Het belang van een workplace community

Ons tijdperk van digitaal communiceren, winkelen, herinneringen delen en het virtuele gezinsleven komt op mij heel afstandelijk over. Die hele ‘virtuele’ maatschappij zegt me niet zo veel. Ik bespreek de zaken het liefst onder het genot van een kop koffie. Lezen en communiceren op een scherm is niks voor mij. In dit artikel gaat de UK & Ireland Director People & Culture, Stephanie Hamilton in op het belang om het gevoel te hebben dat je onderdeel bent van een groep. In het Engels noemen we dat sense of community. Dat laat zich vertalen als gemeenschapsgevoel en speelt een belangrijke rol op de werkvloer. En vanwege die rol op de werkvloer is het ook een belangrijke managementtaak.

Het probleem van virtuele realiteit is dat het even duurt voordat je überhaupt met een mens van vlees en bloed kunt spreken. Neem nu een automatische telefooncentrale met stemherkenning. Veel gebruikt en in veel gevallen een efficiënt systeem. Ik heb een Noord-Engels accent. En als u, net als ik, een hoorbaar accent hebt, weet u dat het vaak een ontzettend irritant en tegelijkertijd lachwekkend gedoe is om zo’n gesprek te voeren. Het wordt vaak een absurde monoloog!

Ik woon in een straat met de woorden ‘Brook’ en ‘Close’ in de naam. Ik spreek die woorden lang uit, niet kort. Volgens mij kan het ook echt niet anders. De computer wil er alleen niets van weten! Vaak verbreekt het automatische systeem na een paar vruchteloze pogingen van mijn kant de verbinding. Ik wil dan ook een tegengeluid laten horen. Doe mij maar een echte telefonist, iemand die mij en mijn Noord-Engelse tongval wel weet te begrijpen.

De gemeenschap als eigenschap van de werkplek

Een hechte gemeenschap of cultuur kan een eigenschap van de werkplek vormen die we zeker niet over het hoofd moeten zien. Ik heb niet het idee dat een virtuele gemeenschap ook gevoel van gemeenschap kan bieden, zeker niet als we allemaal op exact dezelfde manier moeten spreken. Wat mij betreft is zingeving op het werk onmisbaar voor succes en een ingrediënt voor echt mooie prestaties. Daarvan krijgt een mens immers echt dat gemeenschapsgevoel.

We kunnen bij de belangrijkste fasen van het medewerkerstraject aansturen op een cultuur. Bij ISS spreken we van zogeheten touchpoints: de belangrijke momenten van de dag waarop een medewerker echt een bijdrage kan leveren en daarbij een gevoel van zingeving en gemeenschap krijgt. Alleen al het herkennen van en omgaan met dat soort momenten zegt veel over onze cultuur. Wij raden iedereen aan om tijd en moeite steken in touchpoints die voor de medewerker zo prettig mogelijk verlopen. Daarmee draagt een organisatie uit dat men het team en de beleving hoog in het vaandel heeft staan.

Meer gemeenschapsgevoel, meer betrokkenheid

Als u betrokkenheidsstrategieën wil gebruiken bij een team dat meerdere culturen, branches en geografische grenzen omspant, hebt u leiderschap, ontwikkelingsmogelijkheden en een gemeenschap nodig. Daarin vindt een medewerker zingeving, een gemeenschappelijk doel, iets zinvols om zelf na te jagen. Binnen de gemeenschap kan een medewerker zichzelf zijn, erkenning en steun krijgen, goed werk leveren en ambities waarmaken.

In het zware vaarwater van tegenwoordig is gemeenschapszin gewoonweg onmisbaar. Bij ISS werken we er heel doelgericht aan. Daarmee kan de fundering worden gelegd voor een team dat niet alleen betrokken en slagvaardig is, maar ook individueel wordt gesteund en gerespecteerd. Het gaat niet om iets virtueels, maar om een concrete fundering waarmee we de organisatie tot de beste ter wereld kunnen laten uitgroeien.

Ik bespreek in dit artikel veel gevolgtrekkingen, maar uiteindelijk probeer ik emoties en werk met elkaar in lijn te brengen. Als ik me op de werkvloer welkom voel, werk ik beter. Als ik me geaccepteerd voel door mijn collega’s en de mensen in mijn omgeving, word ik een betere versie van mezelf.

Gemeenschapsgevoel begint bij uzelf

Ik moedig iedereen aan om een bijdrage te leveren aan het gemeenschapsgevoel waaraan we met z’n allen werken. Bent u op zoek naar een positief voorbeeld? Houd dan op met zoeken en word zelf het lichtende voorbeeld. Als u dat doet, hebt u de eerste stap naar een veelzijdige en inspirerende gemeenschap gezet.

Na de aanslag in Manchester braken er verschrikkelijke tijden voor alle betrokkenen aan, maar er bloeide ook een gemeenschap op. Iedereen hielp elkaar, zowel emotioneel als lichamelijk. Er gingen mensen de straat op met water en thee, taxichauffeurs brachten mensen thuis en de voordeur van allerlei huishoudens stond open voor wie hulp nodig had. De bewoners van Manchester werden een hechte gemeenschap, precies op het moment dat de ellende had toegeslagen.

Ik wil dit artikel aan die gemeenschap wijden en mijn dank uitspreken voor de vrijgevigheid van alle betrokkenen. Ik wil ze ervoor bedanken dat ze mijn dochter een rolmodel hebben gegeven in een periode dat we met z’n allen net zo gemakkelijk in onze eigen schulp hadden kunnen kruipen om de rampspoed vanaf een afstandje – virtueel – te bekijken. Ik spreek mijn dank uit aan de mensen die hebben laten zien wat een gemeenschap in haar mars heeft. Die mensen zijn goud waard.

Toekomst van FM
De wereld van facilitair management verandert. Dat komt, omdat de manier waarop we werken, ons werk, de samenstelling van medewerkers, en onze werkplek veranderen. Weten wat er gaat veranderen en welke gevolgen dat heeft? Download ons white book!

Download het white book 'The Future of Work, Workforce & Workplace!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in EP Magazine. U kunt het hier lezen.