Het concurrentievoordeel van de beste beleving

Futuroloog Jacob Morgan gaat in dit artikel in op medewerkersbeleving. Een beleving is het aanspraken van zoveel mogelijk zintuigen. Hoe werkt dat in een werkomgeving? Wat levert dat de medewerker op? En wat levert u dat als werkgever op. Jacob Morgan behandelt de elementen die bijdragen aan medewerkersbeleving. Na het lezen van dit artikel weet u waarom een goede beleving voor de medewerker ook een concurrentievoordeel is.

Wat is de medewerkersbeleving?

Als je die vraag aan de gemiddelde mens stelt, krijg je te horen dat het om de relatie gaat die de medewerker met de organisatie heeft. Maar dat is helaas een weinig nuttige invalshoek.

Ik benader de medewerkersbeleving juist als de overlap tussen de behoeften, waarden en verwachtingen van de medewerker en het vermogen van de organisatie om op basis daarvan een werkplek in te richten.

De afgelopen twintig jaar hebben organisaties geïnvesteerd in initiatieven die niets opleverden. De investeringen in initiatieven voor meer medewerkersbetrokkenheid bleven maar stijgen, terwijl de scores bleven kelderen. Dat lijkt tegenstrijdig, totdat je even voorbij de hype kijkt.

Eigenlijk komt ‘medewerkersbetrokkenheid’ er tegenwoordig neer op: achterhaalde werkwijzen opdringen, en vervolgens als pleister op de wonde wat voordelen bieden. Medewerkers zitten dus nog steeds vast aan jaarlijkse functioneringsgesprekken, een rotsvaste hiërarchie, lange reistijden, bureaucratie, cubicles, en noem het maar op, maar het eten en de yoga zijn gratis. De organisatie is geen spat veranderd, maar heeft enkel voordelen in het leven geroepen om medewerkers te manipuleren. Dat vind ik laf.

Organisaties die zich écht om hun mensen bekommeren, moeten de werkwijze op de werkvloer volledig durven te herzien. Zo organiseren bijvoorbeeld LinkedIn en Cisco complete hackathons, waarbij medewerkers de koppen bij elkaar steken om op nieuwe werkwijzen te komen.

Cultuur, technologie en de fysieke ruimte

Belangrijk om te weten voor organisaties over de hele wereld: de medewerkersbeleving bestaat uiteindelijk uit het raakvlak van drie omgevingen: de cultuur, de technologie en de fysieke ruimte.

Met ‘cultuur’ doel ik op de bijwerkingen van het werken bij de organisatie. Die kunnen zowel positief als negatief uitvallen. Vrijwel ieder geneesmiddel heeft bijwerkingen, zoals misselijkheid, huidverkleuringen, gewichtstoename, haarverlies en ga zo maar door. Voor veel medewerkers geldt dat werken exact dezelfde bijwerkingen heeft, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.

Het kan ook om positieve bijwerkingen gaan: groei, een gevoel van eigenwaarde of het vermogen om op zinvolle wijze aan de organisatie bij te dragen. De technologie omvat alle hulpmiddelen die medewerkers gebruiken om hun werk te doen. Denk daarbij aan hardware, software, apparaten en apps.

Dan is er ten slotte nog de fysieke omgeving. Die ligt voor de hand: dat is de daadwerkelijke ruimte waar de medewerker zijn werk doet, of dat nu een koffietentje, een samenwerkingsruimte of het hoofdkantoor is. De drie aspecten vormen samen een mooie rekensom: cultuur + technologie + fysieke ruimte = de medewerkersbeleving.

Wat hebt u daaraan?

Waarom zou u zich hier druk om maken? Dat ligt voor de hand: het blijkt dat organisaties die veel in de medewerkersbeleving investeren winstgevender zijn, minder personeelsverloop hebben, kleiner zijn, meer winst boeken en over betere aandelen beschikken. De Return on Investment is aanzienlijk!

De eerste stap over de drempel is gemakkelijk te zetten. Ik kan organisaties het volgende aanraden:

  1. Plaats mensen die zich om anderen bekommeren in leidinggevende posities;
  2. Leer uw mensen kennen door managers aan te moedigen het gesprek aan te gaan. Zet technologie waar mogelijk in als feedbackmiddel;
  3. Gebruik data om zo veel mogelijk inzicht te krijgen in uw teams;
  4. Experimenteer continu met nieuwe ideeën;
  5. Stel geen nieuwe initiatieven vóór uw medewerkers op, maar doe dat in samenspraak mét uw medewerkers.

We verdienen het allemaal om voor een organisatie te werken die in medewerkersbeleving investeert. Binnenkort is dat zelfs geen keuze meer, maar een vereiste.


Voor elke medewerker is de beleving relevant. Elke medewerker beleeft de werkplek echter op een andere manier. Door te zoeken naar homogene kenmerken binnen sterk heterogene werkplekpopulaties brengt u de wensen en behoeften van verschillende groepen medewerkers in kaart. Met die informatie kunt u aan de slag met het neerzetten van de beste werkplekbeleving. Een werkplekbeleving die zorgt dat u bestaande medewerkers vasthoudt en nieuwe medewerkers aantrekt. Lees meer over het realiseren van concurrentievoordeel in ons gratis whitepaper Win de ‘War on Talent’.

Download het whitepaper Win de 'War on Talent'!


Over Jacob Morgan

cropped-headshot-2-192x300Futuroloog Jacob Morgan treedt regelmatig op als spreker. Hij heeft ook drie bestsellers op zijn naam staan. Zijn nieuwste boek heet The Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent by Giving Employees the Workspaces they Want, the Tools they Need, and a Culture they Can Celebrate (Wiley, March 2017). Het boek is gebaseerd op een analyse van meer dan 250 wereldwijde organisaties. Morgans werk is geprezen door de CEO’s van Cisco, Whirlpool, T-Mobile, Best Buy, SAP, Nestlé, KMPG, Schneider Electric en vele andere bedrijven. Meer informatie en materiaal vindt u op TheFutureOrganization.com.