organisatie te begrijpen, omdat we eraan gewend zijn geraakt om materiaalrisico’s uitsluitend te beoordelen op de chemische samenstelling.

Steeds verder vervagende grenzen tussen technologieën: De convergentie van technologieën zal vele effecten hebben. Het leidt tot steeds verder vervagende grenzen tussen technologieën. Nanotechnologie wordt gebruikt voor zeer gespecialiseerde filteringstoepassingen voor cleanrooms voor geavanceerde fabricageprocessen en de medische industrie en voor het produceren van schoon water, inclusief nanofiltratie voor ontzilting.

Managers gaan gebouwen beter begrijpen: Dankzij de ontwikkeling van het Internet of Things voor Facility Management en slimme technologie krijgen managers een veel beter begrip van de manier waarop mensen gebouwen gebruiken. Zo ontstaan ook nieuwe manieren om onderhoud te plegen, betere designs en productievere ruimtes.

Nieuwe uitdagingen op het gebied van ethiek en veiligheid: Deze ontwikkeling leidt ook tot een aantal uitdagingen op het gebied van ethiek en veiligheid, waar de FM- en servicesbranche noodplannen voor moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld: welke data mag u opslaan, en hoe lang? Wie is de eigenaar van de gegevens die verzameld zijn over personen die zich in het gebouw bevinden? Wie is verantwoordelijk voor het veilig opbergen en beschermen van deze gegevens?

Arbeidskosten zullen toenemen en er ontstaat een wanverhouding tussen behoeften op de arbeidsmarkt: Volgens Keith Futcher, CEO ISS Facility Services Asia, nemen de kosten van arbeid toe op alle markten, inclusief groeiende markten waar arbeid ruim voorhanden is. Andere uitdagingen op het gebied van arbeid, inclusief de wanverhouding tussen behoeften en kwalificaties, zullen eveneens de technologische ontwikkeling in de wereldwijde FM- en servicesbranche stimuleren. Deze uitdagingen zullen leiden tot een aantal arbeidsverminderende doorbraken in controle op afstand door middel van RFID-technologieën en het Internet of Things voor Facility Management, zelfreinigende materialen, en mobiel arbeidsbeheer, naast nog andere oplossingen.

Minder arbeid van lage kwaliteit en meer vraag naar nieuwe vaardigheden: Technologische ontwikkeling zorgt ervoor dat arbeid van lage kwaliteit uit de markt verdwijnt en creëert vraag naar nieuwe vaardigheden. Schoonmaken is bijvoorbeeld niet langer een kwestie van ‘de mouwen opstropen’. Beveiliging behelst veel meer dan een stel ogen. Nieuwe technologieën vereisen dat mensen slimmer werken en nieuwe materialen vereisen exacte kennis. Bijvoorbeeld: schoonmaakmethodes vragen om de juiste manier van aanbrengen van chemicaliën in de juiste verhoudingen op geschikte oppervlakken met gebruikmaking van de correcte aanbrengmethodes.

Nieuwe vaardigheden moet je blijven trainen: Nieuwe verdedigingsmechanismen moet je onderhouden en werknemers moeten technisch beter onderlegd zijn. Keith Futcher zegt: “Organisaties worden steeds platter, zelfs in die mate dat er op de laagste bedrijfsniveaus beslissingen worden genomen die ooit het exclusieve domein van managers en hoger personeel waren.” Het Internet of Things voor Facility Management zal leiden tot vele nieuwe activiteiten en kansen genereren op het gebied van productiviteit die onze stoutste dromen overtreffen. Volgens Dr. Dean Kashiwagi zal de technologische ontwikkeling de FM-branche van zijn technische paradigma naar een nieuwe, strategische aanpak leiden.

Bent u klaar voor de veranderingen die het Internet of Things voor Facility Management met zich meebrengt? Hoe verbonden is uw bedrijf nu en welke technologische innovaties wilt u toevoegen? Deel hieronder uw commentaar.

Deze blogpost is gebaseerd op het ISS 2020 Vision whitebook.