5 belangrijke groeifactoren in Facility Management

Nu de economie weer groeit en de markten in alle regio's aantrekken, neemt de vraag naar outsourcing van Facility Management (FM) toe. In dit artikel leest u meer over de belangrijkste groeifactoren in Facility Management.

Steeds meer bedrijven willen hun facility-gerelateerde activiteiten volledig of gedeeltelijk outsourcen naar FM-leveranciers, zodat ze zich volledig kunnen richten op hun eigen kernactiviteiten. De verwachting is dat in 2018 de totale FM-outsourcingmarkt een waarde van 1,314 biljoen USD heeft.

Groeifactoren in facility management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar de FM-sector groeit niet alleen, hij evolueert ook. Hieronder staan 5 belangrijke groeifactoren in Facility Management voor 2018:

 • Economische en wettelijke ontwikkelingen

Bedrijven hebben momenteel te maken met de economische druk van wettelijke verplichtingen en toegenomen concurrentie, waardoor ze hun bedrijfsvoering moeten herzien. Met name door de toegenomen regeldruk zijn bedrijven op zoek naar strategische partners die facility services kunnen managen en leveren, en de hieraan gerelateerde risico's kunnen dragen. Als gevolg hiervan worden er de komende jaren hogere eisen gesteld aan de dienstverlening van FM-serviceproviders.

Groeifactoren in facility management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Meer vraag naar outsourcing

De penetratie van geoutsourcete facility services is sinds de jaren 2000 in de hele wereld enorm toegenomen. Naar verwachting zal de groei in de FM-markt in 2018 tussen de 4 en 5%. bedragen. De marktpenetratie voor geïntegreerde FM is het hoogst in Noord-Amerika en West-Europa. Maar ook in de opkomende markten in de regio Azië-Stille Oceaan neemt de vraag snel toe. 50% van de groei in deze laatstgenoemde markten is direct gekoppeld aan de vraag in deelnemende markten, namelijk Noord-Amerika en Europa.

 • Betere service-integratie

De verwachting is dat de IFM-markt in 2018 zal groeien met 6 tot 8% wereldwijd tot een waarde van 1,314 biljoen USD. Meer dan 50% van de verwachte groei binnen de FM-sector is gekoppeld aan de vraag vanuit Noord-Amerika en Europa, die twee derde van de totale marktvraag vertegenwoordigen. Deze vraag naar geïntegreerd Facility Management is afhankelijk van de marktvolwassenheid, wat natuurlijk verklaart waarom Noord-Amerika en Europa verantwoordelijk zijn voor 50% van de verwachte marktgroei wereldwijd.

Groeifactoren in facility management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het perspectief van de klant biedt service-integratie het gemak van één aanspreekpunt, geoptimaliseerde efficiency en financiële zekerheid. Voor service-integratie moeten nieuwe, meer prestatiegerichte contractnormen worden opgesteld. Bij dit soort contracten werken FM-serviceproviders samen met hun klanten om een norm te formuleren voor wat bijvoorbeeld 'schoon' is en ze spreken af om deze standaard te handhaven door middel van een regelmatige checklist. Op deze manier rekent de klant erop dat de FM-serviceprovider er zelf op toeziet dat het contract wordt nageleefd, wat zorgt voor voorspelbare kosten. Daarnaast hoeft de klant minder contracten af te sluiten of facturen te sturen, en krijgt hij meer controle en transparantie, en één gemeenschappelijke service level agreement (SLA).

 • Nationalisering en internationalisering van aanbestedingsprocessen

In het begin van de jaren 2000 waren er binnen de volledige sector slechts een paar internationale FM-contracten. Tien jaar later ligt het aantal internationale contracten ergens tussen de 30 en de 50 met een gemiddelde opbrengst van 100 tot 500 miljoen USD. En het aantal internationale contracten neemt nog steeds toe; met een geschatte opbrengst van 800 miljoen USD of meer lijken internationale IFS-contracten zelfs steeds populairder te worden.

