Hoe als organisatie slim duurzaam innoveren?

COVID-19 zet veel organisaties op scherp. Sommige organisaties worstelen om overeind te blijven en bij andere ondernemingen is er juist weer nieuw elan en schieten ideeën als paddenstoelen uit de grond. Maar hoe kan nu het beste een cultuur van vernieuwing duurzaam worden vorm gegeven en kan worden gezorgd dat het momentum van creativiteit en innovatie wordt vastgehouden. Gedurende en na deze crisis?


Bron: Dit is een verkort artikel uit SWP Magazine #6 van onze kennispartner Smart Workplace.

Duurzaam innoveren van organisaties

Hoe kun je als organisatie duurzaam innoveren? In Smart WorkPlace Magazine #6 geeft senior innovatiestrateeg Marcel Broumels een aantal tips. Marcel heeft meer dan tien jaar ervaring in het duurzaam inzetten van innovatie binnen diverse typen organisaties. Marcel is als docent verbonden aan de masteropleiding ‘Innovatie’ in Salzburg en is als researcher betrokken bij het publiceren van wetenschappelijke artikelen in samenwerking met de Technical University Denmark in Kopenhagen.

Zes tips om duurzaam te innoveren

Zijn zes tips om duurzaam te innoveren:

1. ‘Bedenk goed wat de impact van de veranderende omgeving voor jouw organisatie betekend en hoe je jouw eigen innovatiestrategie wilt vormgeven. Welke vorm om met innovatie te starten past op dit moment het beste binnen jullie organisatie?’

2. ‘Maak een compact plan met daarin een duidelijke visie hoe de organisatie zou moeten functioneren in de ideale situatie. Baseer dit op feiten en ervaringen van andere organisaties die innovatie al professioneler hebben ingeregeld.’

3. Betrek leidinggevenden en enthousiaste medewerkers vanuit andere lagen van de organisatie bij de plannen. Laat zien wat de omgeving voor impact heeft op de organisatie en laat de operatie verwoorden wat zij zien gebeuren als er niet op voorbereid gaat worden. Wat is risicovoller, niets doen? Of het risico nemen nu te starten met innoveren?

4. Zorg dat je het momentum gebruikt dat nu in je organisatie aanwezig is. Zie je activiteiten ontstaan binnen de COVID-19 crisis die als succesverhalen genoemd kunnen worden? Benoem dit dan en laat je collega’s weten welke ingrediënten er voor zorgen dat innovatie nu goed van de grond kan komen. Het maakt het makkelijker om de noodzaak voor innovatie in deze tijd in het juiste perspectief te plaatsen.

5. Betrek, op de juiste momenten, zo veel mogelijk stakeholders bij innovatie. Door te organiseren voor innovatie, kun je zorgen dat de organisatie zelflerend meer gaat ondernemen en het ook duurzaam in het DNA van het bedrijf terecht komt.

6. Maak duidelijke keuzes. Geef aan hoe er op innovatie ingezet dient te worden en welke zaken tijdelijk minder prioriteit krijgen. Innovatie vraagt om resources die niet bovenop bestaande taken kunnen worden belegd.

Lees het volledige artikel in Smart Workplace Magazine #6 met als thema Reboarding.