Groeifactoren in facility management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens onderzoek ligt de oorzaak van de toename van internationale IFS-contracten in de volgende vijf katalysatoren voor internationalisering.

 1. De druk om kosten te besparen
 2. De vraag naar vereenvoudiging en standaardisering van services
 3. Internationale uitdagingen – prestaties, productiviteit en behoud van kernpersoneel
 4. War on talent – aantrekken van de beste werknemers
 5. Druk op het vastgoedmanagement om een 'great place to work' te creëren

 

Bovendien overweegt ongeveer 15% van alle klanten om hun facility-servicesinkoop verder te centraliseren en/of de komende 3 jaren over te stappen op een IFS-contract. Tot slot heeft 80% van alle IFS-contracten een looptijd van langer dan twee jaar, wat de gemiddelde looptijd is van andere contracten.

 • Marktvraag naar waardetoevoegende diensten

De beslissing om activiteiten te outsourcen wordt tegenwoordig door veel meer factoren bepaald dan alleen kern- vs. niet-kernactiviteiten en kostenbesparingen. Klanten verwachten dat hun FM-serviceprovider beschikt over een diepgaand inzicht in de bedrijfsmissie en kan voorzien in hun, vaak zeer specifieke, behoeften. Ze zien hun FM-serviceprovider steeds vaker als een strategische partner die hen helpt om de volgende drie bedrijfsinitiatieven te ontplooien:

 1. Sociaal: zorg voor personeel, klanten en gemeenschappen
 2. Ecologisch: maatschappelijk ondernemerschap dat rekening houdt met de impact en gevolgen voor het milieu
 3. Economisch: de aandeelhouderswaarde waarborgen, nu en in de toekomst

 

FM-serviceproviders moeten in de toekomst ook in staat zijn om te voldoen aan interne en externe regelgeving, en beschikken over voldoende financiële stabiliteit om de verantwoordelijkheid en kosten van niet-compliance te dragen. Bovendien moet de provider in staat zijn om een uniform geheel aan facility services te leveren en integreren, ook internationaal, en uiteindelijk efficiënter werken. De meest effectieve manier om dit te bewerkstelligen is door middel van service-integratie en het zelf uitvoeren van de taken. Door integratie worden de silo's van gebundelde services gereduceerd of geëlimineerd.

Samenvattend zou u kunnen vaststellen dat de groei binnen de FM-outsourcingmarkt ertoe leidt dat de verwachtingen die in de toekomst worden gesteld aan FM-serviceproviders eveneens zullen toenemen. De rol en verantwoordelijkheden van FM-serviceproviders blijft zich verder ontwikkelen, van leverancier tot strategische partner. Om de voortdurend veranderende en toenemende verwachtingen van klanten bij te kunnen benen, moeten FM's waardetoevoegende diensten gaan leveren, zoals geloofwaardig en effectief risicobeheer, inclusief veiligheid, gezondheid en milieu, en management van de lokale arbeidswetgeving. Ze moeten bovendien uitstekende prestaties leveren, beschikken over een uitgebreid dienstenaanbod en op internationaal niveau kunnen leveren, maar ook flexibel genoeg zijn om samen met hun klanten te groeien en veranderen.

Groeifactoren in Facility Management

Ten slotte moet FM worden gezien als een geïntegreerd onderdeel van de strategische en culturele ontwikkeling van een organisatie. De FM-provider moet nieuwe en innovatieve oplossingen bedenken om ervoor te zorgen dat facility assets en services niet alleen relevanter, maar zelfs essentieel worden om de medewerkerservaring van de klant te verbeteren en hun kernactiviteiten te optimaliseren. En deze oplossingen moeten flexibel genoeg zijn om te voldoen aan de eisen van een veranderend personeelsbestand en een veranderlijke wereld. Om dit te realiseren, zijn bedrijven op zoek naar FM-visionairs die inspelen op deze groeifactoren in Facility Management.

Download direct deze whitepaper als u meer wilt lezen over trends op het gebied van Facility Management!